PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 7, cz. 2 Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej | 67--79
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania na gruncie dodanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Countering Tax Evasion Pursuant to Added Provisions of the Tax Ordinance Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie i ocena rozwiązań ustawowych dotyczących unikania opodatkowania w polskim prawie. Metodyka badania opiera się na analizie aktów prawnych oraz literatury dotyczącej problematyki opodatkowania. Hipoteza badawcza brzmi następująco: Klauzula dotycząca unikania opodatkowania jest zgodna z intencją państw członkowskich, Dyrektywą Rady 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., dążących do ustalania wspólnych zasad działalności gospodarczej, i stanowi dobre podstawy do uszczelniania polskiego systemu podatkowego. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych. Pierwsza dotyczy konieczności i istoty wprowadzenia regulacji ustawowych związanych z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania. W części drugiej poruszono kwestię dopuszczalnych granic legalnego opodatkowania. Kolejny fragment poświęcony jest skali zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.(fragment tekstu)
EN
Tax evasion clause, added to the Tax Ordinance Act, introduces into Polish tax system a substantive legal principle that binds tax liability with an obligation to pay taxes in the place in which material benefit occurs. Its purpose is to maintain tax budgetary revenues and counter outflows to tax havens [Szczodrowski 2007, s. 225]. The aim of the article is to discuss and evaluate statutory solutions regarding tax evasion in Poland. Research methodology consists of the analysis of legal acts and literature on tax issues. The research hypothesis is as follows: Tax evasion clause, introduced to the Tax Ordinance Act, is in accordance with the intentions of EU member states, Directive 2016/1164 of 12 July 2016 of the Council, striving to establish common principles for conducting business and consists good base for sealing tax collection system.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B. i in. (2010), Ordynacja podatkowa Komentarz, LexisNesis, Warszawa.
 • Brzeziński B. (2008) Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk.
 • Gajewski D.J. (red.) (2017), Międzynarodowe unikanie opodatkowania, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2009 r. V KK 330/08 za: "Prokuratura i Prawo" (dodatek - Orzecznictwo) 2009, nr 6, poz. 17; postanowienie z uzasadnieniem, w: LEX nr 485044.
 • Gravelle J.G. (2015), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service, CRS Report.
 • Kałdoński M. (2016), Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kuźniacki B. (2017), Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Paryż.
 • Piccioto S. (1992), International Business Taxation. A Study in the Internationalization of Business Regulation , Cambridge.
 • Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, PWN, Warszawa.
 • Urry J. (2015), Offshoring, PWN, Warszawa.
 • Wyciślok J. (2014), Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. Urz. L 193/1 z dnia19 lipca 2016 r.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 846 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 2259 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 154 ze zm.).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 06.04.2016 r. I SA/Bk 1195/15.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Gdańsku z dnia 31.01.2002 r. I SA/Gd 771/01 z dnia 31.01.2002 r.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Katowicach z dnia 10.07.1996 r. SA/Ka 1244/95.
 • Wg Forbsa w rajach podatkowych ukryte jest około 32 biliony dolarów, [online] http://www. forbes.pl/ponad-100-tys-osob-ukrywa-majatek-w-rajach-podatkowych,artykuly,146314,1,1. html, dostęp: 22 marca 2017.
 • It's Our Economy [online], http://itsoureconomy.us/2012/07/revealed-global-superrich-hasat- least-21-trillion-hidden-in-secret-tax-havens/, dostęp: 20 marca 2017.
 • http://10.38.0.174/lex/index.rpc?&fromHistory=false
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.