PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 77 nr 6 Fiscal and Financial Stability and Current Challenges to Economic Development | 89--99
Tytuł artykułu

Description and Application of Fiscal Rules as Instruments of Ensuring the Sustainability of Public Finances in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Charakterystyka i zastosowanie reguł fiskalnych jako instrumentów utrzymania stabilności finansów publicznych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to describe and evaluate fiscal rules aimed at maintaining the sustainability of public finances in Poland. Fiscal stability is defined as the government's ability to regulate its obligations. In the following section the author systematizes fiscal rules and provides their brief characterization. These rules constitute permanent budgetary constraints, which are reflected by the budgetary indicators that are used to monitor the implementation of this policy. The final part of the article is devoted to the analysis of the sustainability of public finances in Poland in the years 2007-2016, with particular emphasis on the fiscal rules. The author answers the question whether fiscal policy in the reference period was characterized by stability.(original abstract)
Celem artykułu jest charakterystyka i ocena reguł fiskalnych służących utrzymaniu stabilności finansów publicznych w Polsce. Przedstawiono w nim definicyjne ujęcie oraz istotę stabilności fiskalnej, która rozumiana jest jako zdolność rządu do regulowania swoich zobowiązań. Następnie usystematyzowano występujące reguły fiskalne oraz dokonano ich krótkiej charakterystyki. Reguły te stanowią permanentne ograniczenia polityki budżetowej, znajdujące odzwierciedlenia we wskaźnikach budżetowych, wskazujących na postępy tej polityki. W ostatniej części dokonano analizy stabilności finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2016, ze szczególnym uwzględnieniem omówionych wcześniej reguł fiskalnych. Tym samym zweryfikowano, czy polityka fiskalna w Polsce cechowała się stabilnością w badanym okresie.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • Act on the Social Security System, the Demographic Reserve Fund, Journal of Laws no. 137, item 887 (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. nr 137, poz. 887).
 • Budzyński T.M., 2016, Wydatkowe reguły fiskalne w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 18-29.
 • Blanchard O.J., 1990, Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators, OECD Department of Economics and Statistics Working Papers, 79.
 • Działo J., 2012, Ocena skuteczności reguł fiskalnych w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXV, 219-237.
 • Jajko B., 2008, Dług publiczny a równowaga fiskalna, Warszawa: CeDeWu.
 • Franek S., 2010, Reguły fiskalne w przemianach instytucjonalnych finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 39, 65-77.
 • Kopits G., Symansky S., 1998, Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper No. 162, International Monetary Fund, Washington.
 • Law on the Amendment of the Public Finance Act and some other statutes, Journal of Laws item 1646 (ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1646).
 • Mackiewicz M., 2010, Metody weryfikacji stabilności fiskalnej - porównanie własności, Bank i Kredyt, 41(2), 87-110.
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2008, Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Warszawa: WN PWN.
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2010, Reguły fiskalne, Analizy BAS, 7(32), 1-7.
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2012, Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, Ekonomia i Prawo, 3, 47-59.
 • Ministerstwo Finansów (MF), 2013, Stabilizująca reguła wydatkowa, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (MF), 2014, Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury nadmiernego deficytu, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (MF), 2015, Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury nadmiernego deficytu, Warszawa.
 • Pączek-Jarmulska B., 2016, Analiza stabilności fiskalnej w Polsce w latach 1995-2014, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy SGH, 151, 47-70.
 • Próchnicki L., 2012, Reguły fiskalne jako narzędzie utrzymania stabilności fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, Studia Zarządzania i Finansów WSB, 3, 27-51.
 • Public Finance Act, Journal of Laws no. 157, item 1240 as amended (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Raport roczny. Dług publiczny 2016, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7d7939c2-81b1- 4417-871b-756f2ce02dea [access: 1.09.2017].
 • Spychała J., 2015, Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 11, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 858, 227-236.
 • Włodarczyk P., 2013, Stabilność fiskalna krajów Grupy Wyszehradzkiej a kryzys gospodarczy lat 2007-2011, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 281, 313-332.
 • Wójtowicz K., 2011, Problem konstrukcji optymalnej reguły fiskalnej w warunkach kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe PTE, 10, 137-152.
 • www.forbes.pl/wiadomosci/rada-ue-zdjela-z-polski-procedure-nadmiernego-deficytu/0szj v7d [access: 1.09.2017].
 • www.forbes.pl/wiadomosci/polski-dlug-publiczny-spadl-o-9-proc-pkb-dzieki-ofe/cstpn2v [access: 2.09.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171503257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.