PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 7, cz. 2 Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej | 51--65
Tytuł artykułu

Dochody podatkowe gmin w Polsce jako wyznacznik samodzielności finansowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Receipts of Communes in Poland as Indication of Financial Independence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie pozycji dochodów własnych w dochodach ogółem gmin w kontekście samodzielności finansowej oraz wielkości utraconych dochodów podatkowych w dochodach własnych wynikających z władztwa podatkowego samorządowych organów władzy. Okres badawczy obejmuje lata 2010-2016, co pozwoli na uchwycenie prawidłowości.(fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to show position of the own budget income in the total budget income of communes in context of financial independence and size of the lost taxes income in own budget income which is resulting of the tax control of local authorities. It results from conducted examinations that the tax control doesn't regard all taxes in the identical scope. Possibility of reducing higher tax rates, applying concessions and dismissals (without concessions and statutory dismissals) and with regards to forming conditions for payment of taxes and submitting an income tax return of agricultural tax, forest tax, from the property tax and by means of transport tax that is taxes charged by self-government tax institution. It results from conducted in years 2010-2016 analysis income independence of communes that this independence is limited. Participation of the own budget income in the total budget income doesn't exceed 50%, which means that realization of request is conditioned by financial means transferred from the state's budget. The examinations confirm that communes' authorities willingly use of permissions resulting of the tax control relative to the local taxes. The biggest losses in incomes both the own budget and taxes are because of reducing tax rates and applying concessions and dismissals. Applying this permissions is mostly visible in the property tax. In case of the rest of taxes, meaning is marginal.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A. (2000), Prawo finansów publicznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności ,,Dom Organizatora", Toruń.
 • Brzozowska K., Kogut-Jaworska M. (2016), Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. L.1. Lublin.
 • Dąbek D. (2001), Kompetencje prawotwórcze referendum lokalnego. Jednostka a działalność prawotwórcza samorządu terytorialnego [w:] E. Ury (red.) Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów.
 • Denek E. (red.) ( 2001), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, ZNAEP, Poznań, z. 7.
 • Dolata S. (red.) (2002), Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Chojna-Duch E. (2000), Finanse publiczne i polskie prawo finansowe, zarys wykładu, Instytut Studiów Samorządowych, Warszawa.
 • Czarny A. (2015), Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych miast wojewódzkich, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica", Nr 317(78)1.
 • Feret E. (2013), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych [w:] W. Skrzydły, W. Szapowała, K. Eckhardta, P. Steciuka (red.), Prawo naszych sąsiadów, TOM I, Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie - dobre praktyki, Rzeszów - Przemyśl.
 • Filipiak B., Dylewski M. (2016), Źródła dochodów własnych samorządu wojewódzkiego w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin - Polonia Vol. l,1 Sectio H, Lublin, [online] http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/26976/czas9547_2016_50_1_31.pdf, dostęp" 20.09.2017).
 • Galiński P. (2011), Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego - sytuacja w Polsce, [online] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/samodzielnosc-dochodowajednostek- samorzadu-terytorialnego--sytuacja-w-polsce, dostęp: 25.11.2017).
 • Glumińska-Pawlic J. (2003), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium prawno-finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Grążawski M. (2001), Referendum lokalne jako forma realizacji prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy publicznej [w:] E. Ury (red.) Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów.
 • Jańczuk L. (2013), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kańduła S. (2003), Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M. (2006), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 4.
 • Kulicki J. (2010), Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, "Analizy BAS", nr 16(41).
 • Łyszkiewicz M. (2013), Znaczenie samodzielności dochodowej, "Gazeta Samorządu i Administracji", Nr 7.
 • Nizard G. (1998), Samoopodatkowanie mieszkańców gminy, "Samorząd Terytorialny", Nr 6.
 • Oleńczuk-Paszel A. (2011), Samodzielność finansowa gminy a realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, "Roczniki Naukowe", t. XIII, Z. 1. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Szczecin.
 • Patrzałek L. (2011), Dług podsektora samorządowego a samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 682, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 76, Szczecin.
 • Piotrowska-Marczak K. (1997), Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2016), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Surówka K. (2013), Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Zawora J. (2010), Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, "Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej", Zeszyty Naukowe SGGW, nr 81, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. z 1984 r., Nr 52, poz. 268 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 1991 r., Nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.