PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27, t. 2 | 189--198
Tytuł artykułu

On Case Study Method in Entrepreneurship Research

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
O metodzie case study w badaniach z zakresu przedsiębiorczości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Analiza literatury wskazuje na szeroki zakres wykorzystania studium przypadku w naukach o zarządzaniu do opisu bardzo różnorodnych obszarów rzeczywistości organizacyjnych. Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż studium przypadku jest przydatnym sposobem rozwiązywania nie tylko problemów naukowych w obszarze nauk o zarządzaniu, ale również problemów praktycznych, co ma szczególne znaczenie dla rozwiązania problemów mających źródło w praktyce gospodarczej małych firm zarządzanych przez właścicieli. Celem opracowania jest prezentacja specyfiki case study ukierunkowana na jej podstawy paradygmatyczne oraz wybrane aspekty praktyczne w kontekście badań nad przedsiębiorczością.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of literature indicates a wide range of the use of case study in management science to describe different areas of organizational realities. Case study is a useful method of solving not only scientific problems in the area of management but also practical problems, which is particularly important for solving problems originating in the economic practice of small companies managed by their owners. The objective of the paper is the presentation of the specificity of case study oriented towards its paradigmatic basis and selected practical aspects in the context of research on entrepreneurship.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--198
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • 1. Bernard H.R. (2017), Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, Rowman & Littlefield, Lanham.
 • 2. Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London.
 • 3. Creswell J.W. (1998), Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions, Sage, Thousand Oaks.
 • 4. Creswell J.W. (1999), Mixed-Method Research: Introduction and Application, [in:] Cizek G.J. (ed.), Handbook of Educational Policy, Academic Press, New York, p. 455-472.
 • 5. Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 6. Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 11, p. 3-6.
 • 7. Czakon W. (2012), Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nad sieciami międzyorganizacyjnymi, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 17(1), p. 181-191.
 • 8. Czarniawska-Joerges B. (1992), Exploring Complex Organizations: A Cultural Perspective, Sage, Newbury Park.
 • 9. Datta L. (1994), Paradigm Wars: A Basis for Peaceful Coexistence and Beyond, [in:] Reichardt C.S., Rallis S.F. (eds.), The Qualitative-Quantitative Debate: New Perspectives, Jossey-Bass, San Francisco, p. 53-70.
 • 10. Denscombe M. (2008), Communities of Practice a Research Paradigm for the Mixed Methods Approach, "Journal of Mixed Methods Research", Vol. 2(3), p. 270-283.
 • 11. Denzin N., Lincoln Y. (red.) (2009), Metody badań jakościowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Eisenhardt K.M. (1989), Building Theories from Case Study Research, "Academy of Management Review", Vol. 14(4), p. 532-550.
 • 13. Flyvbjerg B. (2006), Five Misunderstandings about Case-Study Research, "Qualitative Inquiry", Vol. 12(2), p. 219-245. DOI: 10.1177/1077800405284363
 • 14. Fossey E., Harvey C., McDermott F., Davidson L. (2002), Understanding and Evaluating Qualitative Research, "Australian and New Zealand Journal of Psychiatry", Vol. 36, p. 717-732.DOI: 10.1046/j.1440-1614.2002.01100.x
 • 15. Gerring J. (2004), What is a Case Study and what Is It Good for?, "American Political Science Review", Vol. 98(2), p. 341-354.
 • 16. Gerring J. (2006), Case Study Research: Principles and Practices, Cambridge University Press, Cambridge.
 • 17. Glinka B., Gudkova S. (2014), Pech czy szczęście? Rola momentów krytycznych w procesach przedsiębiorczych, [in:] Kostera M. (red.), O przedsiębiorczości historie niezwykłe. Studia przypadków z przedsiębiorczości humanistycznej, Difin, Warszawa, p. 45-56.
 • 18. Goles T., Hirschheim R. (2000), The Paradigm Is Dead, The Paradigm Is Dead... Long Live the Paradigm: The Legacy of Burrell and Morgan, "Omega", Vol. 28(3), p. 249-268. DOI: 10.1016/S0305-0483(99)00042-0
 • 19. Gudkova S. (2012), Wywiad w badaniach jakościowych, [in:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 111-129.
 • 20. Hersen M., Barlow D.H. (1976), Single-Case Experimental Designs: Strategies for Studying Behavior Change, Pergamon Press, Oxford.
 • 21. Jałocha B. (2014), Przedsiębiorczy projekt, [in:] Kostera M. (red.), O przedsiębiorczości historie niezwykłe. Studia przypadków z przedsiębiorczości humanistycznej, Difin, Warszawa, p. 100-111.
