PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 14, z. 5 Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej | 281--300
Tytuł artykułu

Dyskurs narodowościowy na Litwie w kontekście współczesnych wyzwań

Warianty tytułu
Discourse of Nationality in Lithuania in the Context of Contemporary Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Russia's annexation of Crimea and war in Eastern Ukraine have influenced Lithuania's perception of security in the region significantly. An issue of internal stability and integration of society in Lithuania has become more important. Need for harmonized policy towards national and ethnic minorities was recognized, otherwise social divisions can be used by Russia as an instrument of Russia's hybrid war against the Baltic states. The contemporary discourse of nationality in Lithuania focuses on: 1) issue of integration of ethnic and national minorities in Lithuanian society; 2) advancement of their linguistic competence and 3) improvement of their social and economic situation. Therefore some efforts in the field of development of Lithuanian language, encouragement of civic attitude and sense of solidarity, as well as informative policy to prevent the negative influence from Russia, support for youth organizations, promotion of tolerance and averting of ethnic discrimination should be expected. New integration strategy does not change Lithuania's point of view towards national and ethnic minorities seriously. It should be regarded more as a concretization or update of national policy in the context of contemporary challenges.(original abstract)
Bibliografia
 • Andrlík J., Ethnic and Language Policy of the Republic of Lithuania: Basis and Practice, 2009, http://alppi.eu/wp-content/uploads/2009/11/Andrlik.pdf.
 • Barnes J.E., NATO Secretary-General Jens Stoltenberg Welcomes Increase in Military Spending by Europe and Canada, http://www.wsj.com/articles/nato-secretary-general-jens-stoltenberg-welcomes-increase-in-military-spending-by-europe-and-canada-1465836063.
 • Barwiński M., Leśniewska K., The Comparison of the Contemporary Situation of National Minorities in Poland and Lithuania, "Geografijos metraštis", 2013, nr 46, s. 46-61.
 • Bourhis R.Y., Moise L.C., Perreault S., Senecal S., Towards an Interactive Acculturation Model: A Social Psychological Approach, "International Journal of Psychology", 1997, vol. 32, issue 6, s. 369-386.
 • Comments by the Government of the Republic of Lithuania on the Third Opinion on Lithuania issued by the Advisory Committee on the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168009935f.
 • Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa zmarł niech żyje Komisja, http://kurierwilenski.lt/2009/09/02/departament-mniejszosci-narodowych-i-wychodzstwa-zmarl-niech-zyje-komisja/.
 • Dlaczego AWPL współpracuje z Rosjanami?, http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/dlaczego-awpl-wspolpracuje-z-rosjanami.
 • Dział Wschodni. Litewskie spojrzenie na Wschód, http://kulturaenter.pl/article/dzial-wschodni-litewskie-spojrzenie-na-wschod/.
 • EFHR: Departament ds. Mniejszości Narodowych nie może być instytucją marionetkową, http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/efhr-departament-ds-mniejszosci-narodowych-nie-moze-byc-instytucja-marionetkowa/.
 • Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych: Polska wdraża, Litwa nie chce, http://l24.lt/pl/sport/item/39105-europejska-karta-jezykow-regionalnych-lub-mniejszosciowych-polska-wdraza-litwa-nie-chce.
 • Jakniūnaitė D., A small state in the asymmetrical bilateral relations: Lithuania in Lithuanian-Russian relations since 2004, "Baltic Journal of Political Science", 2015, no. 4, s. 70-93.
 • Kasatkina N., Beresnevičiūtė V., Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public Sector in Lithuania, w: Y. Bangura (red.), Ethnic Inequalities and Public Sector Governance, UNRISD, Palgrave/Macmillan, 2006, s. 31-48.
 • Kattago S., Memory, Pluralism and the Agony of Politics, "Journal of Baltic Studies", 2010, vol. 41, issue 3, s. 383-394.
 • Komitet Doradczy o stosowaniu Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych. Opinia o Litwie, ACFC/INF/OP/I(2003)008, https://www. coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_OP_Lithuania_pl.pdf.
 • Kuczyńska-Zonik A., Russia's soft power in the Baltic States, "Medzinárodné vzťahy. Journal of International Relations", 2016, vol. XIV, issue 1, s. 36-57.
