PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(4) Cross-Border Exchange of Experience in Production Engineering Using Principles of Mathematics | 76--82
Tytuł artykułu

Matrix Calculus and Spreadsheet in Planning And Controlling of Operating Costs

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rachunek macierzowy i arkusz kalkulacyjny w planowaniu i kontroli kosztów operacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania rachunku macierzowego w zakresie planowania i kontroli kosztów operacyjnych. W pierwszej kolejności w opracowaniu omówione zostało tworzenie planu kosztów dla przedsiębiorstwa traktowanego jako ciąg powiązanych komponentów, których wzajemne powiązania są ujmowane w postaci odpowiednich macierzy. W dalszej części artykułu skupiono się na analizie odchyleń występujących podczas porównania kosztów planowanych z zarejestrowanymi kosztami rzeczywistymi. Zidentyfikowano różne rodzaje odchyleń składających się na odchylenie całkowite. Odchylenia te są możliwe do ustalenia na podstawie danych zawartych w macierzach wykorzystywanych na etapie planowania oraz na podstawie odpowiednich zgromadzonych danych rzeczywistych. Dla poszczególnych grup odchyleń przedstawiono sposób ustalenia ich wartości. W końcowej części artykułu omówiono możliwość wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych zarówno w zakresie tworzenia planu kosztów, jak i jego późniejszej kontroli. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a discussion on a concept of using the matrix calculus for purposes of planning and controlling of operating costs. The opening paragraphs of the paper describe creating a plan of costs for an enterprise perceived as a series of interlinked components whose mutual relations are represented in corresponding matrices. Further sections of the article are focused on an analysis of the deviations emerging while planned costs are being compared with the reported actual costs. Different types of deviations comprising the total deviation have been identified. It is possible to determine these deviations based on the data contained in matrices used at the planning stage as well as with reference to appropriate real-life data acquired. For individual groups of deviations, the manner in which they can be determined has been explained. The final paragraphs of the article address potential applications of spreadsheets, both in creating the plan of costs and for purposes of its subsequent controlling. (original abstract)
Twórcy
 • Silesian University of Technology, Poland
Bibliografia
 • K. Dohn, A. Gumiński, M. Matusek, W. Zoleński, Implementation of expert system in knowledge management in mechanical engineering enterprises. Information Systems in Management, 2013, Vol. 2, No. 4, pp. 253-262
 • R. W. Griffin. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • M. Matusek, W. Zoleński. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Zarządzanie Finansami, 2013, nr 4, cz. 3, s. 313-334.
 • E. Nowak. Decyzyjne Rachunki Kosztów. PWN, Warszawa 1994.
 • E. Nowak. Zaawansowana Rachunkowość Zarządcza. PWE, Warszawa 2003.
 • Rachunek kosztów -tom 1. praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Sawickiego. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • H. Steinmann, G. Schreyogg. Zarządzanie, podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje funkcje przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998
 • B. Szczesniak, R. Wolniak. Improving the process of car operating costs accounting using a spreadsheet-based tool - a case study. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-58-2/ISSN 1314-2704, June 28-July 6, 2016, Book 2 Vol. 1, pp. 239-246, DOI:10.5593/SGEM2016/B21/S07.031
 • B. Szczęśniak. Matrix calculus and spreadsheet in planning of operating costs. Sbornik z 23. seminare - Moderni matematicke metody v inzenyrstvi cesko-polsky seminar (3mi), June 2-4, 2014 Horní Lomná, Czech Republic s. 156-160
 • B. Szczęśniak, K. Michalski. Spreadsheet as a means to support a timetable scheduling process with reference to the example of a course entitled with reference to the example of a course entitled "education of specialists in the field of management of post-mining areas in the Polish-Czech borderland,15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-34-6/ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book 2 Vol. 1, pp. 315-322, DOI:10.5593/SGEM2015/B21/S7.039
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.