PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27, t. 2 | 87--95
Tytuł artykułu

Logistics Infrastructure of Motorways in Sustainable Development of a Region

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistyczna infrastruktura dróg samochodowych w zrównoważonym rozwoju regionu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule rozwinięto tematykę liniowej infrastruktury transportu samochodowego w regionie częstochowskim. Rozważono, czy stan obecny tej infrastruktury oraz perspektywy jej dalszego rozwoju odpowiadają postulatom sformułowanym w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podstawę opracowania stanowi analiza źródeł wtórnych dotyczących rozpatrywanej tematyki (m.in. kwerenda bibliograficzna i kartograficzna). Posłużono się także wynikami badań przeprowadzonych w formie wywiadu swobodnego (ukierunkowanego) z przedstawicielami organów odpowiedzialnych za tworzenie planów dotyczących rozbudowy infrastruktury w regionie. Ogólne wnioski z rozważań mogą być rozpatrywane w kategoriach reprezentatywnych także dla innych obszarów kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author develops the concept of logistics, linear infrastructure of car transport in Czestochowa region. He also discusses whether current state as well as possible future changes of this infrastructure meet the requirements of sustainable development concept. The basis for the study is an analysis of secondary sources related to the issues (quarry library, factual and cartographic inquiries) as well as non-formal interviews (directional) with the representatives of the authorities responsible for managing infrastructural objects as well as organs responsible for the planning of infrastructure's further development. Observed general patterns can be considered as representative also for the other areas of Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
Bibliografia
 • 1. Alke E., Barcikowski B., Bujno T., Dobosz Z., Grudzińska E., Kaczor M., Kiliś D., Korłowski W., Kotowska J., Lubieniecki L., Ładno T. (2013), Transport. Wyniki działalności w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 2. Antoniewicz M. (2000), Metryki miast i miejscowości gminnych powiatu częstochowskiego, [in:] Antoniewicz M. (red.), Ziemia częstochowska, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.
 • 3. Bednarek S., Latacz A., Piwowarczyk M. (2009), Częstochowa 2025. Strategia rozwoju miasta, Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowa.
 • 4. Brzeziński S. (2016), Sustainable Outsourcing - The Sustainable Philosophy Influence on the Outsourcing Process, "Przegląd Organizacji", nr 5, p. 58-62.
 • 5. Brzóska J., Jelonek D. (2015), Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, "Przegląd Organizacji", nr 9, p. 48-55.
 • 6. Czekaj K., Niesporek A., Piekarski M., Zawartka M. (2002), Częstochowa i problemy społeczne jej mieszkańców na przełomie XX i XXI wieku, Agencja Wydawnicza Para, Katowice.
 • 7. Damrosz J. (1987), Region i regionalizm. Studium interdyscyplinarne, Instytut Kultury, Warszawa.
 • 8. Ficoń K. (2009), Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, Bel Studio, Warszawa.
 • 9. Grajewski K. (2008), Prawo konstytucyjne. Wybór i wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 10. GTC (2008), Nietechniczne streszczenie raportu oddziaływania etapu II autostrady A1 na środowisko, Gdańsk Transport Company, Gdańsk.
 • 11. http://www.czestochowa.pl/miasto_1/wizytowka/czestochowa_w_liczbach/dane_statystycz ne (accessed: 24.02.2017).
 • 12. Huderek-Glapska S. (2014), Efekty zewnętrzne transportu. Aspekty teoretyczne, "Problemy Transportu i Logistyki", nr 25, p. 83-97.
 • 13. Jones D., Jha M.K. (2010), The Trade-offs between Highway Construction and Expansion and Transit Oriented Development, [in:] Jones S.R. (ed.), Highways. Construction, Management and Maintenance, Nova Science Publishers, New York, p. 121-132.
 • 14. Kacperczyk E., Korczak-Żydaczewska K., Milusz M., Wójcikowska J., Sznejder A., Marczak M. (2013), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 15. Kruczek Z. (2005), Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 • 16. Mapa. Polska. Kody pocztowe, transport ciężarowy, (2013), oprac. zbior., Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa.
 • 17. Mendyk E. (2009), Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 • 18. Michalski M., Dobrzyńska R. (2011), Raport. Finanse publiczne. Polska. Miasto Częstochowa, Fitch Ratings, Warszawa.
 • 19. Niziołek M. (2008), Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 20. Nowicka-Skowron M. (2017), Functional-Decision Making Dimension of Logistics Systems and Networks, "Przegląd Organizacji", nr 9, p. 52-62.
 • 21. Nowicka-Skowron M., Stachowicz J.K. (2009), Innowacyjność zarządzania w organizacjach przemysłowych, publicznych i regionach wyzwaniem dla nauk zarządzania, [in:] Nowicka-Skowron M. (red.), Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, p. 59-67.
 • 22. OECD (2008), Przeglądy terytorialne OECD. Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Warszawa.
 • 23. Pucek K.J. (2006), Jura Krakowsko-Częstochowska, Związek Gmin Jurajskich, Kraków.
 • 24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).
 • 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652).
 • 26. Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A. (2010), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa.
 • 27. Sobel H., Świtycz T., Krasoń M., Ociepa M. (2006), Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego na lata 2007-2015, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Częstochowa.
 • 28. Starostwo Powiatowe w Częstochowie (2012), Powiat częstochowski, Częstochowa.
 • 29. Starostwo Powiatowe w Częstochowie (2016), Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego na lata 2016-2020, Częstochowa.
 • 30. Tomaszewski K. (2007), Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 31. Urząd Statystyczny w Katowicach (2010), Województwo śląskie, Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
 • 32. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, z późn. zm.).
 • 33. Zawada M., Tomski P., Kucęba R. (2015), Smart Grid and Smart Metering in Terms of Increasing Efficiency of Power Management in the EU, "Przegląd Organizacji", nr 5, p. 44-51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.