PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 81 W nurcie zagadnień prawa kanonicznego i wyznaniowego. Cz. 2 | 53--63
Tytuł artykułu

Rekolekcje w Internecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reteat on the Internet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie stanowi przyczynek do naukowego ujęcia rzadko poruszanego zagadnienia. Analizie prawnokanonicznej poddano nadzwyczajną formę głoszenia Słowa Bożego, jaka ma miejsce w czasie ćwiczeń rekolekcyjnych. Omówiono etymologię i definicję rekolekcji, przywołano rekolekcyjne normy prawa powszechnego Kościoła i prawa Kościołów partykularnych, zaprezentowano podmiot oraz treść rekolekcji, dokonano ich podziału (otwarte, półotwarte i zamknięte), a następnie ukazano możliwości praktykowania rekolekcji w Internecie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows a scientific approach which is rarely discussed. A legal and canonical analysis concerns a form of the proclamation of the Word of God which occurs during a retreat exercise. The article discusses etymology and a definition of retreat; retreat norms of universal law of the Church and the law of the particular Churches are invoked. The subject and content of the retreat are presented, their division (open, semi-open and closed) is made and then a possibility of practising retreat on the Internet is shown.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu
Bibliografia
 • "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus". 1990. Acta Apostolicae Sedis 82: 1033-1333. Tekst polski: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II. 2002. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium".
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. 1984. Przekł. polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum.
 • "Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus". 1917. Acta Apostolicae Sedis 9 (II): 3-521.
 • Konferencja Episkopatu Polski. 2004. "Dyrektorium duszpasterstwa rodzin". Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej 7-9: 436-486.
 • Kongregacja ds. Biskupów. 2005. Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów "Apostolorum successores" (22 lutego 2004 r.). Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Pius XI. 1929. "Litterae encyclicae Mens nostra, Proemium". Acta Apostolicae Sedis 21: 689-706.
 • Pius XII. 1947. "Litterae encyclicae Mediator Dei". Acta Apostolicae Sedis 39: 521-600.
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999). 2001. Poznań: Pallottinum.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, Dz. U. 1992, Nr 36, poz. 155.
 • I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999. 1999. Ełk: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej.
 • I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995-2005. Prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego. 2005. Łomża: Łomżyńska Kuria Diecezjalna.
 • I Synod Diecezji Sosnowieckiej. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego. 2005. Sosnowiec: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda.
 • I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001. 2001. Zamość: Kuria Diecezjalna.
 • II Synod Diecezji Lubelskiej 1977-1985. 1988. Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • IV Synod Archidiecezji Warszawskiej. 2003. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
 • Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i Aneksy. 2000. Red. Józef Bar. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej.
 • Ustawa synodalna Diecezji Radomskiej promulgowana przez Biskupa Radomskiego Edwarda Materskiego 5 kwietnia 1997 roku w Radomiu na I Synodzie Diecezji Radomskiej, Radom 1999.
 • Adamczyk, Jerzy. 2015. "Rekolekcje parafialne w aspekcie kanonicznym". Annales Canonici 2: 9-29.
 • Domaszk, Arakdiusz. 2013. Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła katolickiego. Studium kanoniczno-teologiczne. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Góralski, Wojciech. 1983. "Wymogi Kościoła wobec kandydatów do święceń w świetle zmodyfikowanego projektu nowego prawa". Studia Płockie 11: 211-228.
 • Góralski, Wojciech. 1986. "Rekolekcje kapłańskie w diecezji płockiej w latach 1905-1939". Studia Płockie 4: 211-218.
 • Jakubiak, Tomasz. 2013. "Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu". Prawo Kanoniczne 3: 3-34.
 • Janiga, Waldemar, Mirosław Grendus. 2003. Dla kogo perły? W poszukiwaniu rekolekcji szkolnych. Przemyśl: Oficyna Wydawnicza "Apla".
 • Kowalczyk, Dariusz. 1998. Poszukując Boga w komputerze. Internetowe rekolekcje wielkopostne. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Majer, Piotr (red.). 2011. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Markowski, Andrzej, Radosław Pawelec. 2002. Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 • Nagórny, Janusz. 2004. Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu. Częstochowa: Wydawnictwo Świętego Pawła.
 • Pawluk, Tadeusz. 1986. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2: Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Siwek, Gerard. 2006. "Rekolekcje". W Leksykon teologii pastoralnej. Red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.
 • Siwek, Gerard. 2011. Rekolekcje wczoraj i dziś. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.
 • Sztafrowski, Edward. 1986. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademia Teologii Katolickiej.
 • Wesoły, Waldemar. 2006. "Internet w życiu Kościoła". Forum Teologiczne 7: 81-97.
 • Magazyn. 2016. "Od rekolekcji do spowiedzi w Internecie?!". http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20030424204201193mode=print [dostęp 28.06.2016].
 • Niedziela. 2010. "Rekolekcje zamknięte - coraz bardziej potrzebne". http://www.niedziela.pl/artykul/55678/nd/Rekolekcje-zamkniete---coraz-bardziej [dostęp 28.06.2016].
 • Nowa ewangelizacja. 2015. "Wielki Post 2015 - bogata oferta internetowych rekolekcji". http://nowaewangelizacja.org/wielki-post-2015-bogata-oferta-internetowych-rekolekcji [dostęp 28.06.2016].
 • Opiekun. 2014. "Dlaczego rekolekcje wiekopostne?". http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzia l=artykulykat=prawokanoniczneid=4277 [dostęp 28.06.2016].
 • Opoka. 2015. "Rekolekcje w Internecie". http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XK/mj_rekolekcje2015.html [dostęp 28.06.2016].
 • Se. 2016. "Rekolekcje wielkopostne przez Internet online". http://www.se.pl/wiadomosci/polska/rekolekcje-wielkopostne-przez-internetonline_546344.html [dostęp 28.06.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.