PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 165--169
Tytuł artykułu

Perspektywy wzrostu innowacyjności podlaskich firm z sektora rolno-spożywczego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój gospodarczy oparty tylko na tradycyjnej konkurencji nie może być już podstawą sukcesu na rynku. W dobie globalizacji gospodarki światowej, aby być konkurencyjnym firmy muszą zaoferować coś więcej, co spowoduje, że będą zauważone. Tym czymś coraz częściej są innowacje, które decydują o kierunkach rozwoju. Tempo i zakres wdrażania innowacji decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw, gdyż to one odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, czyli zaspokajaniu potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów. Celem artykułu jest przedstawienie skali planowanych do wdrożenia innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literaturowych oraz źródeł pierwotnych. Stwierdzono, że perspektywy wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego są bardzo duże.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic development based on traditional competition can no longer be the basis of market success. In the age of globalization of the global economy, to be competitive companies have to offer something more, which will cause them to be noticed. These are the innovations that determine the direction of development. The pace and scope of innovation implementation determines the competitive advantage of companies as they play a key role in introducing new products to the market, ie meeting the needs, requirements and expectations of customers.The guiding objective of this article is to present to the scale of the planned implementation of innovation and their sources of funding for the food industry Podlaskie. The analysis was based on the research literature and original. Analysis of the material contained in the article leads to the conclusion that the growth prospects of agri-food enterprises in Podlaskie Voivodship are very high.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
165--169
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Filip Paulina, Mariola Grzebyk. 2012. Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej (Modern concepts of business financing). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzybowska Barbara 2012. Przestrzenna koncentracja innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (Spatial concentration of innovative food industry enterprises in Poland). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 715: 45-64.
 • Markowska Małgorzata. 2008. Problematyka pomiaru innowacyjności regionalnej w statystyce unijnej. Statystyka Wczoraj, Dziś i Jutro. Biblioteka Wiadomości Statystycznych 56: 131-139.
 • Matusiak Krzysztof. 2008. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (Innovation and technology transfer. Dictionary of concepts). Warszawa: PARP.
 • Miara Adam. 2016a. Regionalne specjalizacje województwa podlaskiego - przykład budowania specjalizacji polskich regionów (Regional specializations of podlaskie voivodeship - an example of building the specialization of polish regions). Specjalizacje Regionalne. Współczesne Podejścia CLXX: 292-303.
 • Miara Adam. 2016b. Trends in development of polish economy in the context of the new financial perspective for 2014-2020. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego XXI: 261-270.
 • OECD, EUROSTAT. 2005. Podręczniku Oslo - zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (Oslo Manual - rules for collecting and interpreting innovation data). Bruksela: European Communities.
 • Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2017. Sposoby finansowania innowacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego województwa podlaskiego (The methods of financing innovation in food industry of Podlaskie Province). Roczniki Naukowe SERIA XIX (1): 176-181.
 • Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2016. Regionalne inteligentne specjalizacje szansą rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim (The regional smart as an specialization opportunity for development of agri-food in Podlaskie Province). Roczniki Naukowe SERIA XVIII (1): 265-270.
 • Świtalski Władysław. 2004. Nauka, zasoby wiedzy, teorie innowacyjności a wzrost gospodarczy (Science, knowledge resources, theories of innovation and economic growth). Ekonomista 1: 89-98.
 • Tomaszewska Anna. 2012. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej w ujęciu krajowym i regionalnym (Innovation of the Polish economy against the background of the European Union in the national and regional context). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 715: 11-28.
 • ZWP (Podlaskie Voivodeship Board of Governors). 2015. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+. Załącznik do Uchwały Nr 62/650/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z 14 lipca 2015 (Entrepreneurship development plan based on smart specializations of the Podlasie Voivodship for the years 2015-2020 +. Annex to Resolution No. 62/6/2015 of the Podlaskie Voivodeship Board of Governors of July 14, 2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502674

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.