PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 176--181
Tytuł artykułu

Badanie satysfakcji konsumentów produktu tradycyjnego na przykładzie oscypka

Warianty tytułu
Consumer Satisfaction Survey of a Traditional Product on the Example of "Oscypek" Cheese
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie poziomu zadowolenia konsumentów wybranego produktu tradycyjnego, którym został ser typu "oscypek". Materiały badawcze o pierwotnym charakterze zebrano metodą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem specjalnego kwestionariusza badawczego. W badaniach wzięło udział 200 osób, które kupowały oscypki w sklepie należącym do jednego z producentów tego sera z Żywca. Do określenia poziomu satysfakcji klientów zastosowano metodę CSI. Ogółem do oceny zadowolenia wybrano 12 czynników, wśród których największe znaczenie dla respondentów miały: smak, zapach i cena. Syntetyczny wskaźnik satysfakcji klientów mierzony metodą CSI wyniósł 3,56. Otrzymane wyniki pozwoliły określić poziom satysfakcji konsumentów oscypka jako dobry oraz wskazały, że dla nabywców żywności tradycyjnej największe znaczenie mają cechy jakościowe kupowanych produktów - szczególnie związane z walorami smakowymi tego typu produktów.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to determine the level of consumer satisfaction of the selected traditional product, which was cheese type 'oscypek'. The research materials of the original character were collected by direct interview method using a special research questionnaire. In the research took part 200 people who bought oscypek in a shop belonging to one of the producers of this cheese located in town of Żywiec. Consumer Satisfaction Index (CSI) method was used to determine the level of customer satisfaction. In total, 12 factors were selected for the assessment of satisfaction, among which the most important for the respondents were: taste, smell and price. The synthetic rate of customer satisfaction measured by the CSI method was 3.56. The obtained results allowed to determine the level of satisfaction of 'oscypek' consumers as good and indicated that for buyers of traditional food the qualitative features of the purchased products are of the greatest importance - especially related to the taste values of this type of products.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
176--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Grębowiec Mariusz. 2010. Produkty tradycyjne i regionalne oraz ich rola w procesie rozwoju obszarów wiejskich (Traditional and regional products and their role in the rural development process). Roczniki Naukowe SERiA XII (4): 105-111.
 • Hill Nigel, J. Alexander. 2003. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów (Measurement of customer satisfaction and loyalty). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Hill Nigel, John Brierley, Rob MacDougall. 1999. How to Measure Customer Satisfaction. Hampshire Hitt MA (USA): Gower Publishing Limited.
 • Kapała Anna, Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus. 2016. Selected quality signs of food products in Poland, legal and economic aspects. Journal of Agribusiness and Rural Development 2( 40): 281-288. doi: 10.17306/JARD.2016.32.
 • Jęczmyk Anna, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak. 2013. Food products as an element influencing agritourism farms' attractiveness. Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 136-141.
 • Kotler Philip. 2005. Marketing. Warszawa: Rebis.
 • Pawłowska Bożena, Justyna Witkowska, Lech Nieżurawski. 2010. Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta (Modern concepts of customer orientation strategies). Warszawa: PWN.
 • Schulz Maciej, 2011. Wpływ satysfakcji na lojalność klienta na rynku B2B. [W] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian (Impact of satisfaction on customer loyalty in the B2B market. [In] Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. Consumer behavior - trends and directions of change), ed. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, 107-116. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs). Dz.Urz.2006, L 93.
 • Rust Roland T., Anthony J. Zahornik, Timothy L Keningham. 1996. Service Marketing. New York:P Harper Collins College Publishers.
 • Tańska-Hus Bożena, Stanisław Minta. 2012. Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku region (The place of regional and traditional products in creating the image of the region). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 23: 217-230.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171503167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.