PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 79--85
Tytuł artykułu

Produktywność czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce w latach 2004-2014

Warianty tytułu
Productivity of Production Factors in Horticultural Farms in Poland in the Years 2004-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena produktywności czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce w latach 2004-2014. Dokonano ogólnej charakterystyki gospodarstw ogrodniczych w Polsce, w tym określono produktywność pracy i kapitału, a także produktywność ziemi na 1 ha UR. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa zwiększała się o 6% średniorocznie w latach 2004-2014 i wynosiła w 2014 roku około 6 ha. Stwierdzono, że w gospodarstwach ogrodniczych produktywność wszystkich czynników produkcji w ujęciu nominalnym rosła. W ujęciu realnym produktywność pracy zmniejszyła się o około 16,6%, produktywność kapitału utrzymywała się na tym samym poziomie, natomiast produktywność ziemi zmniejszyła się o ponad 52,3%. Wartość produkcji na 1 AWU wynosiła w 2014 roku 81 tys. zł, na 1 ha 38 tys. zł, a na 1 zł majątku 0,38 zł. Obserwowane tendencje zmian w poziomie produktywności czynników i poziomie dochodu wskazują na to, że dla utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw potrzebne jest zwiększanie skali produkcji, w tym powierzchni gospodarstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to assess the productivity of horticultural production factors in Poland in the years 2004- 2014. The general characteristics of horticultural holdings in Poland were determined, including the productivity of labor and capital, as well as the productivity of land per hectare of UAA. The average farm size increased by 6% on average in the period 2006-2014 and reached 6 hectares in 2014. It was found that in the horticultural farms the productivity of all factors of production in nominal terms increased. In real terms, labor productivity decreased by about 16.6%, capital productivity remained at the same level, and land productivity decreased by more than 52.3%. The production value for 1 AWU was 81,000 in 2014, for 1 ha 38 thous. zł, and for 1 zł of assets 0.38 zł. The observed tendencies of changes in factor productivity and income levels indicate that the scale of production, including farm size, is needed to grow in order to maintain the viability of farms.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
79--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Ball Eldon, Jean-Christophe Bureau, Richard Nehring, Agapi Somwaru. 1997. Agricultural Productivity revisited. American Journal of Agricultural Economics (79) 4: 1045-1063, http://www.jstor.org/stable/1244263.
 • Baranyai Zsolt. 2008. Productivity and profitability in european agriculture especially in Hungary. Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 91-97.
 • Czyżewski Andrzej, Jakub Staniszewski. 2016. Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku (The use of a panel regression for the assessment of productivity and profitability in the agriculture of the European Union countries after 2005). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (3): 7-21.
 • Filipiak Tadeusz. 2014a. Zmiany czynników produkcji a ich produktywność w gospodarstwach warzywniczych (Changes in the factors of production and productivity in vegetable farms). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 51-65.
 • Filipiak Tadeusz. 2014b. Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską (Changes on the vegetable market and vegetable farms in Poland after integration with the European Union). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Fuglie Keith, Sun Wang, Eldon Ball (ed.). 2012. Productivity growth in agriculture: An international perspective. Oxfordshire, UK: CAB International, doi: http://dx.dooi.org/ 10.1079/9781845939212.0000.
 • Grochowska Renata, Stanisław Mańko. 2014. Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów (The agricultural productivity of the Polish farms as compared to other countries). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 25-33.
 • Grontkowska Anna, Ludwik Wicki. 2015. Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze (Changes to the importance of agribusiness in the economy and its internal structure). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (3): 20-32.
 • GUS 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 • Kasztelan Paweł. 2009. Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych (Substitution of production factors in the large scale agricultural companies). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (3): 174-181.
 • Krasowicz Stanisław, Jan Kuś. 2012. Przewidywane kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 (Predicted directions of changes in agricultural production in Poland by 2020). Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie 17: 73-80.
 • Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2012. Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech (Labour productivity in food economy in Poland and Germany). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 68-76.
 • Pawlak Jan. 2010. Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa (Role of mechanization in the development of agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (2): 165-175.
 • Rusielik Robert, Michał Świtłyk. 2009. Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006 (Changes of technical efficiency of agriculture in Poland in the years 1998-2006). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (3): 20-27.
 • Stańko Stanisław. 2008: Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa (External conditions of development of Polish agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 65-79.
 • Wicka Aleksandra (ed.). 2013. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia (Factors and possibilities of risk reduction in crop production through insurance). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Wicki Ludwik. 2010. Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej (The effects of dissemination of biological progress in plant production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Wicki Ludwik. 2012. Convergence of Labour Productivity in Agriculture in the European Union. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings 27: 279-284.
 • Wicki Ludwik. 2016. Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie (Changes in factor productivity in Polish agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 116: 149-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502060

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.