PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 9 | nr 1 | 331--346
Tytuł artykułu

Determinants of Critical Infrastructure Resources

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article is devoted to the issue of how resources are interpreted in the form of technology reactors that, as a result of unexpected circumstances, turn into pyramidal or avalanche threat dynamics. Counteracting such catastrophic, terrorist, or war situations cannot begin in the face of mass casualties or significant material losses that will require reconstruction and the work of many generations. The decisive factor is the correct long-term operation and management of the economy. The starting point of this article is the concept of resource and structuralfunctional relationships of resources and all their possible interpretations consistent with the functionalities they play in the human environment, human aggregates, and whole nations. The aim is to draw the reader's attention to the importance (semiotics) of qualitative specifications and dynamically changing determinants contained in the material and structural-functional properties of the resources and their channel (information) communication. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
331--346
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Technology, Poland
 • Warsaw University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Bełz, G., Skalik, J,. 2011. Systemowe stymulanty strategicznej odnowy przedsiębiorstw. Na styku języka zasobów i procesu (Systemic Stimulants of Strategic Business Renewal. At the Interface of Resource and Process Language). In: (Krupski, 2011, pp.219-234).
 • Czakon, W., 2011. Zasobowa teoria firmy - ograniczenia w badaniu zjawisk międzyorganizacyjnych (The Resource-Based Theory of the Firm - Limitations in the Study of Interorganizational Phenomena). In: (Krupski, 2011, pp.185-198).
 • Domański, J., Kotarba, W., Krupa, T., 2014. The Prisms of Management. Foundations of Management, Vol. 6, No. 2, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.43-50, DOI: 10.1515/fman-2015-0010.
 • Ficoń, K., 2007. Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe (Crisis Management Engineering. System approach). Warszawa: BEL Studio.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., 2011. Podejście zasobowe w zarządzaniu organizacją publiczną - perspektywa interesariuszy (Resource-based Approach in Public Organization Management - Stakeholder Perspective). In: (Krupski, 2011, pp.281-310).
 • Gospodarek, T., 2011. Użyteczność oraz aspekty behawioralne w modelu RBV (Usability and Behavioral Aspects in the RBV Model). In: (Krupski, 2011, pp.59-84).
 • Jajuga, K. (ed.), 2007. Zarządzanie ryzykiem (Risk Management). Warszawa: PWN.
 • Jelonek, D., 2011. Ocena poziomu harmonizacji strategii ogólnej i strategii funkcjonalnych w przedsiębiorstwie (Assess the Level of Harmonization of the Overall Strategy and Functional Strategies within the Enterprise). In: (Krupski, 2011, pp.323-344).
 • Kaleta, A., 2011. Relacje między zasobowym i pozycyjnym podejściem do zarządzania strategicznego we współczesnych przedsiębiorstwach (The Relationship between Resource and Positional Approach to Strategic Management in Modern Enterprises). In: (Krupski, 2011, pp.23-36).
 • Kieżun, W., 1997. Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki (Efficient Management of the Organization. An Outline of Theory and Practice). Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Korzeniowski, L.F., 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem (The Basis of Safety Science. Safety Management). Warszawa: Difin.
 • Kosieradzka, A., Zawiła-Niedźwiecki, J., 2016. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym (Advanced risk Assessment Methodology in Public Crisis Management). Kraków: edu-Libri.
 • Krupa, T., 2006. Elementy organizacji. Zasoby i zadania (Organizational Elements. Resources, and Tasks). Warszawa: WNT.
 • Krupa, T., 2009a. Events and Event Processes. Foundations of Management, Vol. 1, No. 2, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.143-158, DOI: 10.2478/v10238-012-0016-9.
 • Krupa, T., 2009b. Modelowanie procesów dyskretnych w aksjomatyce teorii charakteryzacji Gorbatov'a (Modeling Discrete Processes in the Axiomatic of Gorbatov's Characterization Theory). In: T., Krupa (ed.). Wybrane zagadnienia informatyki gospodarczej (Selected Issues of Digital Economy). Warszawa: Oficyna PTZP, ISBN 978-83-923797-8-2.
 • Krupa, T., 2013. V.A. Gorbatov Theory of Characterization - Principles and Examples. Foundations of Management, Vol. 5, No. 3, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.89-102, DOI: 10.2478/fman-2014-0022.
 • Krupa, T., 2014a. Modelowanie procesów decyzyjnych w systemach zarządzania kryzysowego - podejście zasobowe (Modeling of Decision Processes in Crisis Management Systems - the Resource-Based Approach). Konferencja: Inno wacyjność w Procesach Zarządzania i Dowodzenia Organizacjami Publicznymi (Conference: Innovation in the Processes of Management and Command of Public Organizations), Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej (Department of Management and Command of the National Defense Academy), Warszawa 15.05.2014.
 • Krupa, T., 2014b. Operacje na sieciach zdarzeń (Operations on Event Networks). Logistyka (Logistics), No. 5, pp.851-861, CD1.
