PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 7 | nr 1 | 143--158
Tytuł artykułu

Dynamic Hazards in Critical Infrastructure of State

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The authors are interested in some aspects of a development project entitled "The methodology of risk assessment for the purposes of crisis management system RP (ID 193751)". The project funded by the National Research and Development Centre under the Competition 3/2012 (security and defense). As part of the project the following items were reviewed and analyzed: materials related to the Government Security Centre, already completed and available products of the project ID 193751, and literature relating to, among other things, crisis management, critical infrastructure, business continuity, security, and threats. The basic emphasis of the article is focused on the resource-critical infrastructure interpretation of the state, whereby the state is perceived as a complex administrative structure in which, on the basis of external and internal interactions of resources, the risk of threats measurement is done. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
143--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Technology, Poland
 • Warsaw University of Technology, Poland
 • Warsaw University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Domański J., Kotarba W., Krupa T. - W pryzmatach zarządzania (In the prisms of management) [in:] Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.
 • Korzeniowski L.F. - Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem (Basics teachings about security. Security management). Difin, Warszawa 2012.
 • Kosieradzka A., Kąkol U. - Propozycja modelu kompleksowej oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym (Proposal model of comprehensive risk assessment and crisis management) [in] Logistyka, nr 5/2014.
 • Kosieradzka A., Uklańska A. - Wykorzystanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania organizacjami w zarządzaniu kryzysowym (Use of modern concepts and methods of managing organizations in crisis management) [in] Logistyka nr 5/2014.
 • Krupa T. - Model systemu wspomagania rozmytych procesów decyzyjnych (Model support system of fuzzy decision-making processes) [in:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie (red. R. Knosala). WNT, Warszawa 1998, pp. 203-212.
 • Krupa T. - Elementy organizacji. Zasoby i zadania (Elements of the organization. Resources and tasks). WNT, Warszawa 2006, pp. 240.
 • Krupa T. - Events and Events Processes [in] Foundations of Management - International Journal, Vol. 1, No. 2, 2009, pp. 143-158.
 • Krupa T. - Modelowanie procesów dyskretnych w aksjomatyce teorii charakteryzacji Gorbatov'a (Modeling discrete processes using Gorbatov axiomatic theory of characterization) [in:] Wybrane zagadnienia informatyki gospodarczej (red. T. Krupa). Oficyna PTZP, Warszawa 2009.
 • Krupa T. - Operacje na sieciach zdarzeń (Operations on events networks) [in] Logistyka, nr 5/2014.
 • Krupa T. - V.A. Gorbatov Theory of Characterization - Principles and Examples [in] Foundations of Management, Vol. 5, No. 3, 2014.
 • Krupa T., Ostrowska T. - Multilayer Decision Support Model for Value and Cost Analysis of IT Solutions - Hierarchical Approach [in] Managing Worldwide Operations and Communications with Information Technology. IGI Publishing, Vancouver Canada, 2007, pp. 86-90.
 • Krupa T., Ostrowska T. - Decision-making in flat and hierarchical decision problems [in] Foundations of Management, Vol. 4, No. 5, 2012.
 • Krupski R. - Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego (The development of strategic management resource school) [in] Przegląd Organizacji nr 4/2012.
 • Kunikowski G. - Funkcjonowanie zasobów infrastruktury krytycznej w kategoriach Paretooptymalnych i w równowadze Nasha (The functioning of critical infrastructure resources in terms of Pareto-optimal, and a Nash equilibrium) [in] Logistyka, nr 5/2014.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. - Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym (Methods of multidimensional comparative analysis on the capital market). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Marczewski M., Staniszewski M. - Identyfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka - klucz do skutecznego zarządzania kryzysowego (Identification and analysis of data required for risk assessment - the key to effective crisis management) [in] Logistyka, nr 5/2014.
 • Ostrowska T. - The Resource Hazards Model for the Critical Infrastructure of the State Emergency Management Process [in] Foundations of Management - International Journal, Vol. 5, No. 3, 2013, pp. 49-60.
 • Ostrowska T., Krupa T. - Przetwarzanie zasobów w sieciach technologicznych (Processing of resources in technology networks) [in] Logistyka 5/2014.
 • Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T. - Kryzys i zarządzanie (Crisis and management). Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006.
 • Pyznar M. - Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w systemie ochrony tej infrastruktury - wizja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (The National Programme for Critical Infrastructure Protection in the protection of this infrastructure - a vision of the Government Security Centre) [in:] Ochrona infrastruktury krytycznej, red. A. Tyburska, Szczytno 2010.
 • Wiśniewski B. - Reguły ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia dywersją (Rules to protect critical infrastructure in potentially sabotage) [in:] Ochrona infrastruktury krytycznej, red. A. Tyburska, Szczytno 2010.
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji (Operational risk management in ensuring the continuity of the organization). Wyd. edu-Libri, Kraków 2013.
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Analiza ryzyka operacyjnego z perspektywy teorii organizacji (Analysis of operational risk from the perspective of organization theory). Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 51 (2014).
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego (Dual scientific perception of crisis management) [in] Logistyka 6/2014.
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Analogie zarządzania kryzysowego z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa (Analogies crisis management with the business operational risk management) [in] Logistyka, nr 5/2014.
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Ciągłość Działania Organizacji (The continuity of the organization). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Metodyka analizy ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa (Methodology of risk analysis, protection of critical infrastructure in the state). Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65 (2014).
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Operational risk as a problematic triad: risk - resource security - business continuity. edu-Libri, Kraków 2014.
 • Zawiła-Niedźwiecki J. - Zapewnianie bezpieczeństwa transportu, jako systemu infrastruktury krytycznej państwa, w konwencji triady ryzyka operacyjnego (Ensuring the security of transportation, as a state system of critical infrastructure in conventions of an operational risk triad). Logistyka, nr 3/2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.