PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 24--40
Tytuł artykułu

Implications of Liberalizing the ISO 9001:2015 Standard Requirements Concerning Documenting the Quality Management System

Autorzy
Warianty tytułu
Implikacje liberalizacji wymagań normy ISO 9001:2015 dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the article is an attempt to determine and assess the impact of changing the ISO 9001:2015 standard requirements concerning the quality management system's documentation on the efficiency of the systems implemented in organizations, but also the process of assessing them in terms of internal and external audits. The first part of the article discusses the changes in the requirements concerning documenting the quality management system in terms of specific editions of the ISO 9001 standard. Then what is discussed are the advantages possible to be achieved by organizations due to increasing the flexibility of the requirements concerning documenting the system. The following part discusses the impact which the changes made to the requirements concerning documenting the system have on the processes of their assessment, in terms of what competences are expected of auditors, and collecting by the auditors evidence confirming meeting the requirements. (original abstract)
Celem artykułu jest próba określenia i oceny wpływu zmian wymagań normy ISO 9001:2015 dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością na skuteczność systemów wdrażanych w organizacjach, a także na proces ich oceny w ramach auditów wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszej części artykułu omówiono zmiany w wymaganiach poszczególnych edycji normy ISO 9001 dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością. Następnie omówiono korzyści, jakie organizacja mogą osiągnąć w wyniku zwiększenia elastyczności wymagań dotyczących dokumentowania systemu, a także zagrożenia z tym związane. Następnie omówiono wpływ zmian wymagań dotyczących dokumentacji systemu na proces ich oceny, w aspekcie wymaganych kompetencji auditorów, a także gromadzenia przez auditorów dowodów na spełnienie wymagań. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
24--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Gdynia Maritime University
Bibliografia
 • 1. Cholewicka - Goździk K., Struktura normy ISO 9001:2015. Podstawowe wymagania [Structure of ISO 9001:2015 standard. Basic requirements], "Problemy jakości", 1, 2016.
 • 2. Domingues P., Finseca L., ISO 9001:2015 edition - management, quality and value, "International Journal for Quality Research", 11(1), 2017.
 • 3. International Organization for Standarization, Guidance on the requirements for Documented Information of ISO 9001:2015 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/documented_information.pdf
 • 4. Kleniewski A., Nowe wyzwania dla auditorów systemów zarządzania zgodnych w wymaganiami normy ISO 9001:2015 [New challenges for auditors of management systems compliant with the requirements of ISO 9001: 2015], "Problemy jakości", 7-8, 2016
 • 5. Klimczak W., Wymagania ISO 9001:2015 dotyczące podejścia procesowego i ich wpływ na system zarządzania jakością organizacji [Requirements of ISO 9001:2015 on the proces approach and their impact on the organization's qyality management system], "Problemy jakości", 5, 2017.
 • 6. Kloze T., Jaka będzie nowa norma ISO 9001 [What will be the new ISO 9001 standard?], "Wiadomości PKN. Normalizacja", 12, 2013.
 • 7. Kobylińska U., Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 [Evolution or Revolution? Changes in ISO 9001:2015 standard], "Economics and Management", 1, 2014.
 • 8. M. Kubista (red.), 10 największych błędów we wdrażaniu nowej normy ISO 9001:2015 [Top 10 mistakes in implementing the new ISO 9001: 2015 standard], Quality Austria-Polska Sp. z o.o., Mikołów 2017.
 • 9. Łagowski E., Żuchowski J., Aktualizacje normy ISO 9001 w aspekcie bieżących potrzeb gospodarczych [Updates to ISO 9001 standard in terms of current economic needs), "Problemy jakości", 10, 2016.
 • 10. Mnich J., Analiza zmian w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 pod kątem zintegrowania z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności według PN-EN ISO 22000:2006 - studium przypadku [Analysis of changes in system requirements PN-EN ISO 9001: 2009 angle integrated into a food safety management system PN-EN ISO 22000:2006 - case study], Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1203, "Organizacja i Zarządzanie", 62, 2015, s. 88.
 • 11. PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania [Quality management systems. Requirements].
 • 12. PN-ISO 9001:1994 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie [Quality systems. Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing].
 • 13. PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania [Quality management systems. Requirements].
 • 14. Rączka M., Koncepcja "High level structure" w standaryzacji systemów zarządzania ["High level structure" concept in standardization of management systems], (w:) R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovation in management and production engineering], Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2015.
 • 15. Roszak M., Integracja wymagań systemowych w ujęciu procesowym [The integration of system requirements in terms of proces], "Problemy jakości", 12, 2016.
 • 16. Ścierski J., Ewolucja systemów zarządzania jakością - kierunki zmian w normach ISO serii 9000 [Evolution of quality management systems - directions of the changes in the ISO 9000 standards], "Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management", 40, 2011.
 • 17. Ścierski J., Kierunki zmian w podejściu do systemów zarządzania jakością [Directions of changes in the approach to quality management systems], "Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy", 1, 2011.
 • 18. Zając R., Najważniejsze zmiany wprowadzone w normie ISO 9001:2015 [Key changes introduced in ISO 9001:2015], "Maszyny górnicze", 4, 2016.
 • 19. Zimon D., Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakości według normy ISO 9001 [The research of reasons of not implementing in companies the quality management system according to ISO 9001], "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", Nr 2, 2011.
 • 20. Zimon D., System zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach [Quality management system according to ISO 9001 standard in small and medium organizations], "Problemy jakości", 11, 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.