PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 153--158
Tytuł artykułu

Dobrostan zwierząt jako dobro publiczne w ocenie mieszkańców Polski

Warianty tytułu
Animal Welfare as a Public Good in Polish Opinion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyka dóbr publicznych w rolnictwie stała się w ostatnich latach bardzo ważnym i szeroko poruszanym zagadnieniem. Zapotrzebowanie na dobra publiczne generowane przez rolnictwo wynika z oczekiwań całego społeczeństwa, a same dobra uważane są za element zdrowia publicznego. W związku z tym podjęto próbę określenia ważności dobrostanu zwierząt dla mieszkańców Polski, jako przykładu dóbr publicznych generowanych przez rolnictwo oraz czynników ją determinujących. Badania empiryczne przeprowadzono w drugim kwartale 2017 roku na reprezentatywnej próbie 500 mieszkańców Polski. Na podstawie badań stwierdzono, że mieszkańcy Polski generalnie wysoko oceniają dobrostan zwierząt (średnia ocena 88,43 w skali 0-100) oraz że istnieje statystyczna różnica w ocenie ważności dobrostanu zwierząt, ze względu na zainteresowanie zdrową żywnością, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wrażliwość na piękno przyrody. Ponadto do determinant ważności dobrostanu zwierząt zaliczyć należy: spożywanie żywności ekologicznej, zainteresowanie kulturą, zainteresowanie modą, płeć, wiek oraz palenie papierosów.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of public goods in agriculture has become a very important and widely discussed subject in recent years. The demand for public goods generated by agriculture results from the expectations of the whole society, and the goods themselves are considered as a part of public health. Accordingly, in this study an attempt was made to determine the importance of animal welfare, as an example of the public goods generated by agriculture, to the Polish citizens and its determinants. Empirical studies were conducted in the second quarter of 2017 on a representative sample of 500 Polish citizens. It was found that people in Poland generally rate animal welfare very highly (average score 88.43 on a scale of 0-100) and that there is a statistical difference in the assessment of the importance of animal welfare on grounds of interest in healthy food, the number of people in the household and sensitivity to the beauty of nature. Additionally, factors determining the importance of animal welfare include: consuming organic food, interest in culture, interest in fashion, sex, age and smoking.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
153--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bennett Richard. 1996. People's willingness to pay for farm animal welfare. Animal Welfare 5 (1): 3-11.
 • Bennett Richard. 1998. Measuring public support for animal welfare legislation: a case study of cage egg production. Animal Welfare 7 (1): 1-10.
 • Blandford David. 2006. Animal welfare. Choices 21: 195-198.
 • Cooper Tamsin, Kaley Hart, David Baldock. 2009. Provision of public goods through agriculture in the European Union. London: Institute for European Environmental Policy.
 • Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2011. Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa - ujęcie teoretyczne i praktyczne (Public goods in the concept of multifunctional development of agriculture; theoretical and practical approach). Problemy Rolnictwa Światowego 11 (2): 16-25.
 • Daniłowska Alina. 2014. Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo (Public goods concept vs. agriculture). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 244-252.
 • Eurogroup for Animals. 2011. The Global Trade Challenge of Animal Welfare. Bruksela: Eurogroup for Animals, www.eurogroupforanimals.org.
 • Gatnar Eugeniusz, Marek Walesiak. 2004. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • GUS. 2015. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015 (Economic activity of the Polish population, Q1 2015). Warszawa: GUS.
 • KE (Komisja Europejska). 2013. Dokument roboczy służb komisji streszczenie oceny skutków, towarzyszący dokumentowi: wniosek dotyczący rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie zdrowia zwierząt (Staff working document summary of the impact assessment accompanying the document: proposal for a European Parliament and Council regulation on animal health). Brussels: European Commission.
 • Lagerkvist Carl J., Fredrik Carlsson, Diana Viske. 2006. Swedish consumer preferences for animal welfare and biotech: a choice experiment. AgBioForum 9 (1): 51-58.
 • Lusk Jayson, Tomas Nilsson, Ken Foster. 2007. Public preferences and private choices: effect of altruism and free riding on demand for environmentally certified pork. Environmental and Resource Economics 36 (4): 499-521.
 • McInerney John. 2004. Animal welfare, economics and policy. report on a study undertaken for the Farm & Animal Health Economics Division of Defra. UK: DEFRA.
 • Meuwissen Miranda, Ia van der Lans. 2004. Trade-offs between consumer concerns: an application for pork production. [W] 84th EAAE Seminar "Food Safety in a Dynamic World". Zeist, The Netherlands, 8-11 February 2004.
 • Tawse Jacqueline. 2010. Consumer attitudes towards farm animals and their welfare: a pig production case study. Bioscience Horizons. The International Journal of Student Research 3 (2): 156-165.
 • Wilkin Jerzy. 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne (Multifunctionality of agriculture. Research directions, methodological foundations and practical implications). Warszawa: IRWiR PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.