PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 77--88
Tytuł artykułu

Menedżer w procesie zarządzania przez cele w systemie konkurencyjności przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Manager in the process of management by objectives in the system of the competitiveness of enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstw przyczyniły się do ewolucji roli menedżera, a przez to do powstania jego nowego wizerunku. Nowoczesny menedżer to osoba zarządzająca grupą ludzi, kompetentny, posiadający umiejętności organizacyjne, sięgający po oryginalne metody usprawniające skuteczność i efektywność zarządzania oraz kierująca się podejściem humanitarnym do pracowników (zarządzanie humanistyczne). Menedżer, zarządzanie przez cele oraz konkurencyjność stanowią zwarty "obraz" aktywnego uczestniczenia w procesie konkurencji. Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia menedżera w zarządzaniu przez cele w powiązaniu z konkurencyjnością przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the external and the internal environment of the organization have contributed to the evolution of the role of the manager, and thus to the creation of their new image. The modern manager is a person who manages a group of people. They are knowledgeable, have excellent organizational skills, strive for more original methods to improve the effectiveness and efficiency of managing. What drives them is a humanitarian approach to workers (humanistic concept of management). A manager and management by objectives and competitiveness constitute "the picture" of active participation in the competition process. The aim of this study is to present the i mportance of the manager in the management by objectives in relation to the competitiveness of an enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Batko R., Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Bugdol M., Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, "Współczesne Zarządzanie", 2, 2010.
 • Brdulak J., Jakubik P., Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, K. Kuciński, (red.), Difin, Warszawa 2010.
 • Brdulak J., Czynnik kultury w ekonomii instytucjonalnej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" nr 1(36), 2012.
 • Drucker P. F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 1994.
 • Dowgiałło P., Kontrola zarządcza a metody zarządzania organizacją, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 42, 2011.
 • Dworzecki Z., Mody w zarządzaniu, [w:] Nowoczesne instrumenty zarządzania, Marciniak S., Ostaszewski J. (red.), SGH, Warszawa 2008.
 • France S. C., Mann P., Kolossa, B., Ekonomia: Angielsko-polski słownik tematyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kociatkiewicz J., Kostera M., Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 4 (44), 2013.
 • Kostera M., Zarządzanie na rynku doznań, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, podręcznik akademicki, M. Kostera (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kostera M., Przedsiębiorstwo jako świątynia, "Organizacja i Kierowanie", 79 (1), 1995.
 • Kozina A., Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012.
 • Kozina A., Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne, [w:] Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca-Kooperacja-Sieci, R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 • Krzakiewicz K., Zmiana układu ról kierowniczych w procesie transformacji, [w:] Praca kierownicza w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarki, K. Krzakiewicz (red.), Akademia Ekonomiczna, Poznań 1996.
 • Leśniewski M. A., Konkurencyjność zasobowa przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4 (771)/2014.
 • Łukomska-Szarek J., Włóka M., Strategiczna karta wyników jako narzędzie koncepcji Performance Management, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 62, 2013.
 • Mazur S., Olejniczak K., Rola organizacyjnego uczenia się we współczesnym zarządzaniu publicznym, [w:] Organizacje uczące się: Model dla administracji publicznej, Olejniczak K. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Mondy R. W., Human Resource Management with My Management Lab, Publisher, Pearson Higher Education, Global Edition 2012.
 • Mioduszewski J., Metody motywowania: Zarządzanie przez cele, [w:] Mioduszewski J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013.
 • Nogalski B., Śniadecki J., Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
 • Prawelska-Skrzypek G., Lenartowicz M., Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki, "Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 4 (44), 2013.
 • Pulakos E. D., Performance Management: A roadmap for developing, implementing and evaluating performance management systems, SHRM Foundation, Alexandria 2004, VA.
 • Pulakos E. D., Performance Management: A New Approach for Driving Business Results, Wiley-Blackwell, Chicheste 2009.
 • Rydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M., Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, 2015, t. 2.
 • Skowronek-Mielczarek A., Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 121, Warszawa 2012.
 • Shaout A., Yousif M. K., Performance Evaluation -Methods and Techniques Survey, "International Journal of Computer and Information Technology", Vol. 03 (05), 2014.
 • Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • Sułkowski Ł., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami: perspektywa globalna i lokalna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1032, Wrocław 2004.
 • Sułkowski Ł., W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, 2014.
 • Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa 2001.
 • Ulrych W., Zarządzanie efektywnością pracownika - perspektywa strategiczna, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 4 (305), Łódź 2014.
 • Wachowiak P., Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.