PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 69--85
Tytuł artykułu

Determinanty kształtujące wydajność pracy pracowników wybranych przedsiębiorstw przemysłowych

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants Shaping the Work Efficiency of Employees of Industrial Enterprises in a Regional Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor w swojej pracy położył główny nacisk na zidentyfikowanie oraz przedstawienie determinant kształtujących wydajność pracy pracowników przedsiębiorstw przemysłowych. Rozważania oparte zostały na przykładzie czterech przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Czynniki determinujące wydajność pracy w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie wszelakiej działalności gospodarczej. Wzorowe i naganne zarządzanie organizacją będzie miało swoje odzwierciedlenie w wypracowanej wydajności pracy. Przede wszystkim kierownictwo powinno skupić się na stworzeniu właściwej atmosfery pracy, gdyż - jak wykazały wyniki przeprowadzonych badań - właśnie w takich warunkach pracuje się najefektywniej, a obowiązki zawodowe przestają być uciążliwe. Dlatego należy mieć na względzie podnoszenie wartości czynnika ludzkiego, który odgrywa decydującą rolę w wydajności pracy przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
In his work, the author placed his main emphasis on identifying and presenting determinants shaping the productivity of employees of industrial enterprises. Consideration was applied to four sample companies in the Lubuskie Voivodeship. Factors determining labor productivity are significant variables affecting the operation of all manner of economic activity. Exemplary as well as reprehensible management of an organization are reflected in developed productivity. Above all, management should focus on creating the proper work climate because, as seen in the results of conducted studies, it is under such conditions that one works most effectively and professional duties cease being a nuisance. It is for this reason that the improvement of the human factor must be kept in mind as it plays a decisive role in the productivity of the enterprise. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--85
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski, doktorant
Bibliografia
 • Bartkowiak P., Burandt M. (2013), Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa a jego efektywność finansowa w kontekście zrównoważonego rozwoju, Poznań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 25.
 • Bombała B. (2011), Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników - aspekt etyczny, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 14, nr 1.
 • Donarski J. A. (1999), Rozwój ruchu produktywności w Polsce. Wizja nowej kultury pracy, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Gołaś Z. (2010), Czynniki kształtujące wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 325 (4).
 • Jagas J. (1990), Współczesne podejście do badań nad wydajnością pracy, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich.
 • Kosieradzka A. (2004), Metoda wielokryterialnej oceny produktywności, w Matuszek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, nr 2.
 • Kosieradzka A., Lis S. (2000), Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy, Warszawa, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 • Kosmalski, R. (2010), Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach w latach 1998-2008, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3 (41).
 • Kozioł L. (2004), Istota i ocena produktywności, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 5.
 • Krugman P. R., Wells R. (2012), Makroekonomia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Labour productivity per person employed and hour worked (EU28=100), < http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tesem160&language=en > (stan na dzień 24.07.2016).
 • Lubrańska A. (2016), Wartości cenione w pracy zawodowej - różnice międzypokoleniowe, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 • Łukiewska K. (2014), Produktywność w przemyśle spożywczym w Polsce - poziom i międzybranżowe zróżnicowanie, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101 (1).
 • Nowotarska-Romaniak B. (2009), Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3.
 • Plebankiewicz E., Juszczyk M., Malara J. (2014), Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych, Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 65.
 • Podwysocka A. (2016), Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007-2013, Marketing i Rynek, nr 3.
 • Sajkiewicz B. (2010), Wartości cenione w pracy zawodowej - różnice międzypokoleniowe, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (76).
 • Sawicki L. (2015), Kształtowanie wydajności pracy w Polsce na początku XXI wieku, w Frejtag-Mika E. (red.), Współpraca, konkurencyjność, rozwój, Przedsiębiorstwo i Region, nr 7.
 • Smaga M., Włudyka T., red. (2012), Instytucje gospodarki rynkowej, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer Polska.
 • Stelmaszczyk M. (2013), Bariery dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym, Zarządzanie i Finanse, r. 11, nr 4, cz. 2.
 • Unit labour costs and labour productivity (employment based), Total economy, < http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ULC_EEQ > (stan na dzień 21.07.2016).
 • Zioło Z. (2001), Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.