PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11-12 | 17--23
Tytuł artykułu

Cudzoziemcy jako pacjenci w polskim systemie opieki zdrowotnej - sytuacja prawna

Warianty tytułu
Foreigners as Patients in the Polish Health Care System - Legal Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dane statystyczne wskazują na ciągły wzrost liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom, które - niezależnie od swojego pochodzenia - czasowo lub stale przebywają na terenie Polski, wynika z umów międzynarodowych i ustawodawstwa krajowego. Sytuacja prawna cudzoziemców różni się w zależności od kraju pochodzenia i przyczyn dla których przebywają oni na terenie Polski. Za organizację opieki nad osobami oczekującymi na wydanie decyzji o przyznaniu ochrony międzynarodowej, odpowiada Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dotyczą ich także specjalne procedury związane z przebywaniem w ośrodkach recepcyjnych (filtr epidemiologiczny). Osoby przebywające w Polsce legalnie mają zapewnione ubezpieczenie na tych samych zasadach co obywatele Polski (składki odprowadzane przez pracodawców, ubezpieczenie dla członków rodzin pracowników, ubezpieczenie dobrowolne itp.). W najtrudniejszej sytuacji prawnej są migranci nieudokumentowani. Potrzeba jest ułatwienia dostępu do informacji dotyczącej zasad korzystania z opieki zdrowotnej - zarówno dla migrantów, jak i pracowników medycznych. Należy także rozwiązać problem refundacji świadczeń udzielanych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osobom nieubezpieczonym. Konieczne jest także zapewnienie pełnego dostępu do opieki zdrowotnej dzieciom i kobietom w ciąży, bez względu na obywatelstwo. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the analyze was to present demographic and the legal situation of foreigners as patients in the Polish health care system. Research was based on legal documents and official statistics of The Department of Foreigners. The legal situation of foreigners is varied depending on the country of origin and the reasons for their residence on Polish territory. The Department of Foreigners is responsible for the organization of health care for people waiting for a decision of international protection. Persons who are legally in Poland can be insured on the same terms as Polish citizens. Those in the most difficult legal situation are the undocumented migrants. It is necessary to provide easy access to information concerning the regulation of health care - both for migrants and medical workers. The problem concerning the refund for medical help for uninsured migrants in case of a threat to life and health, should be solved. Full access to health care for children and pregnant women, regardless of their nationality, should be ensured. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
autor
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu ds. Cudzoziemców w Białej Podlaskiej (2015), prezentacja, Urząd ds. Cudzoziemców, https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/7_KIK_02_prezentacja.pdf [dostęp 17.05.2017].
 • Chrzanowska A., Klaus W. (2011), Poprawa dostępu migrantów do opieki zdrowotnej. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań, w: Chrzanowska A., Klaus W. (red.), Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 • Cianciara D., Zgliczyński W. (2013), Pacjenci obcokrajowcy w opiniach polskich lekarzy, "Hygeia Public Health", Vol. 48(1).
 • Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2015 r. Liczba osób, wobec których w 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w RP (wg obywatelstwa) (2015), Urząd ds. Cudzoziemców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/[dostęp 17.05.2017].
 • Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 r. Liczba osób, wobec których w 2016 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w RP (wg obywatelstwa) (2016a), Urząd ds. Cudzoziemców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ [dostęp 17.05.2017].
 • Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 r. Liczba osób, które posiadają ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium RP (2016b), Urząd ds. Cudzoziemców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/[dostęp 26.05.2017].
 • Ferenc A., Mendelt M. (2014), Wykluczenie systemowe a integracja/sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu, raport, NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, Wrocław.
 • "Filtr epidemiologiczny" rozpoczął działalność (2017), Urząd ds. Cudzoziemców, https://UdSC.gov.pl/filtr-epidemiologiczny-rozpoczal-dzialalnosc/[dostęp 22.06.2017].
 • Jabłecka B. (2012), Strukturalne i kulturowe bariery w dostępie imigrantów do ochrony zdrowia, ISP, Warszawa.
 • Jaroszewska E. (2013), Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej, IPS UW, Warszawa.
 • Kędzierska K. (2012) Dostęp cudzoziemców do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, "Prawo i Medycyna", nr 2 (47, Vol. 14).
 • Komentarz do danych za pierwsze półrocze 2015 r. (2015a), Urząd ds. Cudzoziemców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/[dostęp 17.05.2017].
 • Komentarz do danych dotyczących zestawienia za pierwsze półrocze 2015 r., (2015b), Urząd ds. Cudzoziemców, https://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ [dostęp 19.05.2017].
 • Kosowicz A., Piegat-Kaczmarczyk M. (2014), Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Rodzić po Ludzku, Izabelin.
 • Książak M. (2011), Dostęp do pomocy medycznej i psychologicznej osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, w: A. Chrzanowska, W. Klaus (red.), Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 • MSZ (2015), Raport konsularny, http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/raporty_konsularne/raport_konsularny_2015 [dostęp 23.10.2017].
 • NIK (2014), Raport. Pomoc społeczna dla uchodźców, https://www.nik.gov.pl/plik/id,10216,vp,12539.pdf [dostęp 23.10.2017].
 • Raporty okresowe. Zestawienia roczne (lata 2007-2016), Urząd ds. Cudzoziemców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawieniaroczne/[dostęp 20.05.2017].
 • Włodarczyk J., Wójcik Sz. (2014), Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce, "Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka", Vol. 13, nr 2.
 • Zalewska-Puchała J., Majda A. (2014), Różnice kulturowe w postrzeganiu człowieka, w: J. Zalewska-Puchała, A. Majda (red. nauk.), Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej, Wydawnictwo MOIPIP, Kraków.
 • Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 r. Liczba osób, które posiadają ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium RP (stan na 1.01.2017 r.) (2017), Urząd ds. Cudzoziemców, http://UdSC.gov.pl/statystyki/raportyokresowe/zestawienia-roczne/ [dostęp 17.05.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171501481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.