PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2(38) | 115--132
Tytuł artykułu

Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourist Attractiveness of the City of Przemyśl in the Opinion of its Inhabitants and Tourists
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Atrakcyjność turystyczna danego obszaru rozpatrywana jest pod względem liczby, jakości i różnorodności oferowanych dóbr i usług. Ma ona istotny wpływ na natężenie ruchu turystycznego, a tym samym determinuje wybory turystów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników oceny atrakcyjności turystycznej Przemyśla przez jego mieszkańców oraz turystów. W świetle uzyskanych rezultatów ustalono, że Przemyśl jest postrzegany jako miasto bardzo atrakcyjne turystycznie. W opinii respondentów najbardziej jest znany z zabytków architektury i Kopca Tatarskiego. Mieszkańcy wskazują również ludwisarstwo i fajkarstwo, a turyści na herb Przemyśla. Do znanych imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych w mieście należą: Wincentiada, Święto Zamku Kazimierzowskiego, Święto Fajki oraz Manewry Szwejkowskie. Dostępność komunikacyjna miasta została gorzej oceniona przez mieszkańców niż przez turystów, podobnie jak informacja turystyczna oraz oznakowanie atrakcji w mieście. Wśród mieszkańców panuje opinia, że Przemyśl nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego, natomiast turyści są odmiennego zdania. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści uważają, że działania promocyjne prowadzone na rzecz rozwoju turystycznego miasta są niewystarczające.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourist attractiveness of a given region is examined in terms of quantity, quality and diversity of offered goods and services. It has a significant influence on the intensity of tourist traffic thereby determining tourists' choices. The main aim of this paper is to present the results of the assessment of the tourist attractiveness of the city of Przemyśl based on the opinion of its inhabitants and tourists. In the light of the results, it was found that Przemyśl is perceived as a very attractive tourist destination. In the opinion of the respondents, Przemyśl is best known for its monuments of architecture and the Tatar Mound. The inhabitants also point out folwing and pipework, and the tourists on the crest of the city of Przemyśl. The famous cultural and entertainment events organized in Przemyśl include: Wincentiada, Kazimierzowski Castle Festival, Pipe Feast and Szwejkowskie Maneuvers. Transport accessibility of the city has been worse assessed by inhabitants than by tourists, same as tourist information and signs of attractions in the city. Among residents there is an opinion that Przemyśl does not use its tourist potential, whereas tourists are of the opposite opinion. Both inhabitants and tourists believe that promotional activities for tourism development in the city are insufficient.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Bąk, I. (2013). Badanie poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 303, 11-21.
 • Bosiacki, S. (2010). Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa kreowania produktów markowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, Ekonomiczne Problemy Usług, 53, 39-53.
 • Guzik, H., Strzelczyk, W. (2014). Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 12 (936), 17-33
 • Gosztyła, M. (2004). Krajobraz wielokulturowy Przemyśla. Wiadomości Konserwatorskie, 16, 12-17.
 • Jazienicka, M., Skulimowska-Rzeźwicka, M. (2009). Wpływ różnych kultur na potencjał turystyczny Przemyśla. Annales UMCS. Sec. B, 64 (1), 229-239.
 • Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: PWE.
 • Kowalczyk, A. (2002). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalczyk, A., Derek, M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalczyk, M. (2015). Teoretyczne podstawy planowania rozwoju turystyki. Człowiek i Środowisko, 39 (1), 75-86.
 • Krochmal, J. (1996). Krzyż i menora. Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772. Wykłady w Centrum im. Anielewicza, Przemyśl.
 • Kruczek, Z. (2000). Geografia atrakcji turystycznych. Kraków: Proksenia
 • Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Michałowicz-Kubal, M. (2008). Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego. Krosno: Wydawnictwo Arete II.
 • Ragus, M., Majewska, I., Telniuk, T., Pawelec, P. (2007). Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008- 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Turystyki.
 • Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa, dostępny w: http://docplayer.pl/748847.
 • Rapacz, A. (red.). (2004). Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Raport o stanie miasta Przemyśla 2014 (2015). Urząd Miasta Przemyśl, Przemyśl. Pobrane z: http://bip.przemysl.pl/3525/ raport-o-stanie-miasta-przemysla.html (12.03.2017).
 • Raport z wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Przemyśla i turystów w dniach od 2 do 25 lipca 2013 r. (2013). Pobrane z: http://bip.przemysl.pl/download//11430/raport.pdf (13.04.2017).
 • Strategia-rozwoju-turystyki-dla-miasta-przemysla-na-lata-2008-2015.html (dostęp 10.03.2017)
 • Wańkowicz, W. (2010). Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych, problemy ekonomiczne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 352-359.
 • Wiśniewski, E. (2013). Ocena atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych (s. 324-334). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica (10.03.2017)
 • http://www.polskawliczbach.pl/Przemysl (10.03.2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.