PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2017) | nr 4 | 93--101
Tytuł artykułu

Pro-Environmental Activities in Poland in 2015 (Regional Study)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Działalność proekologiczna w Polsce w 2015 roku (studium regionalne)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Autor artykułu stawia przed sobą dwa zadania. Pierwszym jest próba przedstawienia techniki budowy rankingu obiektów (tu województw) ze względu na poziom zjawiska złożonego, a w dalszej kolejności prezentacja metody podziału obiektów na grupy o zbliżonych wartościach zmiennej syntetycznej. Drugim celem jest ukazanie stanu działalności proekologicznej w Polsce w 2015 roku w układzie regionalnym. Do realizacji tego celu wyselekcjonowano zmienne diagnostyczne opisujące stan działalności na rzecz ochrony środowiska. Według merytorycznych oraz dostatecznych zmienności wybrano 11 cech diagnostycznych. Zmienne te stanowią podstawę wielokryterialnej oceny badanego zjawiska złożonego (działalność proekologiczna). Na podstawie opisanej procedury stworzono ranking województw ze względu na stan działań na rzecz środowiska w Polsce. Zbiór obiektów (województw) podzielono na 3 grupy: grupa I (G1) województwa o wysokim, grupa II (G2) województwa o przeciętnym i grupa III (G3) o relatywnie niskim poziomie działalności proekologicznej. Proporcje ilościowe województw w poszczególnych grupach kształtują się następująco: G1 : G2 : G3 jak 4 : 6 : 6. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article sets out to perform two tasks. The first is an attempt to present the construction techniques of a ranking of items (in this case - voivodships) in terms of the level of a complex phenomenon, and then to present a method of division of items into groups with similar values of the synthetic variable. The second goal is to present the condition of pro-environmental activities in Poland in 2015 in the regional system. In order to implement this objective, diagnostic variables have been selected, describing the condition of activities for environmental protection. Based on the following criteria: substantive and sufficient variability, 11 diagnostic features have been selected. These variables constitute the basis for multiple criteria evaluation of a complex phenomenon (pro-environmental activities). Based on the described procedures, a ranking of voivodeships has been created on the basis of the status of pro-environmental activities in Poland. The set of items (voivodships) has been divided into 3 groups: group I - voivodships with a high level of pro-environmental activities, group II - voivodships with an average level, and group III with a relatively low level. The quantitative proportions of voivodships in particular groups are as follows, respectively: 4 : 6 : 6. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Borys, T. (1978). Metody unormowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 227-239.
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-326.
 • Kisielińska, J. (2016). Ranking państw UE ze względu na potencjalne zaspokojenie zapotrzebowania na produkty rolne z wykorzystywaniem porządkowania liniowego. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (3), 142-152.
 • Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 • Kukuła, K. (2014a). Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Wybrane Problemy Zarządzania Rozwojem Regionalnym, 15 (8), 183-198.
 • Kukuła, K. (2014b). Zero Unitarization Metod as a tool in Ranking Research. Economic Science for Rural Development, Jelgava, 36, 95-100.
 • Matczak, P. (2000). Problemy ekologiczne jako problemy społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań.
 • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 • Pluta, W. (1977). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa.
 • Strahl, D. (1990). Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171501742

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.