PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 35--40
Tytuł artykułu

Zakres interlockingu dyrektorskiego w procesach przejęć przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Scope of Director's Interlocking in the Processes of Companies' Acquisitions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań , które skoncentrowane były na identyfikacja powiązań personalnych poprzez tzw. interlocking dyrektorski pomiędzy firmami uczestniczącymi w procesach przejęć w latach 2008-2014. Badaniami zrealizowanymi przy wykorzystaniu metody analizy sieci społecznych SNA (Social Network Analysis) objęto 525 spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz NewConnect, które uczestniczyły w procesach akwizycji. W badaniach ważne było określenie poziomu usieciowienia poprzez interlocking dyrektorski pomiędzy firmami uczestniczącymi w omawianych transakcjach. Przyjmuje się, że jedną z podstawowych funkcji interlockingu jest redukcja niepewności i ograniczanie ryzyka poprzez dostęp do informacji dzięki połączeniu z radami innych firm. Przeprowadzone analizy wykazały, że poziom usieciowienia pomiędzy wszystkimi badanymi spółkami i osobami (członkami zarządów i rad nadzorczych) uczestniczącymi w transakcjach akwizycji w Polsce jest niski. Zidentyfikowane relacje miały charakter długotrwały i były widoczne zarówno przed transakcją, jak i po jej przeprowadzeniu. (abstrakt autora)
EN
was concentrated on the identification of personal connections through the so called managerial interlocking between companies participating in acquisitions in the years 2008-2014. The research was conducted using of the Social Network Analysis. The study covered 358 quoted companies listed on Warsaw Stock Exchange and New Connect which had participated in acquisition. One of the paper aims was to define a level of networking through managerial interlocking between the companies which participated in such transactions. It is assumed that the decrease of uncertainty and the limitation of risk through the access to information thanks to the merger with board of directors of other companies are one of the basic functions of interlocking. The conducted analysis has shown that the level of networking between all the examined companies and individuals (members of board of directors and board of supervisors) participating in acquisitions in Poland is low. The identified relations had a long-term character and were visible both before and after the transaction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Bartczak В. (2016), Koncepcje oceny efektywności struktur sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [2] Behr A., Heid F. (2011), The Success of Bank Mergers Revisited: An Assessment Based on a Matching Strategy, "Journal of Empirical Finance", Vol. 18, No. 1, pp. 117-136.
 • [3] Bouwman C.H.S. (2011), Corporate Governance Propagation through Overlapping Directors, "Review of Financial Studies", Vol. 24, No. 7, pp. 2358-2394.
 • [4] Cai Y., Sevilir M. (2012), Board Connections andM&A Transactions, "Journal of Financial Economics", Vol. 103, No. 2, pp. 327-349.
 • [5] Chromiński M. (2010), Kluczowe błędy popełniane w procesie transakcyjnym, [w:] Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowej, KPMG, Warszawa, s. 18-19.
 • [6] Cremers K.J., Nair V.B., Kose J. (2005), Takeovers and the Cross-section of Returns, "Review of Financial Studies", Vol. 22, No. 4, pp. 1409-1445.
 • [7] Cukurova S. (2012), Interlocking Directors and Target Selection in Mergers and Acquisitions, www.igier.unibocconi.it/ files/Cukurova.pdf, access date: 24.08.2016.
 • [8] Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [9] Ebers M. (1997), Explaining Inter-organizational Network Formation, [w:] M. Ebers (ed.), The Formation of Interorganizational Networks, Oxford University Press, Oxford.
 • [10] EY (2014), Barometr transakcji fuzji i przejęć EY 1 H 2014, http://www.ey.com/pl/pl/services/transactions/mergers-and -accquistions/barometr-transakcji-fuzji-i-przejec-2014, access date: 6.08.2016.
 • [11] Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", Vol. 91, No. 3, pp. 481-510.
 • [12] Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [13] Ishii J., Xuan Y. ( 2014), Acquirer-Target Social Ties and Merger Outcomes, "Journal of Financial Economics", Vol. 112, No. 3, pp. 344-363.
 • [14] Jensen M.C. (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, "American Economic Review", Vol. 76, No. 2, pp. 323-329.
 • [15] Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol 3. No. 4, pp. 305-360.
 • [16] Kawa A. (2013), Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIV, Zeszyt 13, s. 77-87.
 • [17] Korda K. (2010), Fuzje i przejęcia - mit czy hit? Jak osiągnąć sukces za pomocą fuzji i przejęć, http://www.tpa-horwath.pl, data dostępu: 9.08.2016 r.
 • [18] Miozzo M., Walsh V. (2006), International Competitiveness and Technological Change, Oxford University Press, Oxford.
 • [19] Mizruchi M. (1996), What do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates, "Annual Review of Sociology", Vol. 22, pp. 271-298.
 • [20] Nawfal W. (2011), Interlocking Directors: Impact on Canadian Merger and Acquisition Outcomes, Concordia University, Montreal, Quebec.
 • [21] Palmer D. (1983), Broken Ties: Interlocking Directorates and Intercorporate Coordination, "Administrative Science Quarterly", Vol. 28, No. 1, pp. 40-55.
 • [22] Sankowska A., Siudak D. (2015), Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu - powiązania rad dyrektorów, "Nauki o finansach. Financial Sciences", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wroclaw, s. 121-126.
 • [23] Schonlau R., Singh P. (2009), Board Networks and Merger Performance, https://ssrn.com/abstract= 1322223, pp. 4-14, access date: 23.08.2016.
 • [24] Scott J. (2000), Social Network Analysis. A Handbook, SAGE Publications, London.
 • [25] Shropshire Ch. (2010), The Role of the Interlocking Director and Board Receptivity in the Diffusion of Practices, "Academy of Management Review", Vol. 35, No. 2, pp. 246-264.
 • [26] Sinani E., Stafsudd A., Thomsen S.C.E., Randoy T. (2008), Corporate Governance in Scandinavia: Comparing Networks and Formal Institutions, "European Management Review", Vol. 5, No. 1, pp. 27-41.
 • [27] Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • [28] Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego: ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • [29] Yang H., Lin Z., Peng M. (2011), Behind Acquisitions of Alliance Partners: Exploratory Learning and Network Embeddedness, "Academy of Management Journal", Vol. 54, No. 5, pp. 1069- -1080.
 • [30] Wu Q. (2011), Information Conduit or Agency Cost: Top Management and Director Interlock between Target and Acquirer, https://repository.asu.edu/attachments/93828/ content/tmp/package-KRFHD4/Wu_asu_0010E_11910. pdf, pp. 28-57, access date: 23.08.2016.
 • [31] Zdziarski M. (2012), Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy. Wyniki badań relacji przez rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1, s. 23-39.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.