PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 141--146
Tytuł artykułu

Sprzedaż żywności ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim

Autorzy
Warianty tytułu
The Sale of Organic Food in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym pracy jest przedstawienie sprzedaży żywności ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie wybranego gospodarstwa ekologicznego. Przedstawiono rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej w regionie oraz jego znaczenie dla rozwoju ruchu ekorolniczego w całym kraju, jako tła do dalszych badań. Następnie opisano sprzedaż żywności ekologicznej w Polsce i województwie. Wykorzystano dane pochodzące ze źródeł wtórnych - raportów krajowych (GIJHARS) i literatury przedmiotu. Następnie posłużono się metodą studium przypadku, którą przygotowano z wykorzystaniem danych pierwotnych pozyskanych podczas wizyt studyjnych w ekologicznym gospodarstwie rolnym w latach 2015-2017. Jako kryteria doboru gospodarstwa przyjęto jego lokalizację, ustabilizowaną produkcję ekologiczną, charakter innowacyjny oraz przynależność do grupy obszarowej gospodarstw o największym udziale w województwie kujawsko-pomorskim. Stwierdzono, że sprzedaż realizowana w krótkich kanałach dystrybucji, głównie na jarmarkach, dobrze funkcjonuje, mając dodatkowo wsparcie w mediach społecznościowych. Taka forma zapewnia bezpośredni kontakt z klientem, budowanie marki, płatność gotówką oraz możliwość jednorazowej sprzedaży dużej partii towaru. Odpowiada one zarówno oczekiwaniom części indywidualnych konsumentów, jak i całych grup, które w ramach np. kooperatyw spożywczych, aktywnie wpływają na proces produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonowania tego typu gospodarstwom ekologicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the thesis was to present sale of organic food in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship upon the sample of the selected organic farm. In the original part of this article there was a presentation of development of organic farming and the market of organic food in the region as well as its significance for development of organic farming in the entire country as the background for further research. Later, sale of organic food in Poland and in the voivodeship was evaluated. The author has used the data from the secondary sources of national reports(GIJHARS) and literature of subject. Subsequently the author has used the method of case study, which has been prepared with use of the original data achieved during the study visits in the organic farm in 2015-2017. The criteria of selection included: the farm location, innovative nature and belonging to the area group of farms with the highest shares in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The author has noticed that the sale performed in the short channels of distribution, mainly in the markets, is functioning effectively if it has extra support in the social media. This form provides direct contact with the client, branding, cash payment and the opportunity of one-off sale of a great amount of goods. They meet the expectations of a group of individual customers and the whole groups, which, upon the food cooperatives, actively influence the process of production and distribution of organic food providing saferty of functioning to the organic farms of this type.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
141--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bogusz Małgorzata. 2017. Paczka od rolnika jako przykład sprzedaży bezpośredniej produktów ekologicznych. [W] Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce (A pack from a farmer as an example of direct sales of organic products. [In] Determinants of the market development of organic products in theory and practice), ed. Ewa Koreleska, 4-5. Bydgoszcz: UTP Bydgoszcz.
 • Dziedzic Sylwia. 2006. Bezpośrednia sprzedaż jako istotny kanał zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim (Direct sale as essential distribution channel of ecological products in Podkarpacie province). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 22-29.
 • GIJHARS. 2009. Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008 (Organic farming in Poland. Report 2007-2008). Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 • GIJHARS. 2011. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010 (Report on the state of organic farming in Poland in 2009-2010) . Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 • GIJHARS. 2013. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012 (Report on the state of organic farming in Poland in 2011-2012). Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 • GIJHARS. 2015. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014 (Report on the state of organic farming in Poland in 2013-2014). Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 • Kaźmierczak Renata, Kinga Salach, Ewa Rembiałkowska. 2014. Distribution channels of organic agricultural products in Poland-an example of the producers from the Masovian voivodeship. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59 (3): 103-107.
 • Kaźmierczak Renata, Urszula Zgiep. 2013. Channels of eco-products distribution on the example of fruit from organic orchards. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 248-254.
 • Koreleska Ewa. 2017. Przestawianie gospodarstw rolnych na ekologiczne metody gospodarowania - szanse i zagrożenia. [W] Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce (Adjustment of farms to organic farming methods - opportunities and threats. [In] Determinants of the market development of organic products in theory and practice), ed. Ewa Koreleska, 22-23. Bydgoszcz: UTP Bydgoszcz.
 • Koreleska Ewa, Katarzyna Chwal. 2016. Ocena dostępności żywności ekologicznej w wybranych punktach sprzedaży w Bydgoszczy (Assessment of availability of organic food in selected sale points in Bydgoszcz). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 87-91.
 • Kwasek Mariola (ed.). 2013. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji (From research on socially sustainable agriculture. Organic food - legal regulations, control and certification system). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Niewęgłowski Marek, Jabłonka Ryszard. 2014. Kanały dystrybucji surowców i produktów żywnościowych gospodarstw ekologicznych w regionie siedleckim (Sales channels of raw food and food products from organic farms in Siedlce Region). Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 195-199.
 • Organic Farma Zdrowia. 2013. Raport jednostkowy za rok 2012. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji (Unit report for 2012. [In] Research on socially sustainable agriculture. Organic food - legal regulations, control and certification system), ed. Mariola Kwasek. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Pawlewicz Adam, Wojciech Gotkiewicz. 2012. Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie Warmińsko-Mazurskim (Channels of distribution of raw materials from organic farms in the voivodship of Warmia and Mazury). Logistyka 4: 1168-1174.
 • Potkańska Dominika. 2013. Zmierzch epoki tradycyjnego konsumenta, czyli jak wspólne zakupy ekologicznej żywności kształtują tożsamość społeczną młodych Polaków (The twilight of the traditional consumer era, or how collective purchases of organic food shape the social identity of young Poles), https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5186/Potkanska_ Dominika_Zmierzch_epoki_tradycyjnego_konsumenta.pdf?sequence=1.
 • Sołtysiak Urszula. 1997. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce do 1996 roku (Ecological farming development in Poland before and after joining the European Union). Wieś i Rolnictwo 3 (96): 129-130.
 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (The Act of November 16, 2016 on amending certain acts to facilitate the sale of food by farmers). Dz.U. poz. 1961.
 • Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Franciszka z Asyżu (Trade Union of Ecological Farmers St. Francis of Assis), http://rolnicyekologiczni.pl/?page_id=27.
 • Żakowska-Biemans Sylwia, Krystyna Gutkowska. 2003. Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (Organic food market in Poland and in European Union countries). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Frymark bydgoski, https://www.facebook.com/frymarkbydgoski.
 • Jarmarki (Fairs), http://eko-lan.pl/jarmarki-zywnosc-ekologiczna.
 • Sklepy stacjonarne (Stationary stores), https://ekozakupy.pl/pl/i/Sklepy-stacjonarne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.