PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 135--140
Tytuł artykułu

Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych

Warianty tytułu
Production and Economic Results of Farms Placed on Plant Crops
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywność i dochodowość zasobów ziemi, pracy i kapitału. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na niższy poziom wyników produkcyjnych i produktywności zasobów ziemi i kapitału w gospodarstwach roślinnych, zwłaszcza produktywności zasobów ziemi. Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych uzyskały wyniki ekonomiczne na znacznie niższym poziomie niż gospodarstwa ogółem, dlatego dochodowość zasobów ziemi była także wyraźnie mniejsza w tych gospodarstwach. Należy podkreślić, że dopłaty do działalności gospodarstw roślinnych przesądzają o poziomie dochodów uzyskiwanych przez te gospodarstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess the results of production resources management in farms focused on crop production against the background of the total number of agricultural holdings that were covered by agricultural accounting in the FADN system in 2013-2015. The analysis covered the production and economic results as well as the productivity and profitability of land, labor and capital resources. The results of the surveyed farms presented in the study point to a lower level of production results and productivity of land resources and capital in plant holdings, especially the productivity of land resources. Farms specializing in crop production had economic results at a much lower level than total farms, therefore the profitability of land resources was also significantly lower in these farms. It should be emphasized that subsidies for the operation of plant farms determine the level of income obtained by these farms.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
135--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • FADN. 2014. Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results for 2013 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB. FADN. 2015. Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results for 2014 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • FADN. 2016. Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim
 • FADN (Standard results for 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym (Accounting and economic analysis in an individual farm). Warszawa: Difin,
 • Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2013. Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010. Powszechny Spis Rolny 2010 (Analysis of the economic situation of commercial farms in 2004-2010. Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.
 • GUS. 2015. Rolnictwo w 2014 r. (Agriculture in 2014). Warszawa: GUS.
 • GUS. 2016. Rolnictwo w 2015 r. (Agriculture in 2015). Warszawa: GUS.
 • GUS. 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural holdings in 2016). Warszawa: GUS.
 • Krasowicz Stanisław. 2009. W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich (Sustainable agriculture should dominate in Poland. [In] The future of the agri-food sector and rural areas), ed. A. Harasim, 21-38. Puławy: IUNG-PIB.
 • Kuś Jan. 2013. Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Specialization of farms and sustainable development of agriculture. [In] From research on socially sustainable agriculture), ed. J. Zegar, 95-127. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Runowski Henryk. 2014. Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych. [W] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej (The economics of agriculture - changes in farms. [In] Agriculture, food economy, rural areas - 10 years in the European Union), ed. N. Drejerska, 31-48. Warszawa: SGGW.
 • Smędzik Katarzyna. 2010. Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA (Problems of production scale in different types of individual farms in poland using DEA Method). Roczniki Naukowe SERiA 12 (3): 343-348.
 • Zieliński Marek. 2015. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych szczególnie zagrożonych suszą rolniczą w województwie wielkopolskim w latach 2006-2013 (Economic situation of farms specializing in field crops particularly endangered by agricultural drought in Wielkopolskie province in the years 2006-2013). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 15 (4/52): 83-92.
 • Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2013. Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Polish vegetable farms compared to selected European Union countries). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 102: 67-86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.