 • Krupa, T., 2015. Semiotyka kluczowych pojęć tezaurusa ciągłości działania w infrastrukturze krytycznej (Semiotics of Key Thesaurus Concepts of Business Continuity in Critical Infrastructure). Logistyka (Logistics), No. 4, pp.7793-7802, CD.
 • Krupa, T., 2017. Elements of Theory of the Correct Operations of Logistics Transforming Networks. Foundation of Management, Vol. 9, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.347-360, DOI: 10.1515/fman-2017-0026.
 • Krupa, T., Maj, K., 2010. The Management Method Preventing a Crisis Situation. Foundations of Management, Vol. 2, No. 2, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.37-50, DOI: 10.2478/v10238-012-0027-6.
 • Krupa, T., Ostrowska, T., 2012. Decisionmaking in Flat and Hierarchical Decision Problems. Foundations of Management, Vol. 4, No. 2, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.23-36, DOI: 10.2478/fman-2013-0008.
 • Krupa, T., Ostrowska, T., 2017. Prakseologiczne aspekty teorii zdarzeń - symetria zagrożeń i podatności (Praxeological Aspects of Events Theory - Symmetry of Threats and Vulnerabilities). In: W., Kieżun, J., Wołejszo (eds.). Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w zarządzaniu (Praxeology in Management and Leadership. Economics in Management). Kalisz: Państwowa Wyższa Szkoła im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, pp.67-82, ISBN 978-83-65872-09-8.
 • Krupa, T., Wiśniewski, M., 2015a. Situational Management of Critical Infrastructure Resources under Threat. Foundations of Management, Vol. 07, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.93-104, DOI: 10.1515/fman-2015-0028.
 • Krupa, T., Wiśniewski, M., 2015b. Wykorzystanie wiedzy w zarządzaniu sytuacyjnym bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Polski (Use of Knowledge in Situational Management of Critical infrastructure Security in Poland). Logistyka (Logistics), No. 5, pp.1027-1034, CD.
 • Krupski, R. (ed.), 2011. Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego (Development the Resource-Based School of Strategic Management). Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISBN 978-83-60904-13-8.
 • NCIPP (National Critical Infrastructure Protection Program), 2013, http://rcb.gov.pl/wpcontent/uploads/NPOIK-dokument-główny.pdf.
 • Ostrowska, T., 2013. The Resource Hazards Model for the Critical Infrastructure of the State Emergency Management Process. Foundations of Management, Vol. 5 No. 3, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.49-60, DOI: 10.2478/fman-2014-0019.
 • Ostrowska, T., Krupa, T., 2014. Przetwarzanie zasobów w sieciach technologicznych (Processing of Resources in Technological Networks). In: Logistyka (Logistics), Warszawa, 5/2014, pp.1189-1198 (CD).
 • Ostrowska, T., Krupa, T., Wiśniewski, M., 2015. Dynamic Hazards in Critical Infrastructure of State. Foundation of Management, Vol. 7, Warsaw: Warsaw University of Technology, pp.143-158, DOI: 10.1515/fman-2015-0032.
 • Romanowska, M., 2011. Zasobowe ograniczenia reorientacji strategicznej (Resources Restriction of Strategic Reorientation). In: (Krupski, 2011, pp.37-44).
 • Skomra, W., 2010. Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy (Crisis Management - a Practical Guide to the Amendment of the Act). Wrocław: Presscom.
 • Sobolewski, G., 2010. Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń (Crisis Management Considering to Contemporary Challenges and Threats). In: E., Sobczak (ed.). Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym (New Challenges and the Use of Contemporary Science in Crisis Management). Warszawa: WAiNS PW, pp.45-58.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J., 2009. Operational Risk and the Security of an Organization. In: J., Monkiewicz, L., Gąsiorkiewicz, (eds.). Risk Management. Concepts, Models, Issues. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, pp.135-148.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J., 2010. Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów (Definition of Operational Risk and Classification of its Types). Przegląd Organizacji (Review of the Organization), No. 6, Warszawa: TNOiK, pp.19-22.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J., 2013. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji (Operational Risk Management in Ensuring Business Continuity). Kraków: edu-Libri.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J., 2014. Analiza ryzyka operacyjnego z perspektywy teorii organizacji (Operational Risk Analysis from the Perspective of Organizational Theory). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Scientific Papers Department of Economic Sciences and Management, seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Series: Finance, Financial Markets, Insurance), No. 51, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, pp.179-189.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J., 2014. Metodyka analizy ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa (Methodology of Risk Analysis in Protection of Critical Infrastructure of the State). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Scientific Papers of Department of Economic Sciences and Management), seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Series: Finance, Financial Markets, Insurance), No. 65, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, pp.791-797.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J., 2014. Operational Risk as a Problematic Triad: Risk - Resource Security - Business Continuity. Kraków: edu-Libri, ISBN: 978-83-63804-42-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.