PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 120 | 33--54
Tytuł artykułu

Wpływ barier sanitarnych w handlu produktami zwierzęcymi na gospodarkę narodową Wielkiej Brytanii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Sanitary Barriers to Trade in Animal Products on Great Britain's Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie źródeł sankcji stosowanych w przeszłości na import produktów zwierzęcych z terytorium Wielkiej Brytanii, a także ich wielowymiarowych skutków (ekonomicznych, politycznych, społecznych, zdrowotnych, ekologicznych, regulacyjnych) dla tego państwa. Dokonano zestawienia chronologii zdarzeń związanych z wybuchem epidemii BSE i FMD oraz ukazano szeroki zakres ich konsekwencji. Z przeglądu literatury, analizy oficjalnych dokumentów i danych z bazy Eurostat wynika, że wprowadzenie zakazu handlu wewnętrznego i zagranicznego zwierzętami oraz produktami zwierzęcymi z powodu występowania zakaźnych chorób zwierzęcych odbiło się bardzo niekorzystnie nie tylko na sektorze rolnym, ale pośrednio również na całej brytyjskiej gospodarce oraz jakości życia obywateli. Całkowite straty wywołane BSE i FMD były znaczne, mogły nawet sięgnąć odpowiednio 5,5 mld i 4 mld GBP. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is to present the sources of import sanctions imposed in the past on animal products from Great Britain as well as their multidimensional (economic, political, social, health, ecological, regulatory) effects for this country. A chronology of events related to the outbreaks of BSE and FMD was compiled, and broad spectrum of their consequences was discussed. The review of the literature, the analysis of official documents and Eurostat data shows that internal and foreign ban on trade in UK animals and animal products due to contagious animal diseases has had very adverse effects not only on the agricultural sector, but also on the entire British economy and citizens' quality of life. The extent of total losses caused by BSE and FMD was considerable; they could have reached GBP 5.5 billion and GBP 4 billion respectively. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ANDERSON I., 2008: Foot and Mouth Disease 2007: A Review and Lessons Learned, The Stationery Office, London.
 • ATKINSON N., 1999: The Impact of BSE on the UK Economy, Argentine Scientific Advisory Committee on Bovine Spongiform Encephalopathy, 9-11.08.1999, http://www. veterinaria.org/revistas/vetenfinf/bse/14Atkinson.html [dostęp: 12.12.2017].
 • BBC, 2002: Foot-and-Mouth: Crisis Timeline, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1760785. stm [dostęp: 12.12.2017].
 • BENNETT R., 2003: The 'Direct Costs' of Livestock Disease: The Development of a System of Models for the Analysis of 30 Endemic Livestock Diseases in Great Britain, Journal of Agricultural Economics 54 (1), 55-71.
 • BLAKE A., SINCLAIR M.T., SUGIYARTO G., 2003: Quantifying the Impact of Foot and Mouth Disease on Tourism and the UK Economy, Tourism Economics 9 (4), 449-465.
 • BOECKER A., HANF C.F., 2000: Confidence Lost and - Partially - Regained: Consumer Response to Food Scares, Journal of Economic Behavior & Organization 43 (3), 471-485.
 • BOŻYK P., 2004: Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • BURTON M., YOUNG T., 1996: The Impact of BSE on the Demand for Beef and Other Meats in Great Britain, Applied Economics 28 (6), 687-693.
 • CASKIE P., DAVIS J., MOSS J.E., 1999: The Economic Impact of BSE: A Regional Perspective, Applied Economics 31 (12), 1623-1630.
 • CHOPRA A., BESSLER D.A., 2005: Impact of BSE and FMD on Beef Industry in U.K., NCR-134 Conference on Applied Commodity Price Analysis, Forecasting, and Market Risk Management, St. Louis, Missouri, 18-19.04.2005 [prezentacja].
