PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | vol. 5, t. 331 | 71--90
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie terytorialne starzenia się ludności Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Differentiation of the Population Ageing Process in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiona została analiza zmian w strukturze wieku ludności Polski, obserwowana od początku okresu transformacji ustrojowej i spodziewana w perspektywie następnych lat. Analiza ta została pogłębiona badaniem przestrzennego zróżnicowania zaawansowania starości demograficznej (ocenionej za pomocą kilku mierników) oraz dynamiki procesu starzenia się w Polsce w latach 2002, 2014 i 2020, przeprowadzonym na poziomie województw, powiatów i gmin. Źródło danych wykorzystanych w badaniu stanowiły informacje dotyczące struktury wieku ludności w Polsce i w mniejszych jednostkach terytorialnych, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article was to analyse the changes in the Polish population structure observed since the political transformation and expected in the next few years. The analysis focused also on the spatial differentiation of both processes, population ageing (indicated with several measures) and dynamics of population ageing in Poland in the years 2002, 2014, 2020, which were conducted at the level of voivodships, poviats and gminas. The statistical data concerning the age structure in Poland were provided by the Central Statistical Office in Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
71--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 •  Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), s. 3-22.
 • Cieślak M. (2004), Pomiar procesu starzenia się, "Studia Demograficzne", nr 2(146), s. 3-16.
 • Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, GUS, Warszawa.
 • Gavrilova N.S., Gavrilov L.A. (2009), Rapidly aging populations: Russia/Eastern Europe, [w:] P. Uhlenberg (ed.), International Handbook of Population Aging, vol. 1, Springer.
 • GUS (2014a), Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata- 2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html [dostęp: 18.02.2016].
 • GUS (2014b), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 • GUS (2014c), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html [dostęp: 22.07.2015].
 • GUS (2015a), Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl [dostęp: 11.01.2016].
 • GUS (2015b), Rocznik Demograficzny 2015, Warszawa.
 • Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
 • Kaa D.J. van de (2002), The idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29.01.2002, http://www.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal. files/population/2003_4/Kaa.pdf [dostęp: 10.02.2010].
 • Kalache A., Barreto S.M., Keller I . (2005), Global ageing: the demographic revolution in all cultures and societies, [w:] M.L. Johnson (ed.), The Cambridge handbook of age and ageing, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kirk D. (1996), Demographic transition theory, "Population Studies", vol. 3, no. 50, s. 361-387.
 • Kotowska I .E. (1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] I. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, "Monografie i Opracowania", nr 461, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Kowaleski J.T., Majdzińska A. (2012), Miary i skale zaawansowania starości demograficznej, [w:] A. Rossa (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kurek S. (1998), Zróżnicowanie przestrzenne procesu starzenia się ludności Europy w latach 1960-1996 w świetle wybranych mierników, "Czasopismo Geograficzne", nr 69, z. 3-4, s. 261-274.
 • Kurkiewicz J. (red.) (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kurkiewicz J. (red.) (2012), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lesthaeghe R. (2010), The unfolding story of the second demographic transition, Research report 10-969, January 2010, Population Studies Center, University of Michigan, Institute for Social Research, http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr10-696.pdf [dostęp: 17.04.2017].
 • Nyce S.A., Schieber S. (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Okólski M. (1990), Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa.
 • Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rowland D.T. (2009), Global population aging: history and prospects, [w:] P. Uhlenberg (ed.), International handbook of population aging, Springer.
 • Uhlenberg P. (2005), Demography of aging, [w:] D.L. Poston, M. Micklin (eds.), Handbook of population, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 38).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.