PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 120 | 83--95
Tytuł artykułu

Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Regulation on Municipal Waste Management in Selected Rural District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenach wiejskich, które wystąpiły po wprowadzeniu w 2012 roku nowego systemu zbierania i zagospodarowania tych odpadów. Badaniami objęto gminy wiejskie powiatów bielskiego oraz hajnowskiego. Uzyskane wyniki pokazuj ą, że wprowadzone zmiany przyczyniły się do poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenach wiejskich. W gminach objętych badaniami ilość odbieranych odpadów komunalnych wzrosła o około 42 kg/mieszkańca/rok. Jednocześnie znaczna część mieszkańców (ponad 93%) rozpoczęła selektywną zbiórkę odpadów. Zmiana systemu spowodowała wzrost kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. W najczęściej występujących na badanym terenie gospodarstwach dwuosobowych opłaty za odbiór odpadów wzrosły od 51 do 533% w zależności od gminy i sposobu zbierania odpadów (odpady zmieszane lub zbierane w sposób selektywny). (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to determine changes in municipal waste management in rural areas after introduction of a new waste management system in 2012. The study includes rural districts of Bielski and Hajnowski administrative districts. The results show that the changes made have contributed to the improvement of waste management in rural areas. The amount of municipal waste collected increased by about 42 kg/inhabitant/year. A considerable part of the population (above 93%) started to separate waste. The new waste management system resulted in considerable costs increase. In a two-person households, which constitute the most in this analysis, the charges for municipal waste disposal increased from 51 to 533%, depending on the rural district and the method of waste collection (mixed waste, separated waste). (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. UE L 312 z 22.11.2008.
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999, z późn. zm.
 • GOLEŃ M., 2017: Ekonomika gospodarowania odpadami komunalnymi - wyniki badań empirycznych, [w:] M. Goleń (red.), Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 139-187.
 • GUS, 2011-2016: Ochrona środowiska, Warszawa.
 • GUS, 2016: Rocznik statystyczny województw, Warszawa.
 • GUS, 2017a: Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2016 r. Notatka informacyjna, Warszawa.
 • GUS, 2017b: Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012--2016, Warszawa.
 • ITP, POB, 2015: Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich, Wrocław.
 • KLUPCZYŃSKI M., 2017: Efektywność w gospodarce odpadami. Spojrzenie wstecz, Przegląd Komunalny 11, 33-35.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016, M.P. 2017, poz. 293.
 • PASZKIEWICZ-JASIŃSKA A., 2015: Systemy odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na obszarach wiejskich, [w:] F. Czyżyk, M. Strzelczyk (red.), Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich, Wydawnictwo ITP, Falenty - Wrocław, 103-116.
 • SAMITOWSKI G., 2017: Kontrowersyjne zmiany w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, Aura 3, 20-19.
 • SOBOLEWSKA A., 2008a: Akceptacja społeczna "podatku śmieciowego" na terenach wiejskich, Wieś i Rolnictwo 1, 169-182.
 • SOBOLEWSKA A., 2008b: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 4 (19), 408-417.
 • STEINHOFF-WRZESIŃSKA A., HELIS M., 2015: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2002-2012, [w:] F Czyżyk, M. Strzelczyk (red.), Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich, Wydawnictwo ITP, Falenty - Wrocław, 7-35.
 • Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, M.P. 2016, poz. 784.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 1996, poz. 622, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013, poz. 21, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004, poz. 593, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz.U. 2014, poz. 1863, z późn. zm.
 • ZIORA J., PASKO B., 2017: Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi, Przegląd Komunalny 5, 38-41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.