PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 50 T. 3. Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa | 131--142
Tytuł artykułu

Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego

Warianty tytułu
A New Role of Audit Committees Public Interest Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowane zostały zadania komitetów audytu funkcjonujących w ramach rad nadzorczych. Do podstawowych zadań należą: monitorowanie sprawozdawczości finansowej, nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemem zarządzania ryzykiem. Nowy wymiar zyskały zadania związane z nadzorowaniem i koordynowaniem prac audytorów sprawozdań finansowych. Są one związane z dodatkowymi sprawozdaniami sporządzanymi dla komitetów audytu przez biegłych rewidentów. Komitety muszą zatem analizować metody badania sprawozdań finansowych stosowane przez audytorów oraz oceniać, czy zastosowany w badaniu poziom istotności jest wystarczający dla pełnego uwiarygodnienia sprawozdania finansowego. Istotna staje się również ocena metod wyceny poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych oraz opis zakresu konsolidacji i kryteriów wyłączenia jednostek z procesu konsolidacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents tasks of the audit committees functioning within supervisory boards. The basic ones are: monitoring of financial reporting, supervision over the internal control system and the risk management system. Tasks connected with the supervision and coordination of works of auditors of financial reports have taken a new dimension. They are connected with additional reports prepared for the audit committees by auditors. The committees must, therefore, analyze the methods of auditing financial reports applied by auditors and assess whether the materiality level applied in the audit is sufficient for making the financial report full credible. Important is also the assessment of methods of valuating particular items of financial reports and the description of the consolidation scope and criteria for the exclusion of entities from the consolidation process.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Ambroziak, M., Chmielewski, A. (2011). Komitet audytu a jakość audytu zewnętrznego. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34) t. 2., 211-220.
 • Fiedziuk, L. (2010). Badanie sprawozdania finansowego w czasie recesji. Wybrane zagadnienia. Rachunkowość, 4 (11), 17-23.
 • Fila, G. (2009). Funkcje komitetu audytu w statucie oraz aktach wewnętrznych spółki publicznej. Przegląd Corporate Governance, 4 (20), 1-7.
 • Helin, A., Wisłowski, J. (2016). Charakterystyka i zadania komitetu audytu. BDO, Pobrane z: http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/46/audyt/charakterystyka-i-zadania-komitetu-audytu-.html (25.05.2017).
 • Konieczny, T., Szmigielski, M. (2016). Najważniejsze zmiany dotyczące Komitetów Audytu, Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/audyt/rotacja-firm-audytorskich-mfr/zmiany-dot-komitetow-audytu-pwc.html (29.05.2017).
 • Kuchenbeker, J. (2008). Komitet audytu zbędnym balastem. Przegląd Corporate Governance, 2 (14), 7-22.
 • Lachowski, W. (2016). Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek. Centrum Edukacji KiBR. Warszawa: KiBR.
 • Nowak, A. (2013). Modele badania sprawozdań finansowych. Warszawa: WNPWN.
 • Rodewald-Fila, A. (2010). Istota niezależności audytora. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 59 (115), 95-115.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.
 • Ustawa z 07.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649.
 • Wąsowski, W. (2010). Komitet audytu - nowy człon rad nadzorczych spółek. Rachunkowość, 11, 4-12.
 • Wieczorkiewicz, A., Dąbrowska-Gruszczyńska, K., Gruszczyński, M. (2013). Komitety audytu jako fundament zaufania do spółki. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 11, 80-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171502710

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.