PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 47--53
Tytuł artykułu

Kreatywność a poziom innowacyjności państw - wyniki badań

Warianty tytułu
Creativity and Innovation Level - the International Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł koncentruje się na zbadaniu związku pomiędzy kreatywnością a innowacyjnością w ujęciu międzynarodowym. Celem badania była ocena zależności między globalnym wskaźnikiem kreatywności GCI a globalnym indeksem innowacji GII oraz wskaźnikiem gospodarki wiedzy KEI a także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zbliżone do siebie kulturowo bądź geograficznie kraje osiągnęły zbliżony poziom analizowanych wskaźników. Przeprowadzona analiza pozwala sądzić, że bliskość geograficzna państw i powiązane z nią uwarunkowania historyczno-gospodarcze i kulturowe wpływają znacząco na poziom wskaźników: kreatywności (GCI), gospodarki opartej na wiedzy (KEI) i globalnego indeksu innowacyjności (GII). Najwyższe wskaźniki kreatywności i innowacyjności uzyskała grupa państw anglojęzycznych i grupa krajów Europy Zachodniej. (abstrakt autora)
EN
The article focuses on the study of the relationship between creativity and innovation on an international level. The aim of the study was to evaluate the correlation between the Global Creativity Index (GCI) and Global Innovation Index (Gil) and Knowledge Economy Index (KEI) and to answer the question whether countries close to each other geographically or culturally have reached a similar level of creativity and innovativeness indicators. The analysis suggests that the geographical proximity of countries and its associated historical, economic and cultural conditions significantly affect the indicators: GCI, KEI and GIL The highest average rank was achieved by English-speaking countries and the group of Western European countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Amabile T.M. (1998), How to Kill Creativity, "Harvard Business Review", Vol. 76, No. 5, pp. 77-87.
 • [2] Arieti S. (1976), Creativity: The Magic Synthesis, Basic Books, New York.
 • [3] Bieniok H. (2014), Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 73, s. 47-58.
 • [4] Brzeziński M. (2009), Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [5] Cortright J. (2001), New Growth Theory, Technology and Learning. A Practitioners Guide, "Reviews of Economic Development Literature and Practice", No. 4, http://philo. at/wiki/images/Growth-theory-cortright.pdf.
 • [6] Europejski Portal Integracji i Rozwoju, http://europejski- portal.eu/gospodarka-oparta-na-wiedzy/, data dostępu: 02.02.2016.
 • [7] Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • [8] Florida R" Mellander Ch., King K. (2015), The Global Creativity Index 2015, Martin Prosperity Institute, Toronto.
 • [9] Karwowski M. (2009), Klimat dla kreatywności: koncepcje, metody, badania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • [10] Karwowski M., Pawłowska K. (2009), Style przywództwa w motywowaniu do twórczej pracy, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", Nr 4(451), s. 16-19.
 • [11] Kelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki, Wyd. WIG-Press, Warszawa.
 • [12] Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings; http://si- teresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf; access date: 12.02.2016.
 • [13] Łukasik В., Adamska-Staroń M., Piasecka М. (2009), Twórcze myślenie, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa.
 • [14] Magyari-Beck I. (1990), An Introduction to the Framework of Creatology, "Journal of Creative Behavior", No. 24, pp. 151-161.
 • [15] Nęcka E. (1987), Proces twórczy i jego ograniczenia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [16] Nęcka E. (1994), Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • [17] Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • [18] Romer P.M. (1994), The Origins of Endogenous Growth, "The Journal of Economic Perspectives", No. 8(1), pp. 3-22.
 • [19] Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [20] Simonton К. (1997), Foreign Influence and National Achievement: The Impact of Open Milieu on Japanese Civilization, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 72, pp. 86-94.
 • [21] Sternberg R.J., Lubart T.I., (1999), The Concept of Creativity: Prospects and Paradigms, [in:] R.J. Sternberg (ed.), Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 3-16.
 • [22] Stróżewski W. (1983), Dialektyka twórczości, PWM, Kraków.
 • [23] The Global Innovation Index 2015, https://www.globalinno- vationindex.org/ userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf, access date: 02.02.2016.
 • [24] Törnqvist G. (2004), Creativity in Time and Space, "Geografiska Annaler: Series B, Human Geography", Vol. 86, Iss. 4, December, pp. 227-243.
 • [25] West M.A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.