PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 92--98
Tytuł artykułu

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych a zatrudnienie

Autorzy
Warianty tytułu
The Use of Energy from Renewable Sources and Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie wpływu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na rynek pracy. Źródło danych empirycznych dotyczących wielkości produkcji energii stanowiły bazy danych EUROSTAT. Natomiast liczbę zatrudnionych i moc zainstalowanych urządzeń ustalono na podstawie raportów wydawanych przez organizację EurObserv'ER lub International Renewable Energy Agency. Uwzględniono następujące sektory: biomasy stałej, biogazu, biopaliw płynnych, geotermii, odpadów komunalnych, energii słońca, wody i wiatru. Zakres badań obejmował 28 państw UE w latach 2009-2015. Wyniki opracowano na podstawie uśrednionych danych dotyczących zarówno zatrudnienia jak i wolumenu produkcji energii pierwotnej oraz zainstalowanej mocy. Z oszacowanych modeli wynika, że w badanym okresie najwyższą pracochłonnością charakteryzowały się sektory energetyki słonecznej i wiatrowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the executed research is to determine the influence of harvesting renewable energy on the labour market. Eurostat Databases provided a source of empirical data concerning the amount of produced energy. The number of the employed and the performance of the installed equipment were determined thanks to reports drafted by EurObserv'ER or International Renewable Energy Agency (2016). The following sectors were considered: solid biofuels, biogas, liquid biofuels, geothermal, hydropower, municipal waste, solar photovoltaic, solar thermal and wind power. The research concerned 28 member states of the EU between 2009 and 2015. The results presented were based on averaged data on both employment and the volume of primary energy production and installed capacity. The estimated models show that the solar and wind energy sectors were characterized by the highest labor intensity in the analyzed period.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
92--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Bartodziej Gerhard, Michał Tomaszewski. 2009. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne (Energy policy and energy security). Racibórz: Nowa Energia.
 • Cameron Lachlan, Bob van der Zwaan. 2015. Employment factors for wind and solar energy technologies: A literature review. Renewable and Sustainable Energy Review 45: 160-172.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC).
 • EC (European Commission). 2003. Overview Report: Meeting the Targets and Putting Renewables to Work. ALTENER Programme. Brusselss: European Commission DG for Transport and Energy.
 • Employment and growth effects of sustainable energies in the European Union. Final Report.
 • Gostomczyk Waldemar. 2012. Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze odnawialnych źródeł energii (Differentiation of labor and the cost of renewable energy sector). Roczniki SERiA XV (4): 122-127.
 • Gostomczyk Waldemar. 2015. Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego (The use of energy biomass to create the labor market in the aspect of sustainable development). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 • Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2017. An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action "Generation of Energy from Renewable Sources. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (1): 7-16.
 • Greenpeace Polska. 2011. Pracując dla klimatu. Zielone miejsca pracy w Polsce (Working for the climate. Green jobs in Poland). Greenpeace Polska.
 • Heavner Brad, Susannah Churchill. 2002. Renewables work, in: Job growth from renewable energy development in California. Los Angeles: CALPIRG Charitable Trust.
 • Henriques Carla O., Dulce H. Coelho, Natalie L Cassidy. 2016. Employment impact assessment of renewable energy targets for electricity generation by 2020. An IO LCA approach. Sustainable Cities and Society 26: 519-530.
 • IRENA (International Renewable Energy Agency). 2016. Renewable capacity statistics. IRENA Headquarters, Masdar City, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kammen Daniel, Kamal Kapadia, Matthias Fripp. 2004. Putting renewables to work: how many jobs can the clean energy industry generate? Report. Berkeley: University of California.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM (2011)21 (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Resource-Efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM(2011)112 (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050' COM(2011) 112 final.
 • Lehr Urlike, Christian Lutz, Dietmar Edler. 2012. Green jobs? Economic impacts of renewable energy in Germany" Energy Policy 47: 358-364.
 • Lund Henrik. 2007. Renewable Energy Strategies for Sustainable Development. Energy 32: 912-919.
 • Molo Beata. 2013. Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku (Germany's energy security policy in the 21st century). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Odum Howard. 1971. Environment, power, and society. New York: John Wiley & Sons.
 • Research & Consulting Ltd. 1995. The Potential Contribution of Renewable Energy Schemes to Employment Opportunities. May 1995, Raport for ETSU.
 • Sastresa Eva L., Alfonso A. Uson, Ignacio Z. Bribian, Sabina Scarpellini. 2010. Local Impact of Renewables on Employment: Assessment Methodology and Case Study. Renewable & Sustainable Energy Reviews 14 (2): 679-690.
 • Schumacher Ernst. 1981. Małe jest piękne (Small is beautiful). Warszawa: PIW.
 • Sidorczuk-Pietraszko Edyta. 2015. Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym (Impact of renewable energy sources on job creation in the local scale). Ekonomia i Środowisko 3 (54): 26-41.
 • Smith Douglas J. 2002. Distributed generation coming into focus. Power Engineering 106 (4): 26-30.
 • Stern Nicholas. 2010. Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku (Global order. Climate change and the emergence of a new era of progress and prosperity). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Valentine Scott Victor. 2011. Emerging symbiosis: renewable energy and energy security. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (9): 4572-4578.
 • Wiszniewski Andrzej. 2012. Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii mikro- -trigeneracji w rozproszonych źródłach energii. [W] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania (Energy, economic and environmental benefits of micro-trigeneration technology in dispersed energy sources. [In] Generation dispersed in modern energy policy - selected problems and challenges), ed. J. Rączka, M. Swora i W. Stawiany, 56-63. Warszawa: NFOŚiGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502096

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.