PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 119 | 119--139
Tytuł artykułu

Wynagrodzenia i wydajność pracy w rolnictwie polskim na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Remunerations and Labour Productivity in Agriculture against a Background of Other European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była analiza porównawcza wydajności pracy w rolnictwie w państwach Unii Europejskiej. Z danych Eurostat-u wynika, szybszy przyrost wydajności pracy dotyczył krajów UE-12, jednak "startowały" one ze znacznie niższego poziomu. Stąd wyniki te nadal wymagają dalszej poprawy i dalszego doganiania (catching up) państw UE-15 (tzw. "starej Unii"). W świetle analizowanych oraz przeprowadzonych badań empirycznych wydajność pracy w polskim sektorze rolnym zaliczono do najniższej w całej UE. Potwierdził to również przegląd literatury oraz wnioski płynące z badań licznych autorów. W efekcie pochodną tego są niższe wynagrodzenia. Analiza czynników determinujących w ujęciu teoretycznym wydajność pracy pokazała potencjalne źródła wzrostu tej wielkości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to compare the agricultural work performance in the European Union countries. According to Eurostat data, faster labor efficiency growth was observed in the EU-12 countries, but they "started" at a much lower level. Hence, these results still require further improvement and catching up of EU-15 ("old Union") countries. Labor efficieny (work performance) in the Polish agricultural sector is among the lowest ones in the EU. In the light of the empirical studies, labor efficiency in the Polish agricultural sector has been ranked among the lowest ones in the EU. This was also confirmed by the review of the literature and the conclusions of numerous authors. As a result, the derivative of this are lower wages. Analysis of factors, determining the theoretical performance of labor, showed potential sources of growth of this size. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • ARiMR, Średnia powierzchnia gospodarstwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/sred- nia-powierzchnia-gospo-darstwa.html (dostęp: 27.09.2017).
 • BEAR-NAWROCKA A., MARKIEWICZ N., 2012: Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna, Journal of Agribusiness and Rural Development 3(25), 13-23.
 • CZYŻEWSKI A., KRYSZAK Ł., 2016: Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (31), 2, 55-65.
 • DĄBROWSKA J., 2017: Bez wzrostu wydajności gospodarka wyhamuje, Puls biznesu z dn. 18.07.2017, https://www.pb.pl/bez-wzrostu-wydajnosci-gospo-darka-wyhamuje- 866681 (dostęp: 10.08.2017)
 • DEBERTIN D.L., 1986: Agricultural Production Economics, McMilan PCompany, New York.
 • DUCZKOWSKA-MAŁYSZ K., 2015: Jak zreformować polskie rolnictwo?, audycja radiowa w TOK FM, wywiad z dn. 5.02.2015.
 • GADOMSKI W., 2015: Najpierw wydajność, potem wynagrodzenia, Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/ma-kroekonomia/najpierw-wydajnosc- potem-wynagrodzenia/ (dostęp: 30.08.2017).
 • GOŁAŚ Z., 2010a: Czynniki kształtujące wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4, 30-50.
 • GOŁAŚ Z., 2010b: Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 19-42.
 • GOŁAŚ Z., KOZERA M., 2004: Wydajność pracy polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską, Roczniki Naukowe SERIA 6, l, 62-67.
 • GOŁAŚ Z., KOZERA M., 2008: Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (7), 61-71.
 • GÓRAL J., 2017: W Polsce rolnictwo opłaca się od 50 hektarów, Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/w-polsce-rolnictwo-oplaca-sie-od- 50-hektarow/ (dostęp: 25.05.2017).
 • GUS, 2017: Rocznik statystyczny rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 42-248.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tipsna70 (dostęp: 18.05.2017).
 • http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LEVEL (dostęp: 18.05.2017).
 • https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm (dostęp: 18.08.2017).
 • KAKWANI N.CH., 1980: Income inequality and poverty: methods of estimation and policy applications Oxford University Press, New York.
 • KOŁODZIEJCZAK M., 2008a: Efektywność wykorzystania zasobów pracy i ziemi w rolnictwie Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, 10, z. 1, 176-181.
 • KOŁODZIEJCZAK M., 2008b: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego 4 (19), 270-280.
 • KOŁODZIEJCZAK M., 2014: Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101, 2, 55-63.
 • KOŁODZIEJCZAK M., MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA A., 2008: Efektywność wykorzystania nakładów pracy w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej, Studia i Prace WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński, 145-152.
 • KOSMALSKI R., 2010: Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach w latach 1998-2008, Studia Regionalne i Lokalne 3 (41), 100-114.
 • KUSZ D., MISIAK T., 2017: Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie, Roczniki Naukowe SERiA 19, 2, 145-150.
 • KUŹMAR S., 2015: Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka 11, 137-147.
 • MACIEJEWICZ P., 2016: Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie, Gazeta Wyborcza, z dn. 16.06.2016.
 • MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA A., 2012: Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99, 2, 69-75.
 • NOWAK A., 2011: Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego 11 (26), 1, 130-139.
 • NUŻYŃSKA I., WILKIN J., (red.). 2016: Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. FDPA, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 19-36.
 • POCZTA W., KŁODZIEJCZAK M., 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AR, Poznań, 21-46.
 • POCZTA W., KŁODZIEJCZAK M., 2008: Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union, Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (7), 109-121.
 • REMBISZ W., 2016: Relacja wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012, Wieś i Rolnictwo 2 (171), 41-57.
 • REMBISZ W. SIELSKA A., 2012: Mikroekonomiczna funkcja produkcji, Vizja&It Press, 37-51.
 • REMBISZ W., SIELSKA A., 2015: Wydajność pracy a dochody producentów rolnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 235, 208-221.
 • WASILEWSKI M., WASILEWSKA A., 2011: Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 91, 229.
 • WĄSOWICZ J., 2013: Sektorowe zróżnicowanie wydajności pracy w polskiej gospodarce, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 160, 2013, 190-198.
 • WILKIN J., NUŻYŃSKA I., 2016: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2016, FDPA, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 11-105.
 • WŁODARCZYK J., 2013: Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa, Problemy Gospodarki Rynkowej: Polska i Świat 130, 76-87.
 • ZEGAR J.S., 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.