PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (88) cz. 2 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017 | 185--195
Tytuł artykułu

Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP

Autorzy
Warianty tytułu
Uniform Control File - Costs and Benefits of Digitization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) stanowi nowe rozwiązanie w praktyce gospodarczej i wprowadza wiele zmian w zakresie dokumentowania i przekazywania informacji podatkowych. Elektroniczne przekazywanie danych w ściśle określonej formie zapisu cyfrowego wymagało od podmiotów gospodarczych dostosowania programów finansowo-księgowych i przygotowania pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie JPK. Cel - zaprezentowanie wymogów prawnych i przyjętych rozwiązań organizacyjnych wraz z uwzględnieniem niezbędnych nakładów finansowych poniesionych na zakup i aktualizację oprogramowania, związanych z przygotowaniem i przesyłaniem JPK. Metodologia badania - to przede wszystkim badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników podmiotów gospodarczych zobowiązanych do sporządzania JPK oraz analiza regulacji prawnych wprowadzających obowiązek składania informacji podatkowych w ramach JPK. Obowiązek przekazywania JPK został rozłożony w czasie, co umożliwia małym i mikro podmiotom odpowiednie przygotowanie do zmian wynikających z regulacji prawnych, jednak pomimo przesunięcia w czasie wdrożenia nowych rozwiązań firmy muszą ponieść dodatkowe nakłady finansowe na aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników. Wdrożenie JPK zdaniem badanych niewątpliwie wpłynie na wzmożoną kontrolę podatkową, w tym szczególnie kontrolę krzyżową. Oryginalność/wartość - prezentowane wyniki badań mają charakter pilotażowy i dotyczą nowych rozwiązań, których wdrożenie rozpoczęło się w lipcu 2016 roku, a zakończy w styczniu 2018 roku i do tej pory nie było przedmiotem badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The Uniform Control File is a new solution in business practice and introduces many changes in the documentation and transmission of tax information. The electronic transmission of data in a strictly defined form of digital recording required business entities to adapt their financial and accounting programs and to prepare the staff responsible for preparing the JPK. The aim of the article is to present the legal requirements and organizational solutions adopted, including the necessary financial outlays for purchasing and updating software related to the preparation and transmissions of the JPK. The research methodology used in the article is primarily a survey conducted among employees of business entities obliged to prepare JPK and analysis of legal regulations introducing the obligation to submit tax information within JPK. The JPK transfer obligation has been delayed allowing small and micro entities to properly prepare for regulatory changes, but despite the delay in implementing new solutions, companies must incur additional financial backing for software upgrades and employee training. The implementation of the JPK in the opinion of the investigators will undoubtedly affect the increased tax control, especially cross-checks. Orginality/value - the results of the study are pilot - based and address new developments, the implementation of which began in July 2016, and will end in January 2018 and was not researched.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • http://softhis.com/uploads/products/Ebook Przewodnik dla Przedsiebiorcow JPK 1.0.pdf (18.08.2017).
 • http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/jednolity-plik-kontrolny/ (19.08.2017).
 • Jabłoński, W., Bartkiewicz, W. (2006). Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów. Bydgoszcz: Wyd. KPSW.
 • Jabłoński, A., Kawczyńska, M., Pietrzak, Ż., Wnuk-Pel, T. (2016). Oczekiwany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji - studium przypadku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 89 (145), 55-75.
 • Karmańska, A. (2017). Paradygmaty, zmierzch homo economicus, rachunkowość i sprawozdawczość przedsiębiorstwa. Spojrzenie holistyczne. W: Z. Luty (red.), Rachunkowość dokonania i przyszłość (s. 70-91). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Karmańska, A., Tekst wersji skróconej Wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wyodrębnienia dyscypliny naukowej rachunkowości w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych. Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Warszawa: SGH w Warszawie.
 • Oleśniewicz, J. (2016). JPK - wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej. Rachunkowość, 8, 7-11.
 • Świderska, G.K. (2012). Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 615.
 • Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613.
 • Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2017, poz. 1221.
 • Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne. Dz.U. 2016, poz. 352.
 • Ustawa z 10.09.2015 o zmianie ustaw Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1649.
 • Voss, G. (2016). Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 • Voss, G. (2016). Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Ryki Finansowe, Ubezpieczenia, 5, 151-161.
 • Voss, G., Prewysz-Kwinto, P. (2013). Zintegrowane systemy ewidencyjne. W: Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Wielogórska-Leszczyńska, J. (2013). Rachunkowość jako samodzielna dyscyplina naukowa wśród nauk społecznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 130.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.