PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 3 | 24--37
Tytuł artykułu

Efekty generowane przez fundusze strukturalne w procesie rozwoju kraju i regionu (zarys problemu)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impacts Generated by Structural Funds in the Development Process of Country and Region (an Outline of the Problem)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kraje wchodzące w skład ugrupowania regionalnego, jakim jest Unia Europejska, nie stanowiły i nie stanowią nadal monolitu z punktu widzenia ich poziomu rozwoju gospodarczego. Względnie zbliżony był rozwój gospodarczy państw założycielskich Wspólnoty. Dysproporcje w rozwoju społeczno-ekonomicznym zaczęły się pojawiać po akcesji biedniejszych krajów. Chodziło zwłaszcza o dysproporcje strukturalne wynikające między innymi z peryferyjnego położenia regionów poszczególnych krajów, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury, niekorzystnej struktury gospodarczej (z dominacją rolnictwa i przemysłu wydobywczego), niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych ludności oraz słabo rozwiniętego systemu edukacji itp. Duże zróżnicowanie stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz istnienie jeszcze większych dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami spowodowało konieczność prowadzenia wewnętrznej polityki regionalnej. Nieodzowność wdrożenia tego rodzaju polityki i jej konsekwentnego realizowania wynikała przede wszystkim z faktu, że w różnicach poziomu oraz w możliwościach rozwoju krajów i poszczególnych regionów UE dostrzegano poważne zagrożenie dla procesów integracyjnych. Celem polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej jest zwiększenie ekonomicznej i społecznej spójności tego ugrupowania integracyjnego. Udzielając wsparcia dla regionów najsłabiej rozwiniętych, Unia Europejska dąży do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i tym samym do ograniczenia rozpiętości w poziomie życia między różnymi regionami. Polityka regionalna opiera się na zasadzie współfinansowania i partnerstwa we wdrażaniu ze strony władz centralnych i regionalnych państw członkowskich. Unia zapewnia finansowe wsparcie dla działań podejmowanych w tych krajach oraz odpowiednio je ukierunkowuje. (fragment tekstu)
EN
The authors of the article drew attention to the effects generated by the absorption of EU funds in selected countries of the European Union and in the Polish economy and the Subcarpathian region. It was emphasized that these effects influence the macroeconomic variables, specifically in the agri-food sector and the development of changes in long term dimensions in the socio-economic environment of rural areas. The EU funds constitute therefore instruments stimulating and dynamizing structural transformation processes occurring in both the whole economy and its regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bożyk P., Misala J., 2002, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Burdziak-Kozłowska M., 2006, Wykorzystanie środków strukturalnych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa podlaskiego, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu", Wrocław, s. 251.
 • Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, 2008, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 82.
 • Inwestowanie w przyszłość Europy. V raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, raport Komisji, 2010.
 • Kudrycka J., 2009, Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce, Wyd. Wizja Press & IT, Warszawa, s. 21.
 • Mateusiak U., 2010, Ponad 3 mld zł rozdysponowane w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", "PROWieści", nr 10, s. 12.
 • Misala J., 2002, Wdrażanie zasad unii gospodarczej, monetarnej i socjalnej Niemiec oraz skutłd tego procesu dla funkcjonowania jednolitego rynku towarów, usług i kapitału, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGH, Warszawa.
 • Pawlak K., Poczta W., 2011, Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa, s. 120.
 • Report from the Commission, Annual Report on the Structural Funds, Brussels, COM, 2000.
 • Siekierski J., 2010, Rolnictwo i obszary wiejskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Kraków, s. 112-114.
 • Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, 1999, European Commission, Bruksela-Luksemburg.
 • Szlachta J., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej a konkurencyjność regionów Polski [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, SGH, Warszawa.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela 03.03.2010.
 • The World Competitiveness Yearbook, 1999.
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl (stan na dzień 31.12.2010).
 • www.portfel.pl/pdf/art4324 (stan na dzień 30.06.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.