PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 38--44
Tytuł artykułu

Wybrane problemy zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa na przykładzie badań w województwie opolskim

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Problems of Sustainable Intensification Oo Agriculture. A Case Study of Opole Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja problemów związanych z wdrażaniem w gospodarstwach rolnych województwa opolskiego strategii zrównoważonej intensyfikacji. Materiał pierwotny do badań zebrano w 2014 roku metodą wywiadu kwestionariuszowego w 100 celowo dobranych gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 10 ha UR w subregionach reprezentatywnych dla rolnictwa regionu. Na podstawie badań stwierdzono, że rolnicy najczęściej wybierają trajektorię rozwojową, polegającą na powiększaniu areału posiadanej ziemi, przy jednoczesnym dostarczaniu dodatkowych usług środowiskowych. W opinii badanych rolników regulowana normami środowiskowymi intensyfikacja produkcji rodzi potrzebę ciągłego uczenia się oraz optymalizacji technologicznych możliwości specjalizacji. Badania potwierdziły też gotowość rolników do udziału w instytucjach zarządzania ryzykiem, głównie w funduszu ubezpieczeń wzajemnych na wypadek klęsk żywiołowych.(abstrakt oryginalny)
EN
There is a model of agriculture being implemented in regions of the European Union, which comes close to the global strategy of sustainable intensification of agriculture. The aim of this paper is to identify problems connected with realization of this strategy in family-run agricultural holdings based in Opole Province. The primary source material was collected in 2014 by means of a questionnaire survey conducted in 100 agricultural holdings selected on purpose. Their size exceeds 10 hectares of arable land and they are situated in sub-regions that are representative of the agriculture in Opole Province. On the basis of the research it was concluded that the farmers most often choose a trajectory of development, which consists in enlarging the area of land in their possession. This is realized together with simultaneous provision of additional services for the local environment. In the opinion of the examined farmers, the intensification of production, which is regulated by environmental norms, gives rise to the need of constant learning, as well as optimization of technological potential of specialization. The research confirmed also the farmers' readiness to participate in institutions of risk management, chiefly in the fund of mutual insurance, in case of natural calamities occur.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
38--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bisaga Anna. 2015. Modernizacja ekologiczna towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego (Ecological modernization of agricultural merchandise farms in Opole Region), Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 32-37.
 • Buckwell Allan et al. 2014. Sustainable intensification of European agriculture. A review sponsored by the RISE Foundation. Brussels: RISE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Directive 2009/128/ EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for a Community action on the sustainable use of pesticides). Dz.Urz. UE L 309/71.
 • Franks Jeremy R. 2014. Sustainable Intensification: A UK Perspective. Food Policy 47: 71-80.
 • Krasowicz Stanisław. 2009. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych (Regional differentiation of agriculture in Poland and possibilities for the implementation of community policies). Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 1 (50): 21-31.
 • Kulawik Jacek. 2015. Wybrane problemy rolnictwa światowego (Selected problems of world agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (344): 19-47.
 • Majchrzak Adam. 2015. Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej (Agricultural land in the European Union in the conditions of the evolution of the common agricultural policy). Warszawa: PWN.
 • MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2012. Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017 (National action plan to reduce the risk associated with the use of plant protection products). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Poczta Walenty, Natalia Bartkowiak. 2012. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce (Regional differentiation of agriculture in Poland), Journal of Agribusiness and Rural Development 1: 95-109.
 • Zegar Józef S. 2014. Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju (Balancing the agriculture of the Opolskie voivodship against the background of the country). Studia KPZK PAN 154: 83-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171501325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.