PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 59 Polityka, różnica, podział | 123--150
Tytuł artykułu

Oczekiwania i motywacja transplantacyjna potencjalnych biorców kończyny górnej - teoretyczno-badawcze studium socjologii fenomenologicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expectations and Motivation for Transplantation of Potential Upper Limb Recipients - Phenomenological Sociology Theoretical and Research Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka artykułu ulokowana jest na pograniczu socjologii i medycyny. Jego celem jest przedstawienie oczekiwań i motywów chorych okaleczonych deficytem ręki, które związane są z ich potencjalnym udziałem w zabiegu transplantacji kończyny. Kontekstem ich poznania ustanowiono sprawnościowe i wizualne doświadczanie w przeszłości ciała sfragmentaryzowanego oraz sprawnościowe i wizualne doświadczanie w przyszłości ciała zrekonstruowanego. Empiryczną podstawą tekstu są socjologiczne badania jakościowe przeprowadzone w grupie kandydatów na biorców, którzy przeszli pozytywnie kwalifikację do unilateralnego lub bilateralnego zabiegu transplantacji kończyny górnej w Polsce (N = 15). Za teoretyczny układ odniesienia wobec tak zakreślonej tematyki badań obrano elementy socjologii fenomenologicznej Alfreda Schütza, a ściślej jego teorię motywów typu "ponieważ" i typu "żeby". Analiza materiału empirycznego potwierdziła istnienie obu kategorii motywów w trans-plantacyjnym projekcie badanych potencjalnych biorców kończyny. Najistotniejszymi transplantacyjnymi motywami "ponieważ" okazały się te, które wiążą się z: wizerunkową nieakceptacją własnego ciała; wizerunkowym kalectwem społecznym; ograniczeniami sprawnościowymi ciała. Kluczowymi transplantacyjnymi motywami "żeby" pozostają natomiast: rekonstrukcja sprawności ciała; uzyskanie estetycznego obrazu własnego ciała. W konkluzji tak sformułowanych kolejnych motywów i oczekiwań poczyniono dwa ważne ustalenia: mimo pogodzenia się badanych z ograniczeniami sprawnościowymi sfragmentaryzowanego ciała, to właśnie odbudowa sprawności pozostaje ich najważniejszym motywem transplantacyjnym; mimo zasadniczej nieakceptacji wizerunkowej sfragmentaryzowanego ciała, kwestia jego potransplantacyjnej estetyki jest w motywach badanych relatywnie mniej znacząca.(abstrakt oryginalny)
EN
Issues discussed in the paper are located on the borderline between sociology and medicine. The aim of the paper is to present expectations and motives of patients with the absence of hand with regard to their potential hand transplant surgery. These motives and expectations were studied in the context of the patients' previous experience of the function and visual image of the fragmented body versus their future experience of the function and visual image of the reconstructed body. The empirical basis of the paper is sociological qualitative research conducted in the group of candidate recipients who were qualified for unilateral or bilateral transplantation of the upper limb in Poland (N = 5). The selected theoretical frame of reference for the thus defined research topics were elements of Alfred Schütz's phenomenological sociology, and more precisely his theory of "in-order-to motives" and "because motives". The analysis of the empirical material confirmed the existence of both categories of motives in the transplantation project of the investigated potential upper limb recipients. The most important "because motives" appeared to be those connected with: non-acceptance of the image of their own bodies; social perception of their disability; limitations in the bodily function. The key "in-order-to motives" for transplantation are: reconstruction of the bodily function; regaining of the aesthetic image of their own body. In conclusion to the thus formulated motives and expectations two important findings were made: despite the research subjects' acceptance of the limited function of their fragmented body, regaining of function remains the most important motive for transplantation; despite the basic non-acceptance of the image of their fragmented body, the issue of post-transplantation aesthetic appearance of the body is relatively less significant as a motive for transplantation.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
123--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • Chełmoński A., Jabłecki J. (2011 ), Kwalifikacja biorców kończyny górnej, [w:] Z. Kuzyszyn (red.), Społeczno-etyczne aspekty transplantologii, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, s. 43-46.
 • Jabłecki J., Chełmoński A. (2011), Społeczno-etyczne aspekty transplantacji kończyny górnej, [w:] Z. Kuzyszyn (red.), Społeczno-etyczne aspekty transplantologii, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, s. 47-59.
 • Kaufmann J.-C. (2010), Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowal K. (2014), Przeżycia fantomowe u osób z deficytem kończyn(y) - perspektywa fenomenologiczna, "Hygeia Public Health", nr 49 (1), s. 91-97.
 • Leibniz G. W. (2001), Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Merleau-Ponty M. (2001), Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Przybyłowska I. (1978), Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, "Przegląd Socjologiczny", t. 30, s. 53-68.
 • Schütz A. (2006), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, s. 867-893.
 • Schütz A. (2012), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.
 • Szacki J. (2006), Socjologia fenomenologiczna, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, s. 863-866.
 • Weber M. (1947), The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504450

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.