PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | tom 23, nr 3 | 91--106
Tytuł artykułu

Pracownicze programy emerytalne w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Occupational Pension Schemes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się społeczeństwa, kryzys finansowy i gospodarczy oraz niskie stopy procentowe dosyć silnie oddziałują na dojrzałe systemy emerytalne. Prowadzi to do trudności fiskalnych w repartycyjnych, publicznych systemach (OECD 2016a, s. 9). W efekcie pojawia się konflikt między adekwatnością dochodową a stabilnością finansową systemów emerytalnych. Chcąc pogodzić adekwatność ze stabilnością, wiele krajów reformuje systemy emerytalne między innymi w takich obszarach, jak: struktura systemu, wysokość składki emerytalnej, kryteria kwalifikacji, metody finansowania, metody zarządzania, wysokość świadczenia emerytalnego czy sposób opodatkowania. (...). W konsekwencji reform zmienia się wysokość stopy zastąpienia. Według symulacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), pracując do 67. roku życia, możemy liczyć na stopę zastąpienia około 40%. Pracując do wieku 65 lub 60 lat, jako emeryturę otrzymamy odpowiednio około 33% lub 20% ostatniej pensji (Chądzyński, Osiecki 2017). Pojawia się zatem pytanie: w jaki sposób zdobyć nadprogramowe źródła finansowania na okres emerytalny? Wydaje się, że jednym z instrumentów umożliwiających uzyskanie dodatkowych środków finansowych w okresie starości może być uczestnictwo w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), które w Polsce zaoferowały swoje usługi w 1999 roku na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 139, poz. 932). (fragmenty tekstu)
EN
The aging of society, the financial and economic crisis and low interest rates have a strong impact on mature pension systems. This leads to fiscal difficulties in pay-as-you-go public systems. As a result, there is a conflict between income adequacy and financial stability of pension systems. In order to reconcile the adequacy with stability, many countries reform pension systems in areas such as system structure, pension contributions, eligibility criteria, funding methods, management methods, pension benefits, taxation. There is also a question of how to obtain additional funding sources for retirement. It seems that one of the instruments to obtain additional financial resources in old age may be participation in Occupational Pension Schemes (PPE), which in Poland offered their services in 1999 on the basis of the Act of 22 August 1997 on Occupational Pension Plans. Thus, the research objective of the work, which is the analysis of PPE in Poland in the years 1999-2016, is revealed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Barr N., Diamond P. (2014), Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik, Warszawa.
 • Chądzyński M., Osiecki G. (2017), Emerytura, czyli 30% pensji. Stopa zastąpienia będzie nie na rękę, http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/900780,emerytury-w-polsce-stopa-zastapienia.html (dostęp: 19.05.2017).
 • Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.) (2015), Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Łódź.
 • Dybał M. (2012), Funded Pensions - A Remedy For An Ageing Society, "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics" 2, nr 2, z. 2, s. 118, http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/ wrlae/article/view/41/81 (dostęp: 19.05.2017).
 • Golinowska S. (red.) (1994), Dodatkowe systemy emerytalno-rentowe na świecie, Warszawa.
 • Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa.
 • KNF (2007), Rynek pracowniczych programów emerytalnych w 2006 roku, Warszawa, s. 5, https://knf. gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2006_4943_57898. pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2008), Rynek pracowniczych programów emerytalnych w 2007 roku, Warszawa, s. 5, https://knf. gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2007_8594_57902. pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2009), Pracownicze programy emerytalne w 2008 roku, Warszawa, s. 4-5, https://knf.gov. pl/knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2008_10950_57904.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2010), Pracownicze programy emerytalne w 2009 roku, Warszawa, s. 5, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2009_23168_57906.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2011), Pracownicze programy emerytalne w 2010 roku, Warszawa, s. 6, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2010_26446_57908.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2012), Pracownicze programy emerytalne w 2011 roku, Warszawa, s. 7, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2011_30955_57910.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2013), Pracownicze programy emerytalne w 2012 roku, Warszawa, s. 7, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2012_34899_57912.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2014), Pracownicze programy emerytalne w 2013 roku, Warszawa, s. 7, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2013_38451_57914.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2015), Pracownicze programy emerytalne w 2014 roku, Warszawa, s. 7, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_2014_41984_57916.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • KNF (2016), Pracownicze programy emerytalne w 2015 roku, Warszawa, s. 7, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/RAPORT_PPE_2015_47390_56351.pdf (dostęp: 10.09.2017).
 • KNF (2017a), Pracownicze programy emerytalne w 2016 roku, Warszawa, s. 7, https://knf.gov.pl/ knf/pl/komponenty/img/RAPORT_PPE_w_2016_57222.pdf (dostęp: 10.09.2017).
 • KNF (2017b), Rejestr pracowniczych programów emerytalnych, Warszawa, https://www.knf.gov. pl/knf/pl/komponenty/img/PPE_07_09_2017.xls (dostęp: 10.09.2017).
 • OECD (2016a), Editorial Pensions systems continue to adapt to the challenges they face, [w:] OECD Pensions Outlook 2016, OECD Publishing, Paris, s. 9. DOI: http://dx doi.Org/10.1787/ pens outlook-2016-2-en (dostęp: 19.05.2017).
 • OECD (2016b), OECD Pensions Outlook 2016, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/ 10.1787/pens_outlook-2016-en (dostęp: 19.05.2017).
 • OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en (dostęp: 19.05.2017).
 • Petelczyc J. (2016), Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Rutecka J. (red.) (2016), Dodatkowy system emerytalny w Polsce. Diagnoza i rekomendacje zmian. Towarzystwo ekonomistów polskich, Warszawa, http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/ grupy_badawcze/ppg/Documents/Raport-DSE-TEP_Rutecka-www.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • Szczepański M., Brzęczek T., (2016), Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne, Warszawa.
 • Szumlicz T., Żukowski M., (red.) (2004), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa.
 • UKNUiFE (2006), Rynek pracowniczych programów emerytalnych w 2005 roku, Warszawa 2016, s. 3-8, 15, https://knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Programy_Emerytalne_w_ 2005_4939_57896.pdf (dostęp: 19.05.2017).
 • UNFE (2001), Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. Analiza pracowniczych programów emerytalnych, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. z 1997 r. Nr 139, poz. 932.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 75, poz. 398.
 • Wojewódka M. (2013), Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania, Warszawa.
 • World Bank (1994), Averting the Old-Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth. A World Bank Policy Research Report, Washington DC.
 • Żukowski M. (1997), Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i Polsce. Między państwem a rynkiem, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.