PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(39) | 7--17
Tytuł artykułu

Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Public Participation as a Condition of Realization of the Tourism Development Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jest współcześnie postrzegana jako sektor gospodarki, który kreuje miejsca pracy na lokalnym rynku oraz dostarcza przychodów do budżetu. Praktyka pokazuje, że jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki turystycznej jest strategia rozwoju turystyki. Artykuł koncentruje się na problematyce uwarunkowań wdrażania strategii rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego i regionalnego poziomu zarządzania przestrzenią turystyczną. Omówiono w szczególności problematykę znaczenia aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie podejmowania istotnych decyzji, takich jak przygotowanie i wdrożenie lokalnej lub regionalnej strategii rozwoju turystyki. Ponadto podjęto próbę zdefiniowania czynników, które powodują, że tego typu dokumenty często cechują się niską efektywnością i natrafiają na liczne problemy w ich wcielaniu w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.(abstrakt autora)
EN
Contemporary the public participation is very important element of all steps of the strategy activities: during study and implementation of the local development strategy. This kind of document must meet the local community development needs and the public consultations must be connecting with procedure of creating local strategy. The article is connecting with problems: how to create good and efficient strategy for local communities. But the main problems is: where is the place of community and public participation in this process and why this type of strategic documents are ineffective for many local beneficiaries (residents, entrepreneurs).(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Arnstein, S.R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), 216-224. DOI: 10.1080/01944366908977225.
 • Beaumont, N., Dredge, D. (2010). Local tourism governance: a comparison of three network approaches. Journal of Sustainable Tourism, 18, 7-28.
 • Beunen, R., de Vries, J.R. (2011). The governance of Natura 2000 sites: the importance of initial choices in the organisation of planning processes. Journal of Environmental Planning and Management, 54 (8), 1041-1059.
 • Bohdziewicz-Lulewicz, M., Sutyła, J. (2012). Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych. Ekonomia Społeczna, 2, 51-63.
 • Broński, K. (2006). Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 706, 7-26.
 • De Pierola, S.C.F., Carbonell, X., Gómez-Limón, J., Hernández, F.H., Zamanillo, M.S. (2009). Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000. EUROPARC, Hiszpania.
 • Furmankiewicz, M. (2006). Współpraca międzysektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 7 (24), 117-136.
 • Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (red.). (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Gonda-Soroczyńska, E. (2008). Udział społeczności lokalnej w rozwoju ziem górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8, 65-78.
 • Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, 20 (2), 47-55.
 • Grabowska, A. (2013). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Pobrano z: www.ue.katowice.pl, 75-76 (15.03.2016).
 • Juchacz, P.W. (2007). O potrzebie wykorzystania nowych modeli partycypacji publicznej w aktywizacji obywateli wspólnot samorządowych. W: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja - Samorządność - Prawo (s. 147-162), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kaźmierczak, B. (2011). Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji małych miast. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 7, 37-45.
 • Kwiatkowski, J. (2003). Partycypacja społeczna i rozwój społeczny. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pobrano z: www.wsap.edu.pl (8.12.2016).
 • Leoński, J. (2003). Kilka socjologicznych uwag o świadomości regionalnej mieszkańców Pomorza Zachodniego. W: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego. Szczecin
 • Lisek-Michalska, J., (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Majewska, J. (2006). Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 91-100.
 • Miazga, M. (2001). Społeczne problemy kształtowania przestrzeni. Przykłady studiów i badań na rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnych skalach. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 • Nawrocka, E. (2015). Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego - perspektywa teorii sieci. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 118-130.
 • Pomianek, I. (2010). Aktywność samorządów i partycypacja społeczna w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (4), 64-73.
 • Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2009). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46.
 • Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2 (4), 661-668.
 • Zmyślony, P. (2011). Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitarnych - przykład Poznania. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 1062-1071.
 • Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. Studia Ekonomiczne, 147, 133-153.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.