PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 21 | nr 1 | 5--23
Tytuł artykułu

EU-Korea FTA and Its Impact on V4 Economies : a Comparative Analysis of Trade Sophistication and Intra-Industry Trade

Warianty tytułu
Umowa handlowa Unia Europejska-Republika Korei i jej wpływ na gospodarki krajów V4 : analiza porównawcza zaawansowania technologicznego oraz handlu wewnątrzgałęziowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest zbadaniu krótko- i średniookresowych efektów w handlu towarowym między krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4: Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) a Republiką Korei (Koreą Południową) w ramach umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei. W strategii "Trade for All" to porozumienie określono mianem najambitniejszej umowy handlowej kiedykolwiek zawartej i wdrożonej przez UE. Głównym celem analizy jest zidentyfikowanie, porównanie oraz ocena zachodzących zmian w zaawansowaniu technologicznym dwustronnych strumieni eksportu i importu oraz w obrębie struktury handlu wewnątrzgałęziowego. Szerszym kontekstem badań jest ponadto napływ koreańskich inwestycji zagranicznych do krajów V4. Analiza technologicznego zaawansowania oparta jest na podejściu metodologicznym Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, podczas gdy intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej jest mierzona indeksem Grubela-Lloyda wraz z określeniem jej kategorii składowych (handlu poziomego i pionowego). Badaniem objęto okres 2001-2015. Nowatorskość opracowania wynika z faktu, że jak dotąd badania nad stosunkami handlowymi między Koreą Południową a krajami V4 nie zostały przeprowadzone w ten sposób. Wnioski sugerują wpływ południowokoreańskich inwestycji bezpośrednich na handel, co znajduje swoje odzwierciedlenie w deficycie handlowym oraz strukturze dwustronnej wymiany w ujęciu jej zaawansowania technologicznego. Inwestycje te mogły mieć także pozytywne skutki dla ewolucji wymiany wewnątrzgałęziowej, zwłaszcza w obrębie przemysłu maszynowego. Polityczna interpretacja wskazuje, że mogą one wzmacniać zagrożenia typowe dla pułapki średniego dochodu, zwłaszcza lukę technologiczną oraz nacisk na niskie koszty produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper investigates selected short- and mid-term effects in trade in goods between the Visegrad countries (V4: the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic) and the Republic of Korea under the framework of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea. This Agreement is described in the "Trade for All" (2015: 9) strategy as the most ambitious trade deal ever implemented by the EU. The primary purpose of our analysis is to identify, compare, and evaluate the evolution of the technological sophistication of bilateral exports and imports. Another dimension of the paper concentrates on the developments within intra-industry trade. Moreover, these objectives are approached taking into account the context of the South Korean direct investment inflow to the V4. The evaluation of technological sophistication is based on UNCTAD's methodology, while the intensity of intra-industry trade is measured by the GL-index and identification of its subcategories (horizontal and vertical trade). The analysis covers the timespan 2001-2015. The novelty of the paper lies in the fact that the study of South Korean-V4 trade relations has not so far been carried out from this perspective. Thus this paper investigates interesting phenomena identified in the trade between the Republic of Korea (ROK) and V4 economies. The main findings imply an impact of South Korean direct investments on trade. This is represented by the trade deficit of the V4 with ROK and the structure of bilateral trade in terms of its technological sophistication. South Korean investments might also have had positive consequences for the evolution of IIT, particularly in the machinery sector. The political interpretation indicates that they may strengthen common threats associated with the middle-income trap, particularly the technological gap and the emphasis placed on lower costs of production. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Babones S.J. (2012), Position and mobility in the contemporary world-economy: A structuralist perspective, [in:] Babones S.J., Chase-Dunn Ch. (eds.), Routledge Handbook of World-System Analysis, Routledge, Oxford.
 • Babones S.J. (2015), What is world-systems analysis? Distinguishing theory from perspective, 'Thesis Eleven', No. 127 (1).
 • Baldwin R. (1993), A Domino Theory of Regionalism, NBER Working Paper No. 4465, Cambridge.
 • Baldwin R. (2006), Multilateralising Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade, 'World Economy', No. 29 (11).
 • Bhagwati J. (1995), US Trade Policy: The Infatuation with FTAs, Discussion Paper Series No. 726, Columbia University.
 • Brown C.M. (2011), The European Union and Regional Trade Agreements: A Case Study of the EU-Korea FTA, [in:] Herrmann C., Terhechte J.P. (eds.) European Yearbook of International Economic Law 2011, European Yearbook of International Economic Law 2, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Cherry J. (2012), Upgrading the 'software': The EU-Korea Free Trade Agreement and sociocultural barriers to trade and investment, 'The Pacific Review', No. 25 (2).
 • Cho C.-S. (2013), Korea - EU FTA: a blueprint for co-prosperity, [in:] Marx, A. et al. (eds.), EU-Korea Relations in a Changing World, A Joint Project by Leuven Centre for Global Governance Studies (KU Leuven), Graduate School of International Studies (Seoul National University).
 • Cohn T.H. (2016), Global Political Economy. Theory and Practice, 6th ed., New York: Routledge.
 • Das D.K. (2012), The EU-Korea Free Trade Agreement: Making of a "Deep" Free Trade Agreement, 'Global Economy Journal', No. 12 (1).
 • Dorożyński T., Kuna-Marszałek A. (2016), Investment Attractiveness. The Case of the Visegrad Group Countries, 'Comparative Economic Research', No. 19 (1).
