PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2017) | nr 4 | 151--159
Tytuł artykułu

Changes of EU Countries Positions in International Trade of Mineral Fuels in 2006-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu paliwami mineralnymi w latach 2006-2015
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule dokonano analizy zmian eksportu, importu i salda handlu paliwami, smarami i podobnymi materiałami (nazwanymi paliwami w tym artykule) krajów członkowskich UE w latach 2006-2015. Paliwa są specyficznymi towarami, ponieważ większość krajów UE jest uzależniona od ich importu. Ponadto saldo handlu paliwami jest ważne dla krajów UE z powodu jego dużego znaczenia dla salda handlu wszystkimi towarami. Autor wykazał dominującą pozycję importerów netto paliw w tym okresie. Najważniejszymi importerami netto paliw w 2015 roku były: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Austria i Polska. W 2006 roku Niemcy również były pierwszym importerem netto, Włochy były drugim, a Francja trzecim. Polska zajęła dziewiąte miejsce w 2006 roku. Dania była eksporterem netto paliw w całym badanym okresie. Ponadto deficyt handlu paliwami najważniejszych unijnych importerów netto poprawił się, tzn. zmniejszył się w 2015 roku w porównaniu do sytuacji z 2006 roku, z powodu niższych cen ropy naftowej i podjęcia ekologicznych innowacji w produkcji, włączając rolnictwo. W badanym okresie największy import i deficyt handlu paliwami większości krajów UE wystąpiły w 2008 roku. Taka sytuacja była związana z trzecim "szokiem" naftowym. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes changes of exports, imports and trade balance in mineral fuels, lubricants, and related materials (named fuels in this article) of EU member states in 2006-2015. Fuels are specific commodities because the most of the EU countries are dependent on fuel imports. Moreover, trade balance in fuels is important for EU countries because of its significant importance for trade balance in all goods. Author illustrated a dominating position of net importer of fuels in this period. There were the following most important net importers of fuels in 2015: Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Belgium, Austria and Poland. In 2006, Germany was also the first net importer but Italy was the second one and France the third one. Poland obtained the ninth position in 2006. Denmark was the EU net exporter of fuels in the researched period. Moreover, trade deficit in fuels of most EU net importers improved, i.e. decreased in 2015 in comparison to the situation in 2006 because of the lower oil prices and undertaking of ecological innovations in production, including the agriculture. In the researched analyzed period, the biggest imports and trade deficits in fuels of the majority of EU countries were in 2008. Such a situation was connected with the third oil shock. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin
Bibliografia
 • Barbe, A. (2015). Emerging international trade issues for fossil fuels. Working Papers ID-041, June. United States International Trade Commission (USITC), Office of Industries. Washington, D.C.
 • Bescu, C., Ferchaud, F., Gabrielle, B., Mary, B. (2012). Biofuels, greenhouse gases and climate change. A review. Agronomy for Sustainable Development. Springer. Verlag, 1-79. Retrieved from http://hal.cirad.fr/cirad-00749753 [accessed: 07.03.2017].
 • Bhatia, L., Johri, S., Ahmad, R. (2012). An economic and ecological perspective of thanol production from renewable agro waste: a review. AMB Express, SpringerOpen Journal, 2 (65). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3547755/ [accessed: 07.03.2017].
 • Bożyk, P. (2008). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka (International economic relations. Theory and practice). PWE, Warszawa.
 • Chemat, F., Vian, M. A., Cravotto, G. (2012). Green extraction of natural products: concept and principles. International Journal of Molecular Sciences, 13 (7), 8615-8627.
 • European Commision (2017). Energy Imports and secure supplies. Diverse, affordable and reliable energy from abroad. Retrieved from https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies [accessed: 07.07.2017].
 • European Parliament (2015). Trade and investment in energy in the context of the EU common commercial policy. Directorate- General for External Policies. Policy Department. Brussels.
 • FAO (2011). "Energy-smart" agriculture needed to escape fossil fuel trap. Retrieved from http://www.fao.org/news/story/en/ item/95161/icode/ [accessed: 07.12.2016].
 • Forgacs, C. (2017). Growth and productivity advantages of specialized farms in Central and Eastern European Countries in 2005-2013. Acta Sci. Pol. Oeconomia 16 (1), 13-23.
 • Hamulczuk, M. (2014). Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych - wybrane problemy (Biofuel policy and agricultural commodity prices - selected issues). Roczniki Naukowe SERiA, 16, 2, 82-87.
 • InflationData.com (2015). Historical oil prices. Retrieved from http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_ Oil_Prices_Table.asp [accessed: 21.10.2015].
 • Olejniczuk-Merta, A. (2016). Innovations and consumption versus raising the quality of life or society. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 15 (3), 91-100.
 • Ruta, M., Venables, A.J. (2012). International trade in natural resources: practice and policy. Staff Working Paper (World Trade Organization. Economic Research and Statistics Division), ERSD-2012-07, 1-33.
 • Staszczak, D.E. (2002). Global political-economic spiral as a model of the world changes. Studia Polityczne, 13, 329-352.
 • Staszczak, D.E. (2009). Znaczenie szoków naftowych dla gospodarki światowej. Perspektywy dla producentów rolnych. (Importance of the oil shocks for the word economy. Perspectives for agricultural producers). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 542, 1095-1101.
 • Staszczak, D.E. (2011). Theoretical interpretations of the European Union enlargement: Perspectives from a new global paradigm. Journal of Knowledge Globalization, 4 (1), 71-92.
 • Staszczak, D.E. (2012). International trade and capital flows as the sources of the nations poverty or richness; Knowledge Globalization Conference, Boston, Massachusetts. Conference Proceedings, 5 (1), 146-165.
 • Staszczak, D.E. (2015). Global instability of currencies. Reasons and perspectives according to the state-corporation hegemonic stability theory. Revista de Economia Politica. Brazilian Journal of Political Economy, 35, 1 (138), 175-198.
 • Statista (2016). OPEC crude oil prices since 1960. Retrieved from http://www.statista.com/statistics/262858/change-inopec- crude-oil-prices-since-1960/ [accessed: 25.06.2016].
 • Tomczak, J. (2006). Implications of fossil fuel dependence for the food system - http://www.resilience.org/stories/2006-06- 11/implications-fossil-fuel-dependence-food-system [accessed: 07.12.2016].
 • Vergano, R., Laurenz, E. (2012). Fossil fuel "grading" and sustainability criteria for biofuels and bioliquids under the EU Fuel Quality and Renewable Energy Directives: Implications for international trade. Global Trade and Customs Journal, 7 (3), 92-103.
 • Wielewska, I., Kacprzak, M. (2016). Directions of undertaking ecological innovations in agribusiness companies. Acta Sci. Pol. Oeconomia 15 (4), 183-193.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171501936

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.