 • 22. Jemielniak D., Kociatkiewicz J. (2009), Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept?, [in:] Jemielniak D., Kociatkiewicz J. (eds.), Handbook of Research on Knowledge-intensive Organizations, IGI Global Hershey, New York, p. 552-561.
 • 23. Johnson R.B., Onwuegbuzie A.J. (2004), Mixed Methods Research: A Research Paradigm whose Time Has Come, "Educational Researcher", Vol. 33(7), p. 14-26. DOI: 10.3102/ 0013189X033007014
 • 24. Johnson R.B., Onwuegbuzie A.J., Turner L.A. (2007), Toward a Definition of Mixed Methods Research, "Journal of Mixed Methods Research", Vol. 1(2), p. 112-133. DOI: 10.1177/ 1558689806298224
 • 25. Karami A., Rowley J., Analoui F. (2006), Research and Knowledge Building in Management Studies: An Analysis of Methodological Preferences, "International Journal of Management", Vol. 23(1), p. 43-52.
 • 26. Karpacz J., Nogalski B. (2012), Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 17, p. 205-220.
 • 27. Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", t. 11, nr 4(44), p. 9-19.
 • 28. Kostera M. (2013), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 29. Lemańska-Majdzik A. (2014), Firmy rodzinne na rynku nieruchomości - studium przypadku, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 7, cz. 2, p. 9-19.
 • 30. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 • 31. Matejun M. (2012), Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7, p. 349-366.
 • 32. Maxcy S.J. (2003), Pragmatic Threads in Mixed Methods Research in the Social Sciences: The Search for Multiple Modes of Inquiry and the End of the Philosophy of Formalism, [in:] Tashakkori A., Teddlie C. (ed.), Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, Sage, Thousand Oaks, p. 51-90.
 • 33. Menard L. (1997), The Return of Pragmatism, "American Heritage", Vol. 48(6), p. 48-63.
 • 34. Orr S., Menzies J. (2012), Using Social Networks and the Guanxi in Case Study Research on Australian Firms Doing Business in China, "Australasian Journal of Market & Social Research", Vol. 20(1), p. 22-33.
 • 35. Patton E., Appelbaum S. (2003), The Case Studies in Management Research, "Management Research News", Vol. 26(5), p. 60-71. DOI: 10.1108/01409170310783484
 • 36. Patton M.Q. (2002), Qualitative Evaluation and Research Methods, Sage, Thousand Oaks.
 • 37. Piekkari R., Welch C., Paavilainen E. (2009), The Case Study as Disciplinary Convention: Evidence from International Business Journals, "Organizational Research Methods", Vol. 12(3), p. 567-589. DOI: 10.1177/1094428108319905
 • 38. Ragin C.C. (1992), Introduction: Case of 'What Is a Case?', [in:] Ragin C.C., Becker H.S. (eds.), What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry, Cambridge University Press, Cambridge, p. 1-17.
 • 39. Rallis S.F., Rossman G.B. (2003), Mixed Methods in Evaluation Contexts: A Pragmatic Framework, [in:] Tashakkori A., Teddlie C. (eds.), Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, Sage, Thousand Oaks, p. 491-512.
 • 40. Seawright J., Gerring J. (2008), Case Selection Techniques in Case Study Research a Menu of Qualitative and Quantitative Options, "Political Research Quarterly", Vol. 61(2), p. 294-308.DOI: 10.1177/1065912907313077
 • 41. Sipa M. (2012), Różne drogi umacniania pozycji konkurencyjnej w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, [in:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Budowanie przewagi konkurencyjnej przez podmioty na rynku krajowym i zagranicznym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, p. 125-145.
 • 42. Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I. (2012), Studium przypadku, [in:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 43. Sułkowski Ł. (2011), Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, [in:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, p. 30-44.
 • 44. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 45. Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 • 46. Tashakkori A., Teddlie C. (1998), Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches, Sage, London.
 • 47. Tellis W.M. (1997), Introduction to Case Study, "The Qualitative Report", Vol. 3(2), p. 1-14.
 • 48. Tomski P. (2016), Sieć społeczna w teorii i praktyce zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 49. Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, "E-mentor", nr 1(48), p. 17-22.
 • 50. Yin R. (2003), Applications of Case Study Research, Sage, Thousand Oakes.
 • 51. Yin R.K. (2009), Case Study Research: Design and Methods, 4th Edition, Sage, Thousand Oakes.
 • 52. Zainal Z. (2007), Case Study as a Research Method, "Journal Kemanusiaan", Vol. 5(1), p. 1-6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.