 • Dudáš T. (2015), Korean investments in V4 countries: Past, present and trends for the future, [in:] Grešš M., Grančay M. (eds.), Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in Trade and Investment, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
 • Éltető A., Szunomár Á. (2015), Ties of the Visegrad Countries with East Asia. Trade and Investment, Centre for Economic and Regional Studies HAS Institute of World Economics, Working Paper No. 214, August.
 • Endrődi-Kovács V., Kutasi G., Stukovszky T. (2015), Korean investments in V4 car, electronic and banking sector, [in:] Grešš M., Grančay M. (eds.), Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in Trade and Investment, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
 • EUKORFTA (2010), Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, Official Journal L 127, 14/05/2011, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399390040762&uri=CELEX:22011A0514(01), accessed on: 15.11.2016.
 • European Commission (2011), The EU-Korea Free Trade Agreement in practice, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Global Europe: Competing in the world (2006), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 4 October 2006, COM(2006) 567 final.
 • Grančay M. (2015), Korean trade with the Visegrad countries: past, present and trends for the future, [in:] Grešš M., Grančay M. (eds.), Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in Trade and Investment, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
 • Greenaway D., Hine R., Milner C. (1994), Country Specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the UK, 'Weltwirtschaftliches Archiv', No. 130 (1).
 • Greenaway D., Hine R., Milner C. (1995), Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross-Industry Analysis for the United Kingdom, 'The Economic Journal', No. 105 (433).
 • Grubel H.G, Lloyd P.J. (1975), Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
 • Heydon K., Woolcock S. (2009), The Rise of Bilateralism: Comparing American, European and Asian Approaches to Preferential Trade Agreements, United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris.
 • Horng D.-C. (2012), Reshaping the EU's FTA Policy in a Globalizing Economy: The Case of the EU-Korea FTA, 'Journal of World Trade', No. 46 (2).
 • Hwang K.-S., Lee J.-W., Kawai N. (2008), Japanese and Korean Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: The Strategies and Economic Activities, 'Journal of Korea Trade' Vol. 12.
 • Kaliszuk E. (2016), Chinese and South Korean investment in Poland: a comparative study, 'Transnational Corporations Review', No. 8 (1).
 • Kelly R. (2012), Korea-European Union relations: beyond the FTA?, 'International Relations of the Asia-Pacific', No. 12.
 • Kim C.-O. (2011), New Developments in EU's External Trade Policy and Implications for Asia-Europe Relations, 'Journal of East Asian Economic Integration', No. 15 (4).
 • Kim H. (2013), Korea and the European Union: a changing landscape, [in:] Youngs, R. (ed.), A New Context for EU-Korean Relations, FRIDE and the Korea Foundation.
 • Lakatos C., Nilsson L. (2017), The EU-Korea FTA: anticipation, trade policy uncertainty and impact, 'Review of World Economics', No. 153 (1).
 • Magasházi A., Szijártó N., Tétényi A. (2015), Integrated in global value chains by Korean-V4 participation, [in:] Grešš, M., Grančay, M. (eds.), Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in Trade and Investment, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
 • Mazur G. (2012), The European Union-South Korea Free Trade Agreement. A New Model of Trade and Economic Cooperation between Developed Countries, [in:] Skulski P. (ed.), Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 257.
 • Michalski B. (2016), The Comparative Analysis of Mid-Tech and High-Tech Trade of the Visegrad Countries and the German Impact, 'Unia Europejska.pl', No. 4 (239).
 • Nam S.-H. (2015), Attractiveness of the Visegrád region for trade and investment development: the Korean perspective, [in:] Grešš M., Grančay M. (eds.), Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in Trade and Investment, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
 • Park S.-H., Yoon S.-W. (2010), EU perceptions through the FTA lens: main results of interviews among the Korean "elites", 'Asia Europe Journal', No. 8 (2).
 • Sankot O., Hnát P. (2015), Comparative advantage of V4 countries: Trends and changes between 2003 and 2013, [in:] Grešš M., Grančay M. (eds.), Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in Trade and Investment, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
 • Smith R., El-Anis I., Farrands C. (2013), International Political Economy in the 21st Century. Contemporary Issues and Analyses, Routledge, New York.
 • Szunomár Á., McCaleb A. (2016), Comparing Chinese, Japanese and South Korean FDI in Central and Eastern Europe: macroeconomic versus institutional factors, [in:] Wardęga J. (ed.), China-Central and Eastern Europe cross-cultural dialogue: society, business, education in transition, Jagiellonian University Press, Cracow.
 • Trade for All. Towards a more responsible trade and investment policy (2015), Publications Office of the European Union Luxembourg.
 • Trade Map (2017), http://www.trademap.org, accessed on: 14.03.2017.
 • UNCTAD (2012), http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology-&Classifications.html, accessed on: 26.10.2012.
 • WTO (2011), World Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-existence to Coherence, Geneva.
 • WTO (2012a), Consideration of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea. Goods and Services, WT/REG296/M/1, 5 July.
 • WTO (2012b), Factual Presentation, Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea (Goods and Services), Report by the Secretariat. Revision, WT/REG296/1/Rev.1, 31 August.
 • WTO (2017), http://rtais.wto.org, accessed on: 30.03.2017.
 • Zolin M.B., Andreosso-O'Callaghan B. (2013), The Korea-EU FTA: New Prospects for and Patterns of Agricultural and Agrifood Trade?, 'Journal of Global Policy and Governance', No. 1 (2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.