PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 29(4) | 45--49
Tytuł artykułu

New Trends in Logistics - Lean Logistics Supply Chains

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Logistics is mentioned as a tool for decreasing uncertainty in a business. There are necessary changes within integration of logistics performances, increasing of investment into logistics systems, taking big amount of logistics activities within supply chain, active utilization of information and communication technology and last but not least it is necessary to assure increasing demands for individual products. The most important trends of logistics development lies in more lean supply chains and business processes. A suitable tool seems to be value stream (flow) mapping of activities. This paper deals with the methodology of its application.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Technical University in Zvolen, Slovak Republic
 • Technical University in Zvolen, Slovak Republic
Bibliografia
 • BASL, Josef, MAJER, Pavel a ŠMÍRA, Miroslav, 2003. Teorie omezení v podnikové praxi: zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 213 s. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-0613-X.
 • BASL, Josef, TŦMA, Miroslav a GLASL, Vít. 2002. Modelování a optimalizace podnikových procesů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 140 s. ISBN 80-7082-936-2.
 • BOKOŠOVÁ,H. : Trendy a možnosti ďalšieho vývoja logistiky .Zborník z konferencie OKDS. Brno. 2003
 • ČERNÝ, Jaromír, 2004. Úvod do studia metod průmyslového inženýrství a systémů služeb. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 96 s. ISBN 80-7318-227-0.
 • FUJIMOTO, Takahiro. 1999. THE EVOLUTION OF A MANUFACTURING SYSTEM AT TOYOTA. New York: Oxford University Press, Inc., 380 s. ISBN 978-0-19-512320-3.
 • HAMMER, Michael, 2012. Agenda 21: co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století. 2. vyd. Praha: Management Press. 258 s. Knihovna světového managementu; sv. 32. ISBN 978- 80-7261-244-4.
 • CHROMJAKOVÁ,F.: Modelovanie kontrolingových procesov v priemyselnom podniku. Zborník z konferencie MOPP´04. Plzeň. 2004
 • CHROMJAKOVÁ, Felicita, 2009. Mapování toku hodnot jako nástroj štíhlých podnikových procesů = Value stream mapping as a tool of lean enterprise processes: teze přednášky ke jmenováním profesorem. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati. 32 s. Teze přednášky ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7318-802-3.
 • IMAI, Masaaki, 2005. Gemba Kaizen. Vyd. 1. Brno: Computer Press. 314 s. Business books. Praxe manaţera. ISBN 80-251-0850-3.
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav, 2001. Moderní přístupy k řízení výroby. 1. vyd. Praha: C.H. Beck. 115 s. ISBN 80-7179-471-6.
 • KOŠTURIAK, Ján a kol., 2006. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing. 237 s. Management studium. ISBN 80-86851-38-9.
 • KYSEĽ, Marek, 2010. Mapovanie toku hodnôt vo výrobe.2. aktualiz. vyd. Ţilina: IPA Slovakia. 46 s.
 • LIKER, Jeffrey K, 2007. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového výrobce. Vyd. 1. Praha: Management Press. 390 s. Knihovna světového managementu; sv. 23. ISBN 978-80-7261-173-7.
 • MACUROVÁ, Lucie a kol.,2008 Logistika Sbírka příkladů: Studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1 Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 115 s. ISBN 8073187450.
 • MAŠÍN, Ivan, 2003. Mapování hodnotového toku ve výrobních procesech. 1.vyd. Liberec: Institut prŧmyslového inţenýrství s.r.o.. 77 s. ISBN 80-902235-9-1.
 • MAŠÍN, Ivan a VYTLAČIL, Milan, 2000. Nové cesty k vyšší produktivitě: metody průmyslového inženýrství. 1. vyd. Liberec: Institut prŧmyslového inţenýrství. 311 s. ISBN 80- 902235-6-7.
 • ROTHER M.,SHOOK J., 1999. ,Leerning to see: Value-strem mapping, 1st edition Massachusetts: Brookline, Lean Enterprise institute. 99 s. ISBN 0966784308.
 • ŘEPA, Václav, 2007. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. 281 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2252-8.
 • SALVENDY,G., 2001. Handbook of industrial engineering: Technology and operations management. 3rd edition. New York: Willey. 2796 s. ISBN 0-471-33057-4.
 • SHINGO, Shingeo, 1985. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. 5thEdition edition Productivity Press. 384 s. ISBN 0915299038.
 • TUČEK, David a Roman BOBÁK, 2006. Výrobní systémy. Vyd. 2. upr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 298 s. ISBN 8073183811.
 • VÝVOJOVÝ TÍM VYDAVATEĽSTVA PRODUCTIVITY PRESS., 2008. Systém tahu ve výrobním prostředí, 1. vyd. Brno: SC&C Partner. 95 s. Shopfloor series. ISBN 978-80-904099- 0-3.
 • WOMACK, James P. and JONES, Daniel T., 2003. Lean Thinking: Banish Waste and
 • Create Wealth in Your Corporation, 2nd edition Revised and Updated. Free Press. 396 s. ISBN 978-0743249270.
 • CAMBÁL, M. - V. CIBULKA. Logistika výrobného podniku. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. 198 s. ISBN 978-80-227-2904-8.
 • BAUER, M. a kol. KAIZEN: Cesta ke štíhlé a flexibilní firme. Brno: BizBooks, 2012. 193 s. ISBN 978-80-265-0029-2.
 • KOŠTURIAK, J. - Z. FROLÍK a kol. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. 240 s. ISBN 80-86851-38-9.
 • KOŠTURIAK, J., L. BOLEDOVIC, J. KRIŠTAK a M. MAREK. Kaizen: Osvedcená praxe českých a slovenských podniku. Brno: Computer Press, 2010. 234s. ISBN 978-80-251-2349-2.
 • RASTOGI, M. Production and operation management. Bangalore: University science press, 2010. 168 s. ISBN 978-938-0386-812.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171503315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.