PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 13--15
Tytuł artykułu

Do czego potrzebne są inwentaryzacje dendrologiczne?

Warianty tytułu
The Purpose of Dendrologic Inventories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwentaryzacja przyrodnicza ocenia stan środowiska i jego komponentów. Ma także określić wpływ na środowisko naturalne zamierzeń inwestycyjnych i ustalić stopień zmian na skutek ich realizacji. Jednym z elementów kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej jest przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej. Jej celem jest sporządzenie szczegółowego spisu z natury występujących na danym obszarze drzew i krzewów. Inwentaryzacje dendrologiczne pozwalają na określenie zasobów przyrodniczych danego obszaru, są podstawą do wykonania waloryzacji drzewostanu, a tym samym mogą prowadzić do wzmocnienia ochrony cennych enklaw roślinności drzewiastej, szczególnie na obszarach miejskich. Dlatego też dokumentacja inwentaryzacji dendrologicznej staje się podstawą do uzyskania pozwolenia na wycinkę, uzgadniania inwestycji budowlanych czy wytyczania zakresu prac pielęgnacyjnych drzewostanu. Może być także elementem ochrony drzewostanu cennego przyrodniczo przez ukazanie jego walorów. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką spełniają inwentaryzacje dendrologiczne, ważne jest, aby ich wykonanie powierzono wykwalifikowanemu specjaliście, który dysponuje wiedzą z zakresu dendroflory i przeprowadzi szczegółową waloryzację drzewostanu w odniesieniu do roli i funkcji, jakie drzewa i krzewy pełnią w krajobrazie. (abstrakt oryginalny)
EN
The natural inventory evaluates the condition of the environment and its elements. It is also designed to determine the impact of investment projects on the natural environment and define the extent of changes caused by the implementation of the project. One of the elements of the comprehensive inventory is conducting a dendrologie study. It is aimed at making a physical inventory of trees and shrubs occurring in the specific area. Dendrologie inventories permit determination of the natural resources of the specific area and they are a basis for the valorisation of trees, and thus they can enhance the protection of previous enclaves of stand, especially in urban areas. That is why the documentation of dendrologie inventory provides the basis for issuing permits for cutting trees, arranging conditions for building projects and defining the scope of nursing trees. It can be also an element of the protection of naturally valuable stand and it reveals its value. Due to the function performed by dendrologie inventories, they should be performed by a qualified professional with knowledge of dendroflora. The specialist conducts a detailed valorisation of stand in terms of the role played by trees and shrubs in the landscape. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--15
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Pracownia Avangarden
Bibliografia
  • [1] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132).
  • [2] Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (poz. 2249).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.