PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 77 nr 6 Fiscal and Financial Stability and Current Challenges to Economic Development | 101--113
Tytuł artykułu

Tax Policy of the Commune as an Example of Local Public Policy - Goals, Opportunities, Conditions

Warianty tytułu
Polityka podatkowa gminy jako przykład lokalnej polityki publicznej - cele, możliwości, uwarunkowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Public policy refers to ways in which public authorities deal with public issues. It is connected with the functioning of the state and local government. The author follows the approach proposed by B.G. Peters, who assumes that public policy includes ideas for solving public problems, public actions (realized through specific instruments) and results. The aim of this article is to analyze local public policy pursued by the local government in the field of tax policy. In the first part, characteristics of local public policy are described as objectives of the local government. The author's attention focuses on the basic stages of public policy, its instruments and its link to public problems. The second part is devoted to tax policy, its objectives and determinants. In the third part the author presents effects of the tax policy conducted by communes in the period 2007-2015.(original abstract)
Polityka publiczna oznacza określone sposoby postępowania władz publicznych w celu rozwiązania problemów o zbiorowym znaczeniu. Związana jest z funkcjonowaniem państwa oraz samorządu. W opracowaniu przyjęto podejście B.G. Petersa, który założył, że polityka publiczna obejmuje pomysły na rozwiązania problemów publicznych, działania publiczne (realizowane poprzez określone instrumenty) oraz ich rezultaty. Celem artykułu jest analiza lokalnej polityki publicznej prowadzonej przez samorząd gminny na przykładzie polityki podatkowej. W pierwszej części dokonano charakterystyki lokalnej polityki publicznej jako celu działania samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę skupiono na podstawowych etapach tworzenia polityki publicznej, jej instrumentach, a także powiązaniu jej z problemami publicznymi. Drugą część opracowania poświęcono polityce podatkowej, jej celom i uwarunkowaniom. W trzeciej części przedstawiono skutki prowadzonej przez gminy polityki podatkowej w latach 2007-2015.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University in Białystok
Bibliografia
 • Chrabąszcz R., Zawicki M., 2014, Nauki o polityce publicznej, w: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, ed. M. Zawicki, Warszawa: PWE.
 • Dziuba J., 2016, Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 351-360.
 • Filipiak B., 2015, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76(1), 221-230.
 • Górniak J., Mazur S., 2014, Analiza i projektowanie polityk publicznych, w: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, ed. M. Zawicki, Warszawa:PWE.
 • Hausner J., 2007, Polityka a polityka publiczna, Zarządzanie Publiczne, 1, 43-60.
 • Klimska U., 2003, Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, Studia Reginalne i Lokalne, 1(11), 149-170.
 • Łukomska J., Swianiewicz P., 2015, Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Warszawa: Municipium.
 • Przygodzka R., 2014, Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40(4), 334-343.
 • Satoła Ł., 2013, Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 425-434.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów jst w latach 2007-2015 - informacje Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu- terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [access: 10.09.2017].
 • Suwaj P.J,, Szczepanowski R., 2009, Polityka publiczna jako instrument administrowania, w: Nauka administracji, eds. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Szarferberg R., 2016, Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne, Studia z Polityki Publicznej, 1(9), 45-75.
 • Śmiechowicz J., Kozak P., 2016, Diagnoza skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w latach 2003-2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, 468-478.
 • Zybała A., 2013, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa: Diffin.
 • Zybała A., 2014, Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej, Studia z Polityki Publicznej, 1(1), 33-55.
 • Zybała A., 2015, Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce, Wrocławskie Studia Politologiczne, 18, 28-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171503259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.