PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 81 W nurcie zagadnień prawa kanonicznego i wyznaniowego. Cz. 2 | 5--15
Tytuł artykułu

Konwalidacja małżeństwa kanonicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Convalidation of Marriage in Canon Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konwalidacja małżeństwa w prawie kanonicznym jest instytucją, procesem, w którym nieważnie zawarte małżeństwo zostaje uważnione w świetle prawa. W niniejszym artykule została podjęta problematyka konwalidacji, zwłaszcza w perspektywie samego nazewnictwa używanego przez autorów polskojęzycznych. Kanwą rozważań stało się rozróżnienie dwóch form konwalidacji, tj. konwalidacji zwykłej i uzdrowienia w zawiązku. W nomenklaturze przyjętej na gruncie polskiej kanonistyki używa się w zasadzie jednego określenia - uważnienie na określenie tych dwóch form, oczywiście przy jednoczesnym ich rozróżnieniu. Konwalidacja ma zasadnicze znaczenie w prawie kanonicznym, ponieważ nadaje skuteczność prawną małżeństwu, które przecież faktycznie istnieje.(abstrakt oryginalny)
EN
The convalidation of marriage in canon law is a process where the invalidly contracted marriage becomes validly contracted in the light of law. The author of this article analyses the notion of the convalidation of the marriage, basing on Polish canon law literature and on opinions of different authors. In canon law there are considerable differences between two kinds of the convalidation: convalidatio simplex and sanatio in radice. In Polish literature there exists only one word denoting these two kinds. This institution is of vital importance in canon law, as it has a legal effect on the marriage, which de facto exists in reality.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Marriage   Law  
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritatae promulgatus, Romae 1927.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. 1984. Przekł. polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum.
 • Encyklopedia popularna PWN. 1982. Warszawa: PWN.
 • Jougan, Alojzy. 2013. Słownik kościelny łacińsko-polski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK). 2002. Poznań: Pallottinum.
 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez Jana Pawła II, Wydawnictwo Archidiecezji Lubeslskiej "Gaudium" 2002.
 • Kopaliński, Władysław. 1989. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Korpanty, Józef (red.). 2003. Słownik łacińsko-polski. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Sobór Watykański II. 2002. "Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes". W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. 526-606. Poznań: Pallottinum.
 • Szkiłądź, Hipolit (red.). 1980. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.
 • Bączkowicz, Franciszek. 1933. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Kraków: Drukarnia Polska Franciszka Zemanka.
 • Bersini, Francesco. 1983. Il nuovo diritto canonico matrimoniale. Torino: Elledici.
 • Biskupski, Stefan. 1956. Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Pax".
 • Brennan, James. 1937. The simple convalidation of marriage. Washington: The Catholic University of America Press.
 • Cappello, Felice M. 1923. Tractatus canonico-moralis de sacramentis iuxta Codicem Iuris Canonici. Vol. 3. Torino: Marietti.
 • Chelodi, Ioanne. 1921. Ius matrimoniale iuxta Codicem Iuris Canonici. Trento: Tridentum.
 • Dacanáy, Adolfo N. 2000. Canon Law on Marriage. Manila: Ateneo de Manila University Press.
 • Dzierżon, Ginter. 2000. "Aplikacja kategorii aktu prawnego w kanonicznym prawie małżeńskim". Ius Matrimoniale 5 (11): 9-21.
 • Dzierżon, Ginter. 2001. "Nieważność małżeństwa oraz niezaistnienie małżeństwa w kanonicznym porządku prawnym". Ius Matrimoniale 6 (12): 7-31.
 • Dzierżon, Ginter. 2002. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Gajda, Piotr M. 2002. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Gerosa, Libero. 2002. Canon Law. Berlin-Hamburg-Münster: Bloomsbury Academic.
 • Góralski, Wojciech. 1986. "Małżeństwo". W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 3. Red. Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytula, Józef Bakalarz. 213-357. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2007. "Miejsce zgody małżeńskiej w strukturze prawnej małżeństwa kanonicznego". W Studia nad małżeństwem i rodziną. 305-318. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2011. "Uważnienie małżeństwa". W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 3.2. Red. Józef Krukowski. 359-368. Poznań: Pallottinum.
 • Góralski, Wojciech, Ginter Dzierżon. 2001. Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Hervada, Javier. 1987. "La convalidazione del matrimonio". W Codice in Diritto canonico. Navarra-Roma: Logos.
 • Ignatowicz, Jerzy. 2002. Prawo rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Janczewski, Zbigniew. 2008. "Konwalidacja zwykła małżeństwa". W Leksykon obywatela. Red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kasprzak, Sylwester. 2000. Wybrane zagadnienia z prawa kościelnego. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.
 • Le Tourneau, Dominique. 1988. Le droit canonique. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Leszczyński, Grzegorz. 2004. Osoba ochrzczona niewierząca a sakrament małżeństwa. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 • Pawluk, Tadeusz. 1984. Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. T. 3. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Rava, Alfredo. 2001. Il requisito della rinnovazione del consenso nella convalidazione semplice del matrimonio (can. 1157 § 2). Roma: Gregorian Biblical BookShop.
 • Robleda, Olis. 1964. La nulidad del acto juridico. Roma: Gregorian Biblical BookShop.
 • Rybczyk, Jerzy. 1958. Uzdrowienie małżeństwa w zawiązku (Sanatio in radice - c. 1138-1141). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. "Czynności prawne". W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Red. Józef Krukowski. 201-212. Poznań: Pallottinum.
 • Szafrański, Władysław. 1971. Rzymskokatolickie prawo małżeńskie po drugim Soborze Watykańskim. Poznań-Warszawa-Lublin: Wydawnictwo Świętego Wojciecha.
 • Sztafrowski, Edward. 1979. Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sztafrowski, Edward. 1986. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 4. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Tallarico, Carolus J. 1938. De matrimonii convalidatione. Roma: Athenaeum Antonianum.
 • Viladrich, Pedro Juan. 2002. Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Tł. Seweryn Świaczny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Wernz, Franciscus, Petrus Vidal. 1925. Ius canonicum. T. 5. Roma: Pontificia Universitas Gregoriana.
 • Żurowski, Marian. 1976. Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.