PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 22 | nr 1 | 58--67
Tytuł artykułu

Synergy of Quantitative and Qualitative Marketing Research - CAPI and Observation Diary

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Synergia ilościowych i jakościowych badań marketingowych - CAPI i samoobserwacja
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem publikacji jest wskazanie na potrzebę przemyślanego łączenia badań marketingowych o charakterze ilościowym z badaniami jakościowymi. Efektami takiego podejścia powinny być pełniejsze zrozumienie problemu badawczego i możliwość głębszej interpretacji wyników przy zachowaniu dbałości o wiarygodność całego procesu badania. W części teoretycznej artykułu zaprezentowana została istota badania ilościowego i jakościowego ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń i atutów obu podejść badawczych. Rosnąca popularność badań o charakterze jakościowym nie zwalnia badaczy z obowiązku rozważnego podejścia do całego procesu badania marketingowego, w tym konieczności weryfikacji postawionych na wstępie hipotez badawczych lub/i pytań badawczych. Zbytnie uproszczenie w podejściu do badań jakościowych może skutkować wypaczeniem istoty badania marketingowego. W części empirycznej artykułu autorzy przedstawili przykład połączenia badania marketingowego o charakterze ilościowym z badaniem jakościowym - w tym celu wykorzystano wyniki ich badań zrealizowanych w ramach grantu naukowego NCN. W badaniu ilościowym wykorzystano technikę CAPI (n = 1103), natomiast w badaniu o charakterze jakościowym użyto dzienniczków obserwacji (n = 110).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the publication is to indicate the need for a well thought-out combination of quantitative marketing research with qualitative research. The result of this research approach should be a fuller understanding of the research problem and the ability to interpret results more closely, while maintaining the reliability of the whole research process. In the theoretical part of the article, the essence of quantitative and qualitative research, with particular emphasis on the limitations and strengths of both research approaches, is presented. The increasing popularity of qualitative research does not absolve researchers from the prudent attitude towards the whole marketing research process - including the need to verify hypotheses or research questions. Excessive simplification in the approach to qualitative research can distort the essence of marketing research. In the empirical part of the article, the authors presented an example of combining quantitative marketing research with qualitative research - for this purpose, the results of their research will be used (scientific grant from National Science Centre). The CAPI technique (n = 1103) was used in the quantitative study, and observation diaries (n = 110) were used for qualitative research(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
58--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
autor
 • Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bryman A., 2006, Integrating quantitative and qualitative research: How is it done?, Qualitative Research, vol. 6, no. 1, pp. 97-113.
 • Chlipała P., 2014, Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 336, pp. 39-48.
 • Czakon W., 2009, Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, no. 9, pp. 13-18.
 • Fisher C.D., To M.L., 2012, Using experience sampling methodology in organizational behavior, Journal of Organizational Behavior, vol. 33, no. 7, pp. 865-877.
 • Hussein A., 2009, The use of Triangulation in Social Sciences Research: Can qualitative and quantitative methods be combined?, Journal of Comparative Social Work, vol. 4, no 1, pp. 1-12.
 • Jick T.D., 1979, Mixing quantitative and qualitative methods: triangulation in action, Administrative Science Quarterly, vol. 24, no. 4, pp. 602-611.
 • Kaczmarczyk S., 2014, Kryteria podziału badań marketingowych na ilościowe i jakościowe, Handel Wewnętrzny, no. 1, pp. 3-13.
 • Komor M., 2011, Znaczenie i rozwój metod jakościowych w badaniach empirycznych w marketingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 236, pp. 215-224.
 • Lipowski M., 2016, Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Maison D., 2010, Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., 2013, Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, no. 909, pp. 5-15.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., 2016, Consumer Intelligence w kontekście kierunków rozwoju badań marketingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 459, pp. 11-19.
 • Neuman W.L., 2014, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Harlow, Pearson Education Limited.
 • Olejniczuk-Merta A., 2014, Ewolucja w badaniach marketingowych, Marketing i Rynek, no. 9, pp. 2-7.
 • Olejnik I., 2011, Metoda obserwacji - zastosowania w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 236, pp. 242-249.
 • Rak M., Nogieć J., 2011, Wykorzystanie wyników badań jakościowych do identyfikacji populacji w badaniach ilościowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 236, pp. 234-241.
 • Sale J.E M., Lohfeld L.H., Brazil K., 2002, Revisiting the quantitative-qualitative debate: Implications for mixed-methods research, Quality and Quantity, vol. 36, no. 1, pp. 43-53.
 • Sobocińska M., 2012, Badania marketingowe w dobie wirtualizacji życia społecznego, Nauki o Zarządzaniu, vol. 2, no. 11, pp. 24-34.
 • Stolecka-Makowska, A., 2016, Triangulacja jako koncepcja pozyskania wiedzy o zachowaniach nabywczych konsumentów, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 261, pp. 50-61.
 • Tarka P., 2017, Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych, Wiadomości Statystyczne, no. 3(670), pp. 16-27.
 • Tarka P., Kaczmarek M., 2014, Theoretical and Empirical Comparative Analysis on Quantitative and Qualitative Marketing Researches, [in:] Takhar-Lail A., Ghorbani A. (eds.), Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches, IGI-Global.
 • Tran B., 2014, Triangulation in Operational Research: Validating Knowledge in Human Competence at Work, [in:] Takhar-Lail A., Ghorbani A. (eds.), Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches, IGI-Global.
 • Yeasmin S., Rahman K.F., 2012, 'Triangulation' research method as the tool of social science research, BUP Journal, vol. 1, no. 1, pp. 154-163.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.