 • CLEELAND B., 2009: The Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Epidemic in the United Kingdom, International Risk Governance Council, Geneva.
 • COFFEY B., MINTERT J., FOX J.A., SCHROEDER T.C., VALENTIN L., 2005: The Economic Impact of BSE on the U.S. Beef Industry: Product Value Losses, Regulatory Costs, and Consumer Reactions, Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service, Kansas.
 • CONVERY I., MORT M., BAXTER J., BAILEY C., 2008: Animal Disease and Human Trauma: Emotional Geographies of Disaster, Palgrave Macmillan, London.
 • CUNNINGHAM E.P., 2003: After BSE: A Future for the European Livestock Sector, Wageningen Academic Publishers.
 • CZAPLA J., KRZYŻANOWSKA Z., WOICKA-BEKAS E., 2001: Kryzys rynku rolnego w UE związany z BSE i pryszczycą a szanse polskiego rolnictwa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 • DEANE J., 1997: Chancellor Warned Over Rising Cost of BSE Crisis, Press Association News, 27.06.1997.
 • DEFRA, 2001: Review of the Origin of BSE, London, /http://www.defra.gov.uk/animalh/bse/ publications/bseorigin.pdf [dostęp: 08.11.2017].
 • DEFRA 2002: Economic Cost of Foot and Mouth Disease in the UK: A Joint Working Paper by Defra/DCMS, London.
 • DESLYS J.P., COMOY E., HAWKINS S., SIMON S., SCHIMMEL H., WELLS G., GRASSI J., MOYNAGH J., 2001: Screening Slaughtered Cattle for BSE, Nature 409, 476-478.
 • DONNELLY Ch.A., FERGUSON N.N., GHANI A.C., ANDERSON R.M., 2002: Implications of BSE Infection Screening Data for the Scale of the British BSE Epidemic and Current European Infection Levels, Proceedings of the Royal Society B 269, 2179-2190.
 • DTZ Pieda Consulting, 1998: The Economic Impact of BSE on the UK Economy. A Report Commissioned by the UK Agricultural Departments and the HM Treasury, DTZ Consulting, Manchester.
 • European Commission, 2013: Commission Welcomes the US Rule Announcement to Bring the US Legislation in Line with International Standards for BSE, News archive, http:// trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=981 [dostęp: 28.10.2017].
 • European Commission, 2015: European Beef Producers Resume Exports to Canada, News archive, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1388 [dostęp: 09.11.2017].
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy, ETO, 2016: Programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt. Sprawozdanie specjalne, Luksemburg.
 • Eurostat, 2017a: Eurostat Database. Tables by themes, http://ec.europa.eu/eurostat/data/data- base [dostęp: 05.12.2017].
 • Eurostat, 2017b: Agriculture, Forestry and Fishery Statistics. 2017 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • FAMMU/FAPA, 2009: Australia zniesie zakaz importu wołowiny z Wielkiej Brytanii, Portal Spożywczy, www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/australia-zniesie-zakaz-im- portu-wolowiny-z-wielkiej-brytanii,23205.html [dostęp: 12.11.2017].
 • FORBE I., 2004: Making a Crisis out of a Drama: The Political Analysis of BSE Policy-Making in the UK, Political Studies 52 (2), 342-357.
 • FREWER L., SALTER B., 2002: Public Attitudes, Scientific Advice and the Politics of Regulatory Policy: The Case of BSE, Science and Public Policy 29 (2), 137-145.
 • GŁUCHOWSKI Ł., 2016: Brytyjska wołowina wraca do USA po 20 latach, Farmer.pl, www. farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/brytyjska-wolowina-wraca-do-usa-po- 20-latach,66014.html [dostęp: 17.11.2017].
 • GREENER M., 2015: vCJD: 30 Years Later, Progress in Neurology and Psychiatry May/ /June, 28-30.
