PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 3 | 98--108
Tytuł artykułu

Wykorzystanie funduszy unijnych jako czynnika rozwoju sektora turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Use of European Funds as a Factor of Tourism Sector Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fundusze europejskie stanowią finansowy fundament polityki kohezji, przy czym postulowana spójność Unii Europejskiej występuje w trzech obszarach - społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Cele polityki spójności ulegały stopniowej ewolucji, zmieniał się również system jej finansowania. Aktualny okres programowania 20072013 obejmuje realizację trzech celów: 1. Konwergencji, 2. Regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia, 3. Europejskiej współpracy terytorialnej. Realizacja celu 1. finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, celu 2. - z funduszy strukturalnych EFRR i EFS, natomiast celu 3. - z EFRR. Jednym z obszarów działalności wspomaganych środkami funduszy europejskich jest gospodarka turystyczna. Unia Europejska realizuje w ten sposób swoją misję w sferze turystyki polegającą na ochronie interesów sektora turystycznego, upowszechnianiu wiedzy i informacji turystycznej oraz stymulowaniu współpracy międzynarodowej, a równocześnie traktuje gospodarkę turystyczną jako czynnik wspierający cele polityki kohezji. Dlatego też w kolejnych okresach programowania uwzględniane są działania ukierunkowane na rozwój turystyki w regionach unijnych. Celem opracowania jest wskazanie zakresu działań sektora turystycznego finansowanych ze środków unijnych oraz zdiagnozowanie stopnia aktywności państw członkowskich UE w zakresie realizacji programów wspierających gospodarkę turystyczną. Za celowe uznano również dokonanie analizy wykorzystania środków unijnych w finansowaniu programów uwzględniających priorytet rozwoju turystyki prowadzonych we wszystkich regionach naszego kraju. Założone cele badawcze zrealizowano metodą analizy wskaźnikowej, opisowej i porównawczej w oparciu o dostępne dane statystyczne, materiały analityczne oraz raporty krajowe i międzynarodowe. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to show how to use European funds as a factor of tourism sector development. Tourism is one of the most prosperous branch of economy that becomes an important stimulant of an economic growth in many European regions. The EU-cohesion policy exists in funding domestic, regional and transborder programs of tourism development stimulation in the EU regions. Beneficiaries of these programs are usually territorial governments, trade organisations, associations, foundations, universities and entrepreneurs. An effective use of European funds make a chance of economic activation of tourism reception areas. Therefore, in all programs co-financing by the EU-funds, that are coverage in Poland, there are included projects of tourism sector development support. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu
Bibliografia
 • Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013. Perspektywa regionalna, "Przegląd Regionalny", nr 1, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Bukowski S.I., 2011, Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej, Difin, Warszawa, s. 39.
 • Dąbrowska J.D., 2008, Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk, s. 38.
 • Doświadczenia i szanse regionów, "Przegląd Regionalny", nr 2, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Dyrda G., 2009, Wybrane problemy funkcjonowania podkarpackich biur podróży w świetle wyników badań ankietowych [w:] Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Monografia nr 161, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 234.
 • Europa - Basic information on the European Union, http://europa.eu/about-eu/facts- figures/living/index eu.htm, 23.06.2011
 • Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów, 2010, COM(2010) 352, Bruksela.
 • Kudełko A., Prusek A., Zieliński K., 2011, Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 18.
 • Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., 2011, Konwergencja regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, s. 38.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony (projekt), 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Programmes - EU Regional Policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index, 2.07.2011
 • Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2011, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.