PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 12, cz. 1 Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych | 175--194
Tytuł artykułu

Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i krajach UE - analiza retrospektywna i porównawcza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers to Entrepreneurship - Retrospective Analysisand Comparison with Other European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie transformacji systemowej kraje byłego bloku wschodniego, obok właściwych krajom Europy Zachodniej barier rozwoju przedsiębiorczości, musiały pokonać przeszkody charakterystyczne dla ich sytuacji polityczno-gospodarczej. Mogło to nastąpić poprzez reprywatyzację istniejących firm państwowych lub w wyniku promocji przedsiębiorczości i zwiększania liczby nowych podmiotów gospodarczych. Szybko okazało się, że skutki prywatyzacji dużych firm państwowych są niezadowalające. Znaczna cześć tych firm, mimo prywatyzacji, nie dostosowała wystarczająco szybko starych struktur do potrzeb liberalnego rynku i upadła. Równie szybko przekonano się, że postawienie na mikro i małą przedsiębiorczość przynosi większe efekty, gdyż takie firmy rozwijają się zdecydowanie szybciej. Polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości ma obecnie charakter globalny. Inicjatywy w tym zakresie podejmowane są przez samorządy lokalne, w ramach rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, oraz przez poszczególne kraje. Realizowane są również na poziomie prawodawstwa europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ocena retrospektywna zmian w tym okresie, w zakresie opinii przedsiębiorców dotyczących najistotniejszych przeszkód w podejmowaniu i prowadzeniu działalności, oraz dokonanie analizy porównawczej z podobnymi badaniami, w innych krajach Europy, w celu wskazania, czy i w jakim zakresie różnią się te bariery w innych gospodarkach oraz czy są one również postrzegane w podobnym stopniu przez polskie środowisko przedsiębiorców. (fragment tekstu)
EN
Poland has been promoting in the world statistics for more than a dozen years in terms of business conditions and entrepreneurship. However, Polish entrepreneurs in their opinions do not confirm this. The retrospective assessment of barriers to entrepreneurship is constantly pointing to similar causes, and Polish entrepreneurs have poorly assessed business conditions which, in their opinion, have not improved for several years. The catalog of the most important barriers is different from that indicated by entrepreneurs in Europe. Polish entrepreneurs, constantly from the beginning of transformation processes, are the main barriers to legal and administrative solutions, including taxation. On the other hand, Polish entrepreneurs show one of the highest indicators of their willingness to start a business and recognize that this is the best way to pursue a career. Polish entrepreneurs also have strong assets. They are confident of the skills they have, a high level of optimism, a tendency towards risk and willingness to use the higher risk in Europe. This makes young Polish entrepreneurship a special opportunity for the development of the Polish economy and its broader integration into international markets. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Bartlett W., Batgeman M., Vehorec M. (2012), Small Enterprise Development in South-East Europe: Policies for Sustainable Growth, "Springer Science & Business Media", New York.
 • Brzeziński B., Nykiel W. (2006), Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005 "Kwartalnik Prawa Podatkowego", nr 1.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2003), Podatki w opinii społecznej. Komunikat z badań, Warszawa.
 • Debating Europe (2017),Cofunded by the Europe for Citizens Programme of the European Union, [online] http://www.debatingeurope.eu, dostęp: 11 września 2017.
 • Doing Business (2000-2017), Doing Business Subnational Reports 2000-2017 The World Bank Group, [online] http://www.doingbusiness.org/, dostęp: 11 września 2017.
 • Grant Thornton International (2014), Business Report 2014, [online] https://www.grantthornton.global/, dostęp: 11 września 2017.
 • Grant Thornton (2017),Podatki w Polsce, [online] http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2017/01/Podatki_w_Polsce_GrantThornton_up.pdf, dostęp: 11 września 2017.
 • Helsińska Fundacja Prawa Człowieka (2017), Andrzej Ruciński przeciwko Polsce (Skarga Nr 22716/12), Opinia AmicusCuriae [online], http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/06/amicus_rucinski_final.pdf, dostęp: 11 września 2017.
 • Heritage Foundation (1995-2017), Index of Economic Freedom (reports), [online] http://www.heritage.org/index/, dostęp: 11 września 2017.
 • Herrington M., Kew P. (red.) (2017), Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017, Global Entrepreneurship Research Association.
 • KfW Research (2013a), Barriers and Obstacles in Starting a Business: Entrepreneurs and Prevented Entrepreneurs, KFW Bank aus Verantwortung, [online] https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/PDF-Dateien-Paper-and-Proceedings-(EN)/Gr%C3%BCndungshemmnisse_KF_EN.pdf, dostęp: 11 września 2017.
 • KfW Research (2013b), Labour Market Greatly Lowers Appetite for Self-Employment, Innovative Founders Hold their Own, KFW Bank aus Verantwortung, [online] https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Gr%C3%BCndungsmonitor/Gr%C3%BCndungsmonitor-englische-Dateien/KfW-Gr%C3%BCndungsmonitor-2016_EN.pdf, dostęp: 11 września 2017.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2008), Program Small Business Act dla Europy. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • Krajowa Izba Gospodarcza (2006), Raport z badania warunków dla funkcjonowania firm z sektora MŚP, Warszawa.
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" (1999), Badanie przeprowadzone przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Warszawa.
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" (2007), Monitoring kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w 2006 i 2007r., PKPP "Lewiatan", Warszawa.
 • Projekt "Badania nad Przedsiębiorstwem" (2011), Ranking największych barier w działalności firm, Business Centre Club, https://www.bcc.org.pl/uploads/media/2011.10.17_Ranking_barier_-_ badanie_przedsiebiorcow_BCC_i_GfK_Polonia.pdf, dostęp: 11 września 2017.
 • Rada Unii Europejskiej (2014), Konkluzja Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży z myślą o włączeniu społecznym młodych ludzi (2014/C183/04), "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej".
 • Rybińska A. (red.), Tokaj-Krzewska A. (red.) (2002), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Schwab K. (red.) (2015), Global Competiveness Index 2015-2016, World Economic Forum, [online] http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf, dostęp: 11 września 2017.
 • Shane S. (2013), What Would-Be Enterpreneurs Fear Most About Starting Up [online] https://www.entrepreneur.com/article/226259, dostęp: 11 września 2017.
 • Tarnawa A., Węcławska D., Zadura-Lichota P. i in. (2016), Global Entrepreneurship Monitor Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1962), Dz. U. 04.90.864/2, [online] http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-90-864-2, dostęp: 11 września 2017.
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (2017), Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, [online] http://zpp.net.pl/upload/otn4e9_BadanieBarieryprowadzeniadziaalnocigosp.wPolsce.pdf, dostęp: 11 września 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.