 • GRIFFITHS M., 2001: Foot & Mouth Outbreak, GM Vaccine and Bio-Warfare, Science in Society, http://www.i-sis.org.uk/FootandMouthVaccine.php [dostęp: 24.10.2017].
 • HINCHLIFFE S., 2001: Indeterminacy In-Decisions: Science, Policy and Politics in the BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) Crisis, Transactions of the Institute of British Geographers 26 (2), 182-204.
 • HORBOWIEC B., 2016: Przesłanki stosowania barier pozataryfowych w handlu artykułami rolnymi, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (6), 56-60.
 • House of Commons - Public Accounts Committee, 1999: Thirty-Fourth Report. BSE: The Cost of a Crisis, https://publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmpub- acc/790/79003.htm [dostęp: 24.10.2017].
 • HUFBAUER G.C. SCHOTT J.J., ELLIOTT K.A., 1990: Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, Institute for International Economics, Washington.
 • KING A., WYBROW R., 2001: British Political Opinion 1937-2000: The Gallup Polls, Methuen Publishing, London.
 • KULCZYCKI J., 1999: Choroba Creutzfeldta-Jakoba - problemy epidemiologiczne i kliniczne, Postępy Psychiatrii i Neurologii 8, 5-14.
 • LIS H., GÓRSKI K., 2013: Gąbczasta encefalopatia bydła - historia i stan obecny, Życie Weterynaryjne 88 (2), 141-143.
 • LLOYD A., MCCORRISTON S., MORGAN C.W., RAYNER A.J., 2006: Food Scares, Market Power and Price Transmission: The UK BSE Crisis, European Review of Agricultural Economics 33 (2), 119-147.
 • MEPHAM B., 2001: Foot and Mouth Disease and British Agriculture: Ethics in a Crisis, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 14 (3), 339-347.
 • MOORE P., 2009: Tajemnicze choroby współczesnego świata. Nowe zagrożenia, wirusy, bakterie, zarazki, Bellona, Warszawa.
 • MRiRW, 2017: BSE opanowane, http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/In- formacje-Prasowe/BSE-opanowane [dostęp: 15.12.2017].
 • MURPHY-LAWLESS J., 2004: The Impact of BSE and FMD on Ethics and Democratic Process, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 17 (4-5), 385-403.
 • NATHANSON N., WILESMITH J., GRIOT Ch., 1997: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE): Causes and Consequences of a Common Source Epidemic, American Journal of Epidemiology 145 (11), 959-969.
 • National Audit Office, 2002: The 2001 Outbreak of Foot and Mouth Disease, Report by the Comptroller and Auditor General, HC 939 Session 2001-2002: 21.06.2002, The Stationery Office, London.
 • OBIEDZIŃSKA A., 2015: Wielowymiarowe skutki skandali żywnościowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (5), 192-198.
 • PENDELL D.L., LEATHERMAN J., SCHROEDER T.C., ALWARD G.S., 2007: The Economic Impacts of a Foot-And-Mouth Disease Outbreak: A Regional Analysis, Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, 29.07-01.08.2006 [prezentacja].
 • PETERSON H.H., CHEN Y.J., 2005: The Impact Of BSE On Japanese Retail Meat Demand, Agribusiness 21 (3), 313-327.
 • Pierwszy Portal Rolny, 2002: Pryszczyca - zaraza pyska i racic, https://www.ppr.pl/rolnic- two/weterynaria/pryszczyca-zaraza-pyska-i-racic-1539
 • SCUDAMORE J.M., 2002: Origin of the UK Foot and Mouth Disease Epidemic in 2001, Department for Environment and Food and Rural Affairs, London.
 • The Telegraph, 2007: Foot and Mouth Timeline, http://www.telegraph.co.uk/news/ uknews/1559400/Foot-and-mouth-timeline.html [dostęp: 19.11.2017].
 • ZAWOJSKA A., 2011: Ekonomiczne motywy i skutki agroterroryzmu, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (5), 76-81.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.