PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (88) cz. 2 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017 | 237--249
Tytuł artykułu

Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych

Warianty tytułu
The Financial Effect of the Flat -Rate Income Tax Introduction in Small Agriculture Holdings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem przeprowadzonych badań było określenie szacunkowych skutków wprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego dla najmniejszych powierzchniowo towarowych gospodarstw rolniczych. Metodologia badania - w badaniach oszacowano przychody ewidencjonowane, które podlegałyby opodatkowaniu ryczałtem na bazie danych jednostkowych FADN. W założeniach modelowych przyjęto stawkę ryczałtu na poziomie 5,5%, podobnie jak dla przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej. Wynik - wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego spowodowałby znaczne podwyższenie obciążeń fiskalnych głównie w przypadku gospodarstw małych obszarowo. Rezygnacja z preferencyjnego sposobu opodatkowania gospodarstw na rzecz zryczałtowanego podatku dochodowego wymagałaby obniżenia stawki przyjętego ryczałtu, co tworzyłoby preferencyjną stawkę opodatkowania na bazie istniejących rozwiązań podatkowych. Oryginalność/wartość - wartością oryginalną przedstawionych badań są przeprowadzone szacunki zmian opodatkowania w sytuacji wprowadzenia podatku dochodowego dla gospodarstw najmniejszych obszarowo. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of the study was to present the estimated effects of flat-rate income tax introduction in the smallest farms according to their cropland area. Design/methodology/approach - in the study, researchers estimated revenues that were subject to income tax based on data available in the FADN database. The assumed in research possible flat-rate income tax based on a rate of 5.5% is similar to the rate for manufacturing and construction activities. Findings - introducing this type of taxation would result in a significant increase in fiscal burdens, mainly among small-scale farms. The waiver of a preferential method of farms taxing for flat-rate income tax would require a reduction of this rate but on the other hand, it will create a different option for preferential taxation in agriculture. Originality/value - the original value of the conducted surveys is the income tax estimates for the smallest farms in an aspect of cropland area.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bórawski, P. (2009). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 15-22.
 • Chlebicka, A., Fałkowski, J., Wołek, T. (2009). Małe gospodarstwa w Polsce - charakterystyka. Warszawa: Wyd. FAPA.
 • Czyżewski, A., Smędzik, K. (2011). Wpływ opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolnych z obszaru intensywnego rolnictwa (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 5-16.
 • Davenport, C. (1969). A Bountiful Tax Harvest. Texas Law Rev, 48 (December), 1-53.
 • Dziemianowicz, R. (2007a). Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Dziemianowicz, R. (2007b). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (2), 184-194.
 • Dziemianowicz, R., Przygodzka, R. (2002). Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce. W: J. Sikorski (red.), Podatki a polityka fiskalna państwa (s. 87-93). Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Ganc, M., Mądra, M. (2011). Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 207-218.
 • Hajduga, E. (2014). Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 69-77.
 • Heffner, K., Rosner, A. (2006). Wybrane koncepcje i możliwości rozwoju obszarów wiejskich po dekadzie transformacji w Polsce. W: S. Sokołowska (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich (s. 183-194). Opole: Wyd. UO.
 • Khan, M.H. (2001). Agricultural Taxation in Developing Countries: A Survey of Issues and Policy. Agricultural Economics, 24, 315-328.
 • Kisiel, R., Idźkowska K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12 (61), 64-78.
 • Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2.
 • Księżyk, M. (2012). Ekonomia - podejście historyczne i prospektywne. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Kubot, A., Czubak, W. (2016). Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (40), 335-344.
 • Majewski, E. (2009). Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96 (4), 122-129.
 • Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667, 47-57.
 • Mądra, M. (2009). Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 175-186.
 • Michalski, A., Majewski, D. (2017). Opodatkowanie i finanse gospodarstw rolnych w Polsce i UE. W: P. Szczypy, A. Zimny S. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości (s. 21-34). Konin: Wyd. PWSZ w Koninie.
 • Owsiak, S. (2016). System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, 50 (1), 15-27.
 • Pieczonka, J. (2012). Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego - próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), 181-193.
 • Podstawka, M., Deresz A. (2009). Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Seria: Administracja i Zarządzanie, 80 (7), 45-57.
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.12.2002 w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dz.U. nr 219, poz. 1836.
 • Savickiene, J., Slavickiene, A. (2013). Assessment of the Principles of Family Holding Taxation. Intelektine Ekonomika, 7 (1), 86-100.
 • Sisson, Ch.A. (1979). An Intersectoral Examination of Tax Equity: Farm and Nonfarm Burdens. Public Finance Quarterly, 7 (4), 455-478.
 • Tweeten, L. (1983). The Economics of Small Farms. Science, 219 (4588), 1037-1041.
 • Ustawa z 15.11.1984 o podatku rolnym. Dz.U. nr 52, poz. 268.
 • Ustawa z 20.11.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. nr 219, poz.1836, z późn. zm.
 • Ustawa z 29.11.2000 o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20, z późn. zm.
 • Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 94 (2), 115-129.
 • Wasilewski, M., Mądra-Sawicka, M., Ganc, M., Gruziel, K. (2015). Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • www.fadn.pl (5.03.2017).
 • Zegar, J.S. (2000). Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji - na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. Warszawa: Wyd. IERiGŻ.
 • Zegar, J.S. (2012). Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 129-148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.