PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 80 W nurcie zagadnień prawa kanonicznego i wyznaniowego. Cz. 1 | 19--27
Tytuł artykułu

Instrukcje w kanonicznym porządku prawnym (kan. 34 § 1-3 KPK)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instructions by Canon Law System (can. 34 § 1-3 CCL)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor dokonał interpretacji kan. 34 § 1-3 KPK dotyczącego instrukcji. Z przeprowadzonych w tym artykule analiz wynika, iż współcześnie w nazewnictwie aktów o charakterze generalnym, wydawanych przez autorytety posiadające władzę wykonawczą, występuje duży chaos pojęciowy. Autor dowiódł, iż taki stan faktyczny wskazuje na to, iż zamiar ustawodawcy występujący w pracach kodyfikacyjnych, zmierzający do ujednolicenia nazewnictwa, spełzł na niczym. W jego przekonaniu zapis ujęty w kan. 34 KPK pozostaje zapisem wyłącznie na papierze. Definicja instrukcji skodyfikowana w kan. 34 § 1 KPK w praktyce stanowi bowiem jedynie punkt odniesienia, pozwalający sklasyfikować wydawane przez władzę wykonawczą akty o charakterze generalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The author presents an interpretation of can. 34 § 1-3 CCL concerning instructions. The analyses show that today names of general measures issued by authorities having the executive power present a big conceptual chaos. The author has proven that the facts indicate that the intention of the legislature in the work of codification aiming to standardize the names misfired. In his opinion, the norm included in canon. 34 CCL remains only a written record because a definition of instructions codified in canon. 34 § 1 of the CCL is in practice the only point of reference which allows classifying general application acts issued by the executive power.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Benedictus XV. 1917. "Motu proprio Cum iuris canonici" (15.09.1917). Acta Apostolicae Sedis 9: 483-486.
 • "Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus" (25.01.1983). 1983. Acta Apostolicae Sedis 75 (pars II): 1-317. Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. 1984. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum.
 • Conferencia Episcopal Española. 1984. "Decreto general sobre normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico" (5.07.1984). Bioletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 3: 118-120.
 • Conferenza Episcopale Italiana. 1990. "Il decreto generale sul matrimonio canonico" (5.11.1990). Enchiridion CEI 4: 1313-1340.
 • Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. 1982. "Schema Codicis Iuris Canonici". Communicationes 14: 122-230.
 • Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. 1988. "Disceptatio De instructionibus et Decretis". Communicationes 20: 100-109.
 • Pontificium Consilium de Legum Textibus. 2005. Instructio "Dignitas connubii" (25.01.2005). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
 • Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei. 1966. "Instructio de matrimoniis mixtis" (18.03.1966). Acta Apostolicae Sedis 58: 235-239.
 • Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum. 1936. "Instructio servanda a tribubalis dioecesanis in pertractanda causis de nullitate matrimonium" (15.08.1935). Acta Apostolicae Sedis 28: 313-361.
 • Sacra Congregatio de Religiosis. 1922. "Instructio Doceatur quae Ducreta" (22.03.1922). Acta Apostolicae Sedis 14: 278-286.
 • Bernàrdez Cantón, Alberto. 2001. Parte general de Derecho Canónico, Madrid: Tecnos.
 • Ciáurriz, Maria Jose. 1996. "Comentario al can. 34 CIC". W Comentario exegético al Código de Derecho Canónico. Red. Angel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña. T. 1. 496-497. Pamplona: Universidad de Navarra.
 • Ciáurriz, Maria Jose. 2012. "Instrucción". W Diccionario general de Derecho Canónico. Red. Jorge Otaduy, Antonio Vianna, Joaquin Sedano. T. 4. 674-678. Pamplona: Universidad de Navarra.
 • Chiappetta, Luigi. 1996. Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. Roma: Dehoniane.
 • Daneels, Frans. 2013. "Presentazione dell'Istruzione Dignitas connubii". W Norme procedurali canoniche commentate. Red. Massimo del Pozzo, Joaquin Llobell, Jesus Miñambres. 260- 267. Roma: Coletti a San Pietro.
 • De Paolis, Velasio, Andrea D'Auria. 2008. Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro primo. Città del Vaticano: Urbaniana University Press.
 • Dzierżon, Ginter. 2005. "Ogólne dekrety wykonawcze w kanonicznym porządku prawnym". Forum Iuridicum 4: 189-199.
 • Dzierżon, Ginter. 2008. Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Dzierżon, Ginter. 2013. "Abrogazione esteriore della legge ecclesiatica (can. 20-21 CIC)". W "Quod iustum est et aequum". Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio. Red. Marek Jędraszewski, Jan Słowiński. 170-176. Poznań: Uniwersytet Poznański, Wydział Teologiczny.
 • García Martín, Jóse 1999. Le norme generali del Codex Iuris Canonici. Roma: Ediurcla.
 • Horta Espinoza, Jorge. 2007. Una legge fatta a misura dell'uomo. Introduzione ai libri I e II del Codice di Diritto Canonico, Roma: Antonianum.
 • Labandeira, Eduardo. 1994. Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano: Giuffrè.
 • Listl, Joseph. 1983. "Die Rechtsnormen". W Handbuch des katholischen Kirchenrecht. Red. Joseph Listl, Hubert Müller, Heribert Schmitz. 81-98. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.
 • Mazzia, Maria Maddalena. 2010. Gli atti amministrativi generali nel Codice di Diritto Canonico. Roma: LAS.
 • Miras, Jorge, Javier Canosa, Eduardo Baura. 2001. Compendio de derecho administrativo canónico. Pamplona: EUNSA.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. "Komentarz do kan. 34 KPK". W: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Red. Józef Krukowski, Remigiusz Sobański. T. 1. 92-93. Poznań: Pallottinum.
 • Socha, Hubert. 1985. "Allgemeine Normen". W Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Red. Klaus Lüdicke. T. 1. Ad 34. Essen: Ludgerus Verlag.
 • Vela, Luis. 1993. "Decreto generale e istruzione". W Nuovo dizionario di diritto canonico. Red. Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda. 330-331. San Paolo: Cinisello Balsamo.
 • Wächter, Lothar. 2008. "Instrucción". W Diccionario enciclopédico de Derecho Canónico. Red. Stephan Haering, Heribert Schmitz. 472. Barcelona: Herder.
 • Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (KKBiDS). 2016. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej (14 marca 1987 r.). http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=235 [dostęp 7.03.2016].
 • Opoka. 2016. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów (15 sierpnia 1997 r.). http://www.opoka.org./bibliotek/W/WR/kongregacje/swieccy_kapl_02htlm [dostęp 5.03.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.