 • Kuczyńska-Zonik A., Strategie integracyjne wobec mniejszości narodowych i etnicznych na Litwie, Łotwie, w Estonii i Gruzji [część 1], "Komentarze IEŚW", 2016, nr 5, http://www.iesw.lublin.pl/komentarze/KIESW-2016-5. pdf.
 • Linkevičius: A unanimous response to aggressive information policy is necessary, https://www.urm.lt/default/en/news/linkevicius-a-unanimous-response-to-aggressive-information-policy-is-necessary.
 • Litwa ma coraz mniej mieszkańców, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomos ci/1,114881,8870170,Litwa_ma_coraz_mniej_mieszkancow.html.
 • Maciążek P., Moscow is getting ready for a hybrid war with Lithuania. Is the Polish minority going to be the flashpoint?, http://www.defence24.com/ analysis_moscow-is-getting-ready-for-a-hybrid-war-with-lithuania-is-the-polish-minority-going-to-be-the-flashpoint.
 • Matonyte I., Political reconsideration of the Soviet past: attitudes and actions of the Lithuanian elites, "Baltic Region", 2013, no. 3, s. 86-97.
 • Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection, Open Society Institute 2002, https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/overview.pdf.
 • Polska wyprzedza Litwę pod względem wolności obywatelskich, http://zw.lt/ litwa/polska-wyprzedza-litwe-pod-wzgledem-wolnosci-obywatelskich.
 • Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012-2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie), http://www.efhr.eu/download/Raport%20EFHR%20Przestrzeganie%20Praw%20Cz%C5%82owieka%20w%20latach%202012-2013.pdf.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie języków europejskich zagrożonych wymarciem oraz różnorodności językowej w Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0350+0+DOC+XML+V0//PL.
 • Saldžiūnas V., prezentacja podczas: International conference dedicated to NATO Warsaw Summit and 20th anniversary of Lithuanian Atlantic Treaty Association establishment "Militarization of Kaliningrad and its impact on Baltic Sea Region (BSR) security development", 9.06.2016, Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Wilno, Litwa.
 • Trzecia opinia Rady Europy na temat wprowadzenia Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, http://www.efhr.eu/2015/01/12/trzecia-opinia-rady-europy-na-temat-wprowadzenia-konwencji-ramowej-o-ochronie-mniejszosci-narodowych.
 • Vasilevich H., Lithuania's minority - related legislation: Is there a legal vacuum?, ECMI Working Paper, 2013, no. 70.
 • Wśród mniejszości narodowych na Litwie króluje rosyjski, http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/wsrod-mniejszosci-narodowych-na-litwie-kroluje-rosyjski.
 • Zverko N., Tylko 7 proc. Litwinów uważa, że mniejszości narodowe są dyskryminowane na Litwie, http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/tylko-7-proc-litwinow-uwaza-ze-mniejszosci-narodowe-sa-dyskryminowane-na-litwie.d?id=63462932.
 • Симонян Р.Х., Русскоязычное население в странах Балтии, "Вестник МГИМО-Университета", 2010, nr 3, s. 60-79.
 • http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/country/LIT/RATIFIED?p_auth=udfAbXX9/.
 • http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/tautassk_11/tautassk_11__tsk2011_provizor/TSK11-03.px/table/tableViewLayout1/?rxid=c8c8a0dd-6a8e-4e89-add7- 718c9998db99.
 • http://ecmicaucasus.org/upload/stats/Census%202002.pdf.
 • https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/lithuania \.
 • http://indicators.ohchr.org/.
 • http://kurierwilenski.lt/2013/01/14/co-z-podwojnym-obywatelstwem/.
 • http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/aiskinsis-ar-tautinems-mazumoms-gera-lietuvoje/205626.
 • http://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=3269db7c-cab7-4775-a39b-7e6c7ec8586a.
 • http://sc.bns.lt/view/item.php?id=198260.
 • http://statistics.bookdesign.lt/.
 • http://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/TMD%20SVP%20 2016-2018-patvirtintas.pdf.
 • http://www.stat.ee/34267
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171503177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.