PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 12, cz. 1 Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych | 133--148
Tytuł artykułu

Relacje międzyorganizacyjne na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inter-organizational Relationships on the Real and Virtual Area of Action as a Source of Competitive Advantage of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania będzie zasygnalizowanie roli relacji międzyorganizacyjnych na dwóch obecnie kluczowych dla sukcesu rynkowego płaszczyznach działania organizacji-realnej i wirtualnej płaszczyźnie lokalizacji. Dla jego realizacji w części teoretycznej pracy, wykorzystując przegląd podstaw teorii współpracy,teorii relacji oraz teorii przewagi konkurencyjnej, wyizolowano bazowe płaszczyzny budowania konkurencyjnej przewagi lokalizacyjnej. W części empirycznej zobrazowano je wynikami badań wykorzystywania relacji generowanych na realnej oraz wirtualnej płaszczyźnie działania w procesach kształtowania konkurencyjności badanych MŚP [PARP 2017],a więc swoistym opisem przydatności wielopłaszczyznowej przewagi lokalizacyjnej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to comment both theoretical knowledge and empirical research on issues of forming, in today's economic reality, the relational competitive advantage with use of components such as localization of organization and its virtualization. The main postulate included in the study indicates that presently probably the best (and maybe the only one) way to create a strong competitive position is by taking participation in networks and building vast systems of relationships (on both real and virtual plane / area of action), not only with allies and strategic partners, but also with customers and market rivals. With this in mind, in the light of the analysis of theoretical knowledge and the results of own research, it should be noted that the role of physical localization of the organization, and skillful usage of instruments of localization virtualization deserves special attention while debating the issue of creation of organization relational competitive advantage. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A. (2012), Partnerzy, formy i obszary współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w regionie i ich efektywność[w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa
 • Borowski J. (2013), Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 2 (62), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Czakon W. (2010), Model operatora a orkiestracja sieci[w:] J. Pyka (red.), Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", Nr 9, Warszawa.
 • Dołęgowski T. (2011), Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego a konkurencyjność łańcucha dostaw, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", Nr 32, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Grabowska M. (2014), Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyt Nr 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Jacka S., Drakopoulou-Doddb S., Andersonb A.R. (2008), Change and the development of entrepreneurial networks over time: a processual perspective, "Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal", Vol. 20, Issue 2.
 • Kreft J. (2013), Zarządzanie współtworzeniem wartości w mediach - od łańcucha do konstelacji, "Problemy Zarządzania", Vol. 11, Nr 4 (44), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kwiecień A., Żak K. (2013), Relacje z klientami w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 3, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, "Management and Business Administration. Central Europe" 2012, Nr 4 (117).
 • Maik A., Godzisz A. (2013), Istota i pojęcie organizacji sieciowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", Rok 17, Nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • Nowicki M. (2016a), Paradoks lokalizacji - wirtualizacja lokalizacji i narzędzia jej służące Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyt: 421,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowicki M. (2016b), Ewolucja w metodyce wyznaczania optymalnej lokalizacji podmiotu gospodarczego [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Nowicki M. (2015a), Sieć internetowa jako wirtualna płaszczyzna lokalizacji działalności biznesowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu", Nr 17, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów.
 • Nowicki M. (2015b), Czy lokalizacja przedsiębiorstwa może sprzyjać przełamywaniu jego kryzysów rozwojowych?, "Marketing i Rynek", Zeszyt Nr 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2009a), Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", Nr 7-8, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2009b), Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie", Nr 4, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Rojek T. (2014), Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - "Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia", Nr 66, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Rudny W. (2012), Tworzenie i podział wartości - nowe tendencje, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 736- "Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia", Nr 55, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Salvato C., Sciascia S., Alberti F.G. (2009),The microfoundations of corporate entrepreneurship as an organizational capability, "The International Journal of Entrepreneurship and Innovation", Vol. 10, Nr 4.
 • Stępka P., Subda K. (2009), Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor", Nr 1 (28), Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Tidstrom A. (2006), Conflicts when competitors cooperate exploring elements of conflicts from a business network perspective, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsingfors.
 • Yli-Renko H., Autio E., Tontti V. (2002), Social capital, knowledge, and the international growth of technology-based new firms, "International Business Review", Vol. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.