PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 11--30
Tytuł artykułu

Przywiązanie do organizacji i motywacja do pracy a poziom materializmu pracowników - pośrednicząca rola satysfakcji z pracy

Warianty tytułu
Organizational Commitment and Work Motivation in Relation to the Level of Materialism among Employees : the Mediating Role of Work Satisfaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanych badań była próba znalezienia związków pomiędzy wybranymi obszarami uczestniczenia jednostki w organizacji, tj. zaangażowanie organizacyjne czy motywacja do pracy, a stosunkiem do dóbr materialnych. Weryfikacji poddano także istnienie ewentualnych zmiennych pośredniczących w tych związkach, m.in. płci, stanowiska czy satysfakcji z pracy. Badaniem objęto łącznie 200 pracowników organizacji w wieku od 25 do 56 lat, z uwzględnieniem płci oraz zajmowanego stanowiska. W celu pomiaru posłużono się czterema narzędziami badawczymi: Skalą do Badania Stosunku do Dóbr Materialnych, Skalą Przywiązania do Organizacji, Kwestionariuszem Motywacji do Pracy oraz Kwestionariuszem Satysfakcji z Pracy. Uzyskane wyniki wskazują na istotny pozytywny związek pomiędzy materializmem pracowników a motywacją władzy i zaangażowaniem trwania oraz negatywny związek z przywiązaniem normatywnym, ale także na istotną rolę pośredniczącą w badanych związkach takich zmiennych, jak satysfakcja z pracy czy rodzaj zajmowanego stanowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is finding connections between chosen areas of an individual's organizational involvement-i.e. organizational commitment and work motivation-and that individual's attitude towards material goods. Also explored are possible variables mediating the relationships described above, including sex, job satisfaction, and position held. A total of 200 organization employees were examined. Their ages ranged from twenty-five to fifty-six, taking into account the sex and position held by participants. Four research tools were used to measure the variables in question: a scale for measuring attitudes towards material possession, an organizational commitment scale, a work motivation questionnaire, and a job satisfaction questionnaire. The results indicate that materialism in the case of employees correlates positively with power motivation and continuance commitment, but negatively with normative commitment. However, there are also variables significantly mediating the connections mentioned above-job satisfaction and position held. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
 • Stowarzyszenie Coachingu Biznesowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Borkowska S. (2014), Rola zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (97).
 • Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2014), Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 350.
 • Clugston M. (2000), The mediating effects of multidimensional commitment on job satisfaction and intent to leave, Journal of Organizational Behavior, nr 21.
 • Czaplicka-Kozłowska J. Z., (2015), Pozapłacowe czynniki motywacyjne w urzędach administracji publicznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (104-105).
 • Freund A. (2005), Commitment and job satisfaction as predictors turnover intentions among welfare workers, Administration in Social Work, nr 29.
 • Górnik-Durose M. (2007), Nowe oblicze materializmu, czyli z deszczu pod rynnę, Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, nr 4 (3).
 • Górnik-Durose M., Zaleski Z. (2004), Własność i posiadanie, w Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk, GWP.
 • Ilies R., Judge T. A. (2003), On the heritability of job satisfaction: the mediating role of personality, Journal of Applied Psychology, nr 88.
 • Jawor-Joniewicz A. (2016), Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 • Juchnowicz M. (2013), Troska o satysfakcję pracowników - nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (92-93).
 • Judge T. A., Thoresen C. J., Bono J. E., Patton G. K. (2001), The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review, Psychological Bulletin, nr 127.
 • Kasser T. (2002), The High Price of Materialism, London, MIT Press.
 • Kasser T., Ryan R. (1993), A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration, Journal of Personality and Social Psychology, nr 65.
 • Keng K. A., Kwon J., Tan S. J., Wirtz J. (2000), The influence of materialistic inclination on values, life satisfaction, and aspirations: An empirical analysis, Social Indicators Research, nr 49.
 • Kinicki A. J., McKee-Ryan F. M., Schriesheim Ch. S., Carson K. P. (2002), Assessing the Construct Validity of the Job Descriptive Index: A Review and Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, nr 87 (1).
 • Kmiotek K. (2016), Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • Koys D. J. (2001), The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational effectiveness: A unit-level, longitudinal study, Personnel Psychology, nr 54.
 • Lewicka D., Rożenek P. (2016), Determinanty przywiązania afektywnego, Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, nr 1.
 • Lok P., Crawford J. (2001), Antecedents of organizational commitment and the mediating role of job satisfaction, Journal of Managerial Psychology, nr 16.
 • Łaguna M., Mielniczuk E., Wunt E. (2015), Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowania szkoleń, Polskie Forum Psychologiczne, nr 20 (1).
 • McClelland D. C. (1985), Human motivation, Glenview, Scott.
 • McClelland D. C., Koestner R., Weinberger J. (1989), How do self-attributed and implicit motives differ? Psychological Review, nr 96.
 • Meyer J. P., Allen N. J. (1991), A three-component conceptualization of organization commitment, Human Resource Management Review, nr 1 (1).
 • Meyer J. P., Allen N. J, Smith C. A. (1993), Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, nr 78 (4).
 • Meyer J. P., Stanley D. J., Herscovitch L., Topolnytsky L. (2002), Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences, Journal of Vocational Behavior, nr 61 (1).
 • Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Diffin.
 • Peplińska A., Czap-Kubicka N., Połomski P., Lewandowska-Walter A. (2014), Level of role conflict between partners in dual-career couples and a sense of purpose in life. Mediating role of stress and satisfaction with one's achievements, Polskie Forum Psychologiczne, nr 19 (2).
 • Politis J. D. (2005), Self-leadership behavioural-focused strategies and team performance: the mediating influence of job satisfaction, Leadership and Organization Journal, nr 27.
 • Preacher K. J., Hayes A. F. (2008), Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models, Behavior Research Methods, nr 40.
 • Richins M. L., Dawson S. (1992), A consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation, Journal of Consumer Research, nr 19 (3).
 • Rogozińska-Pewełczyk A. (2014), Kształtowanie postawy zaangażowania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (97).
 • Schmuck P., Kasser T., Ryan R. M. (2000), Intrinsic and extrinsic goals: Their structure and relationship to well-being in German and US college students, Social Indicator Research, nr 50.
 • Wright T. A., Cropanzano R. (2000), Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance, Journal of Occupational Health Psychology, nr 5.
 • Zawadzka A. M. (2006), Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki, Roczniki Psychologiczne, nr 9 (2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.