PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 119 | 101--117
Tytuł artykułu

Rozmiary i regionalne zróżnicowanie polskiego rynku nieruchomości rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Size and Regional Differences in the Polish Agricultural Property Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek nieruchomości nie jest rynkiem jednolitym, w związku z tym, w zależności od przyjętych kryteriów, można dokonać jego podziału na różne segment. Do najczęściej stosowanych kryteriów klasyfikacji tego rynku, dla potrzeb prowadzonych analiz, zaliczyć należy kryterium przedmiotowe. Uwzględnia ono funkcje pełnione przez nieruchomości, a jednym z segmentów wyodrębnianych na jego podstawie jest rynek nieruchomości rolnych. Dane dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi w skali kraju i poszczególnych województw mogą być wykorzystane dla różnych celów, w szczególności dla potrzeb wyznaczania kierunków przekształceń strukturalnych w rolnictwie. W tym kontekście istotne j est poznanie uwarunkowań tego zjawiska, jego natężenia oraz struktury, co jest przedmiotem niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The property market is not a unite market and therefore depending on employed criteria can be divided into various segments. In order to provide an analysis the objective criterion is most often used. It reflects functions of particular properties and on such basis the segment of agricultural properties can be distinguished. The data on agricultural property sales in the whole country scale as well as in provinces can be employed for various purposes, particularly for defining of structural changes in agriculture. In order to do so it is necessary to recognise the background of the property sales, their scope and structure which is the topic of the paper. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BELNIAK S., UCHMAN R. 2001: Rynek nieruchomości gruntowych w Polsce, Świat Nieruchomości 32, 17-21.
 • Biuletyn Informacyjny, 7-8 (2017), MRiRW, Warszawa, 22-25.
 • BRYX M., 2000: Rynek nieruchomości w Polsce i jego przekształcenia, [w:] Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, IFGN SGH, Warszawa, 11-29.
 • BRYX M. 2006: Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa.
 • CELLMER R., 1999: Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości, Educaterra, Olsztyn.
 • CYMERMAN R. (red.), 2011: Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych, Educaterra, Olsztyn.
 • CZECHOWSKI P. (red.), 2015: Prawo rolne 3, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • CZERWINSKA-KORAL K., 2016: Pojęcia niedookreślone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Temida 2, Studia Iuridica Agraria 14, 191-206.
 • HOPFER A., 1997: Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych 3, Twigger, Warszawa.
 • KAŁKOWSKI L. (red.), 2011: Monitoring polskiego rynku nieruchomości - raport za 2009 rok, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • KAŁKOWSKI L. (red.), 2015: 25 lat polskiego rynku nieruchomości - monitoring za lata 1990-2014, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • KAŁKOWSKI L., KARAŚ Ł., 2016: Pozarynkowe transakcje nieruchomościami w Polsce w latach 2003-2013 - ujęcie prawne i podatkowe, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2 (30), 13-26.
 • KAŁKOWSKI L, RYDZIK W. 2008: Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości, Świat Nieruchomości 3 (65), 16-21.
 • KLANK L., 2006 : Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 • KLUSEK T., 2014: Uwarunkowania i skala wyłączania na cele nierolnicze gruntów o największej przydatności produkcyjnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (6), 235-240.
 • KLUSEK T., 2016: Inwestorzy zagraniczni na polskim rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (31), 167-180.
 • KOWALSKI A., (red.), 2015: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, Warszawa.
 • KRAJEWSKA M., 2011: Kształtowanie się wartości gruntów w strefie podmiejskiej miasta Bydgoszczy, [w:] H. Gawron (red.), Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe 192, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 70-80.
 • KRZYK P., TOKARCZUK T., HECZKO-HYŁOWA E., ZIOBROWSKI Z., 2013: Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • KUCHARSKA-STASIAK E., (red.), 2001: Bariery rozwoju rynku nieruchomości, Oficyna Wydawnicza Branta, Łódź.
 • KUCHARSKA-STASIAK E. 2006: Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • OSSOWSKA L., 2012: Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • OSTROWSKI L., 1996: Rynek ziemi rolniczej w latach 1991-1995, Studia i Monografie 79, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • OSTROWSKI L., 1998.: Rynek ziemi rolniczej stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • PRZEWIĘŹLIKOWSKA A., 2016: Transformacja mienia Skarbu Państwa w kontekście aktualnych przepisów prawa, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2 (1), 423-443.
 • SCORSON E.A., 2004: Rural Development and Urban Sprawl: Convergening Interests or Opposing Sides ?, Rural Development Center 7, 1.
 • SĘCZKOWSKI D., 2017: Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, [w:] P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Wolters Kluwer, Warszawa, 283-305.
 • SIEMIŃSKA E., 2006: Ryzyko na rynku nieruchomości - wybrane problemy, [w:] A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 131-147.
 • Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1929 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców za lata 2004-2014, MSWiA, Warszawa.
 • STANKIEWICZ D., 2015: Nabywanie ziemi rolniczej przez cudzoziemców w Polsce, BAS, 7 (190), Warszawa.
 • TRUSZKIEWICZ Z., 2017: Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r., Rejent 7 (315), 95-124.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz.U. z 2016, poz. 1061 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 2016, poz. 1491 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. z 2016, poz. 2052 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2016, poz. 585 z późn. zm.
 • WOŚ A (red.), 2007: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • ZAŁĘCZNA M., 2010: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • ZAŁĘCZNA M. 2016: Inwestowanie w nieruchomości rolne - Polska na tle wybranych państw, Świat Nieruchomości 96, 27-35.
 • ŻELAZOWSKI K., 2014: Regionalne zróżnicowanie cen gruntów rolnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 36, 531-542.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.